Mobirise

WAR, PEACE AND NATION-BUILDING (1853–1918)

2020, isbn 978-86-7743-140-2, енгл, 412 стр.

садржај

FOREWORD 

Mira Radojević 
THE QUESTION OF SERBIAN NATIONAL INTEGRATION AT THE TIME OF CREATION OF THE YUGOSLAV STATE IN 1918

Andrea Carteny 
FROM THE LAUSANNE CONGRESS TO THE ROME PACT UNTIL THE FIUME LEAGUE, NATIONALITIES AND NATIONALISMS (1916–1920)

I - EXPRESSION OF NATIONALISM IN EUROPE

Gábor Demeter, Zsolt Bottlik, Krisztián Csaplár-Degovics 
THE ROLE OF ETHNIC MAPPING IN NATION-BUILDING AND ITS INFLUENCE ON POLITICAL DECISION-MAKING ACROSS THE BALKAN PENINSULA (1840s–1910s)

Giordano Altarozzi 
ITALIAN INFLUENCES ON ROMANIAN NATION-BUILDING (SECOND HALF OF THE 19th CENTURY)

Alessandro Vagnini 
THE MANY WAYS TO SEE THE NATION. LIBERALS AND CONSERVATIVES IN ROMANIA 1914–1918

Vladimir Jovanović, Biljana Vučetić  
ROADSIDE MEMORIALS AND NATIONAL IDENTITY IN 19th CENTURY SERBIA

Aleksandar Rastović 
BRITISH PRESS COVERAGE OF SERBIA 1890–1895 (BASED ON REPORTS OF THE SERBIAN LEGATION IN LONDON)

Radomir J. Popović 
THE ARMY OF THE PRINCIPALITY OF SERBIA IN THE PLANS OF NATIONAL LIBERATION AND UNIFICATION IN THE MID-19th CENTURY

Jelena Radosavljević 
THE BULGARIAN CHURCH QUESTION AND NATION-BUILDING IN THE BALKAN PENINSULA 1870–1878

Milun Stijović 
THE STRUGGLE OF THE SERBIAN PEOPLE IN KOSOVO AND METOHIJA FOR THE PRESERVATION OF NATIONAL IDENTITY UNDER THE TURKISH
RULE DURING THE 19th AND EARLY 20th CENTURIES

Vemund Aarbakke 
WESTERN THRACE IN A THREE-WAY CONTEST BETWEEN BULGARIA–GREECE AND THE OTTOMAN EMPIRE 1912–1923

Biljana Stojić 
THE INTERNATIONAL DIMENSION OF A LOCAL PROBLEM: SERBIAN GOALS VERSUS ITALIAN ASPIRATIONS IN ALBANIA (1912–1914)

II - WARTIME NATIONALISMS

Fabio L. Grassi 
OTTOMAN DEMOGRAPHIC ENGINEERING BEFORE AND DURING WORLD WAR I

Roberto Sciarrone 
THE OTTOMAN EMPIRE AND THE CAUCASUS FRONT (1914–1915)

Árpád Hornyák  
A DOCUMENT OF NATION-BUILDING AND STATE DISINTEGRATION: THE BELGRADE MILITARY CONVENTION

Giuseppe Motta 
CHARITY IN TIME OF WAR. THE JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE IN RUSSIA IN THE CONTEXT OF HUMANITARIAN INTERNATIONALISM

III - NATIONALISM AND SOCIETY

Aleksandar Životić 
“BLACK HAND” MYTHS, MISSUSE OF FACTS AND HISTORIOGRAPHICAL CONTROVERSIES

Georgeta Fodor, Maria Tătar-Dan 
“FOR THE HEALTH OF THE NATION”: (RE)AFFIRMING GENDER ROLES IN INTERWAR ROMANIA

Ana Stolić 
D’ANNUNZIO’S SEIZURE OF FIUME (RIJEKA) IN 1919 AND THE PROCESS OF POLITISATION OF WOMEN IN SERBIA (KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES)

Jovana Šaljić Ratković 
LITERATURE IN SERVICE OF THE NATION: HOW “POBRATIMSTVO“ WAS CREATED

Aleksandra Vuletić 
DEMOGRAPHIC STATISTICS AS A MEANS OF NATIONAL REPRESENTATION IN SERBIA IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY

Gordana Garić Petrović 
SOME REGIONAL SPECIFICITIES OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN SERBIA: OLD DISTRICTS AND LIBERATED AREAS IN LIGHT OF STATISTICAL DATA (1878–1912)

Mobirise

СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ И ЊЕГОВО ДОБА

2020, isbn 978-86-7743-139-6, ћир/енгл, 465 стр. 

садржај

ПРЕДГОВОР

I СРБИЈА СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ: ДРЖАВА, ВЛАДАРСКА ПОРОДИЦА, ЦРКВА

Предраг КОМАТИНА
ЖИТИЈЕ СВ. СИМЕОНА ОД СТЕФАНА НЕМАЊИЋА КАО ИЗВОР ЗА ХРОНОЛОГИЈУ ПРОМЕНА НА ВЕЛИКОЖУПАНСКОМ ПРЕСТОЛУ

Ивана КОМАТИНА
И ОБНОВИ СВОЈУ ДЕДОВИНУ И БОЉЕ ЈЕ УТВРДИ ‒ СТЕФАН НЕМАЊА И СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ И УОБЛИЧАВАЊЕ СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ

Небојша ПОРЧИЋ
ВУКАН НЕМАЊИЋ – КРУНИСАНИ И МИРОПОМАЗАНИ КРАЉ?

Мирјана ЖИВОЈИНОВИЋ
ВЕЛИКИ ЖУПАН СТЕФАН НЕМАЊИЋ – МЕТОХ У ХВОСНУ

Ђорђе БУБАЛО
ЈОШ ЈЕДНОМ О ГОДИНИ СМРТИ КРАЉА СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ

Милош ИВАНОВИЋ
ВЛАСТЕЛА У ВРЕМЕ ВЛАДАВИНЕ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ

Срђан ПИРИВАТРИЋ
БРАК СТЕФАНА НЕМАЊИЋА И ЕВДОКИЈЕ АНЂЕЛИНЕ КОМНИНЕ. ХРОНОЛОГИЈА И ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ
УГОВАРАЊА И РАСКИДАЊА ЈЕДНОГ ДИНАСТИЧКОГ САВЕЗА

Бојан МИЉКОВИЋ
НЕПОЗНАТА КЋИ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ

Радивој РАДИЋ
ЈЕДАН ЗАНЕМАРЕНИ ПОМЕН СРБИЈЕ И НИША ИЗ XIII ВЕКА

II МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ XIII ВЕКА

Tamás KÖRMENDI
THE STRUGGLE BETWEEN KING EMERIC OF HUNGARY AND DUKE ANDREW IN DALMATIA (1197–1203)

Attila BÁRÁNY
THE RELATIONS OF KING EMERIC AND ANDREW II OF HUNGARY WITH THE BALKAN STATES

Ivelin IVANOV
BULGARIAN HISTORIOGRAPHY ON THE MILITARY CAMPAIGNS AGAINST SERBIA IN 1214–1215: A RECONSIDERATION

Alexandar NIKOLOV
AGE OF CORONATIONS: BULGARIA AND SERBIA IN THE PAPAL POLICY FROM THE LATE 12TH TO THE EARLY 13TH
CENTURY

Ivan MAJNARIĆ
CONSTITUTI SUNT SUPER GENTES ET REGNA: PAPINSTVO I NEMANJIĆI NA POČETKU 13. STOLJEĆA

Gábor BARABÁS
A KING IN SLAVONIA. PRINCE COLOMAN IN THE REALM OF ST. STEPHEN IN THE 1230s

Márta FONT
ROSTISLAV, DOMINUS DE MACHO

III ИДЕЈНА СТРУЈАЊА, ДРУШТВО, ПРИВРЕДА, КУЛТУРА

Архимандрит Тихон РАКИЋЕВИЋ
АСКЕТСКО ПОУЧЕНИЈЕ И СРПСКЕ ВЛАДАРСКЕ ИДЕЈЕ У ТРОДЕЛНОМ ПРВОМ СЛОВУ КТИТОРСКОГ ЖИТИЈА
СТУДЕНИЧКОГ ТИПИКА

Марија ВАСИЉЕВИЋ
КРАЉ У СЕНЦИ АРХИЕПИСКОПА: СТВАРАЊЕ ДРЖАВЕ У СРПСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ИСТОРИОГРАФИЈИ

Јелена ГЛУШАЦ
УТИЦАЈ ЗАКОНОПРАВИЛА НА СТВАРАЊЕ СИМФОНИЧНОГ ОДНОСА ИЗМЕЂУ СРПСКЕ ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ У СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

Срђан ШАРКИЋ
КРИВИЧНОПРАВНЕ ОДРЕДБЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ

Вујадин ИВАНИШЕВИЋ
НОВАЦ У СРБИЈИ У ВРЕМЕ ПРВИХ НЕМАЊИЋА

Владета ПЕТРОВИЋ
ГРАДСКА НАСЕЉА У ДОБА ПРВИХ НЕМАЊИЋА

Љиљана ЈУХАС-ГЕОРГИЕВСКА
СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ У ВИЂЕЊУ СРПСКИХ ПИСАЦА XIII ВЕКА

Виктор САВИЋ
ИЗ ЛЕКСИКЕ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ

Mobirise

КРАЈ ВЕЛИКОГ РАТА - ПУТ КА НОВОЈ ЕВРОПИ

2020, isbn 978-86-7743-138-9 (ИС) isbn 978-86-8112-125-2 (ИСИМО), ћир/енгл, 372 стр. 

садржај

ПРЕДГОВОР

СРПСКА ВОЈСКА НА КРАЈУ ВЕЛИКОГ РАТА

Далибор Денда
СРПСКА ВОЈСКА 1918. ГОДИНЕ

Милан Гулић
СТУПАЊЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА ПОДРУЧЈЕ ДАЛМАЦИЈЕ 1918. ГОДИНЕ

Александар Животић
СРПСКА ВОЈСКА И „БОЖИЋНА ПОБУНА“ 1919.

Миљан Милкић
ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА ВОЈНИХ СВЕШТЕНИКА СРПСКЕ ВОЈСКЕ НАКОН ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

РАТНА 1918. ГОДИНА
Mihály Krámli
THE END OF THE AUSTRO-HUNGARIAN NAVY AND ITS DISTRIBUTION

Blaž Tоrkar, Vladimir Prebilič
MILITARY SITUATION IN SLOVENIAN TERRITORY AT THE END OF THE GREAT WAR

Christian Stachelbeck
FROM THE EUPHORIA OF VICTORY TO A “HUMILIATING” DEFEAT: THE GERMAN SUPREME ARMY COMMAND
AND THE PATH TO THE ARMISTICE OF 1918

M. Christian Ortner
AUSTRIA-HUNGARY’S LAST OFFENSIVE IN 1918

СТВАРАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ CREATION OF THE YUGOSLAV STATE

Горан Милорадовић
„ПИЈЕМОНТ“ ПРОТИВ „ПИЈЕМОНТА“: ПОЛИТИЧКА БОРБА СРБИЈЕ И ХРВАТСКЕ ПРЕ И ТОКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
ЗА УЛОГУ ЦЕНТРА ДРЖАВНОГ УЈЕДИЊЕЊА

Александар Лукић
СРПСКИ РЕПУБЛИКАНЦИ О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ 1918–1921. ГОДИНЕ

Aleksandra Kolaković
FRENCH INTELLECTUALS ON THE YUGOSLAV IDEA AND THE CREATION OF YUGOSLAVIA

Јарослав В. Вишњаков
РУСКА РЕВОЛУЦИЈА 1917. И ФОРМИРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Biljana Stojić
GEORGES CLEMENCEAU AND CREATION OF YUGOSLAVIA

ДРУШТВО

Душан Р. Бајагић
ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА И КРАЈ ВЕЛИКОГ РАТА: ПРЕМА ПИСАЊУ ФРАНЦУСКЕ ШТАМПЕ

Ана Столић
РАТНИ ДОПРИНОСИ ЖЕНА И ПОСЛЕРАТНА БОРБА ЗА ЖЕНСКО ПРАВО ГЛАСА У СРБИЈИ (КРАЉЕВИНИ СХС) 1918–1921.

Биљана Вучетић
„СРБИЈА У АГОНИЈИ“: ЗАПАЖАЊА АМЕРИЧКИХ ХУМАНИТАРАЦА КРАЈЕМ ВЕЛИКОГ РАТА

Софија Божић
ВЕЛИКИ РАТ И УЈЕДИЊЕЊЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА НА СТРАНИЦАМА ЧАСОПИСА НАРОДНА ОДБРАНА (1926–1941)

ИСТОРИОГРАФИЈА

Миле Бјелајац
ПРОМЕНЕ У ИНТЕРПРЕТАЦИЈАМА „ВЕРСАЈСКОГ СИСТЕМА“ ТОКОМ ПРОТЕКЛИХ 100 ГОДИНА

Маријана Мраовић
АРХИВСКА ГРАЂА ВОЈНОГ АРХИВА О ВОЈНИМ И ЦИВИЛНИМ ГУБИЦИМА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Mobirise

УРБАНИЗАЦИЈА У ИСТОЧНОЈ И ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

2019, isbn 978-86-7743-134-1, срп/рус, 256 стр.

садржај

Ирена Цвијановић
ОСНИВАЊЕ И КОНТИНУИТЕТ У РАЗВОЈУ ГРАДОВА НА ТЛУ СРБИЈЕ ОД АНТИКЕ ДО СРЕДЊЕГ ВЕКА

Ирина Юрьевна Ващева, Дмитрий Алексеевич Коряков
ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ СЕРБИИ

Николай Игоревич Солнцев
ОТРАЖЕНИЕ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ XII ВЕКА В АРХИТЕКТУРНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРА НА КЛЯЗЬМЕ

Дејан Радичевић
АРХЕОЛОШКА СВЕДОЧАНСТВА О НАЈСТАРИЈИМ РУДАРСКИМ ТРГОВИМА СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ

Андрей Алексанрович Кузнецов
НИЖНИЙ НОВГОРОД В 1221–1229 ГГ.: ОСОБЕННОСТИ ЗАСТРОЙКИ И ЛАНДШАФТА (ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ)

Божидар Зарковић
ПОЈАВА УРБАНИХ АГЛОМЕРАЦИЈА НА ТЛУ СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ

Артем Николаевич Маслов
ИЗОБРЕТАЯ ИДЕАЛЬНОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ОПИСАНИЯ ДРЕВНЕЙ ТРОИ В ДВУХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЕКСТАХ

Владета Петровић
ГРАД У ЋИРИЛСКОЈ ДИПЛОМАТИЧКОЈ ГРАЂИ

Мирјана Маринковић
ЖИВОТ ОСМАНСКОГ ГРАДА ДО ЕПОХЕ ТАНЗИМАТА

Нино Делић
УРБАНИЗАЦИЈА НАРОДА? ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ СРПСКЕ ГРАДСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА – СТАТИСТИЧКИ
ПРЕГЛЕД

Злата Вуксановић-Мацура, Јована Тодорић
УРБАНИЗАЦИЈА И ПРОМЕНА ПРОСТОРНИХ ОБРАЗАЦА ТРГОВИНЕ У СРБИЈИ У 19. ВЕКУ

Алексей Александрович Гордин
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД ГОРЬКОВСКОГО АВТОЗАВОДА В 1930-Е ГОДЫ КАК МОДЕЛЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Анна Лазаревна Гельфонд
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЦЕСС УРБАНИЗАЦИИ

Массимо Беллотти
ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС АРХИТЕКТУРНО-УРБАНИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ – „«СТРЕЛКА» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ – ПЛАНИРОВАНИЕ
ВАЖНОГО ГРАДОСТОРИТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА“

Mobirise

ВЕЛИКА ИСТОЧНА КРИЗА И СРПСКО ПИТАЊЕ

2019, isbn 978-86-7743-135-8, ћир, 152 стр.

садржај

Михаило ВОЈВОДИЋ
О НЕКИМ АСПЕКТИМА ПОСЛЕДИЦА КРИЗЕ 1875–1878. НА СРБИЈУ 

Сузана РАЈИЋ
КРИЗА ПРЕ КРИЗЕ – СРБИЈА И ВЕЛИКЕ СИЛЕ 1870–1875. ГОДИНЕ

Владислав Ј. ГРОСУЛ
РУСКО ДРУШТВО И ИСТОЧНА КРИЗА 70их ГОДИНА XIX ВЕКА 

Биљана ВУЧЕТИЋ
ОДЈЕК ИСТОЧНЕ КРИЗЕ У ЈАВНОСТИ СЈЕДИЊЕНИХ ДРЖАВА (1876–1878)

Жарко ЛЕКОВИЋ
СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА ОД 1874. ДО 1878.

Елена П. КУДРЈАВЦЕВА
ГРОФ ИГЊАТИЈЕВ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ САНСТЕФАНСКОГ УГОВОРА 103

Јована ШАЉИЋ
РЕШАВАЊЕ СТАТУСА МУСЛИМАНА У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ УОЧИ И НАКОН ВЕЛИКЕ ИСТОЧНЕ КРИЗЕ 

Александар РАСТОВИЋ
САВРЕМЕНА ТУМАЧЕЊА ВЕЛИКЕ ИСТОЧНЕ КРИЗЕ И БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА
У АНГЛОСАКСОНСКОЈ ИСТОРИОГРАФИЈИ

Mobirise

BELGRADE 1521–1867

2018, isbn 978-86-7743-132-7, енгл, 516 стр.

TABLE OF CONTENTS

Marko POPOVIĆ
SIEGE OF BELGRADE IN 1521 AND RESTORATION OF FORTIFICATIONS AFTER CONQUEST

Machiel KIEL
THE CARAVANSERAI OF TUYGUN PASHA IN BELGRADE: ITS DESCRIPTION BY HANS DERNSCHWAM (1555) AND SOME NOTES ABOUT ITS FOUNDER IN THE OTTOMAN ARCHIVES IN ISTANBUL

Dragana AMEDOSKI
BELGRADE WOMEN IN OTTOMAN SOCIETY: MUSLIM WOMEN FROM BELGRADE AT SHARIA COURT (17TH CENTURY)

Aleksandar FOTIĆ
THE BELGRADE KADI’S MÜRASELES OF 1683: THE MIRROR OF A KADI’S ADMINISTRATIVE DUTIES

Tatjana KATIĆ
WALKING THROUGH THE RAVAGED CITY: AN EYEWITNESS TESTIMONY TO THE DEMOLITION OF THE BELGRADE FORTRESS IN 1690

Mahir AYDIN
THE BELGRADE FORTRESS BEFORE THE TREATY OF PASSAROWITZ (1697–1717)

Hakan KARAGÖZ
THE 1717 SIEGE OF BELGRADE AND THE OTTOMAN WAR EQUIPMENT CAPTURED BY THE HABSBURGS AFTER THE SIEGE

Isidora TOČANAC RADOVIĆ
BELGRADE – SEAT OF THE ARCHBISHOPRIC AND METROPOLITANATE (1718–1739)

Uğur KURTARAN
OTTOMAN-AUSTRIA BORDER DETERMINATION WORKS AND NEWLY DETERMINED BORDERS ACCORDING TO THE TREATY OF BELGRADE OF 1739

Hatice ORUÇ
BELGRADE ACCORDING TO THE 1741 DATED TAHRIR DEFTER ON THE SMEDEREVO SANJAK

Mehmet TÜTÜNCÜ
BELGRADE’S OTTOMAN INSCRIPTIONS AS WAR BOOTY

Nurbanu DURAN
LIFE IN THE BELGRADE FORTRESS IN THE FIRST QUARTER OF THE 19TH CENTURY

Nedeljko V. RADOSAVLJEVIĆ
BELGRADE METROPOLITANATE 1825–1831

E. Attila AYTEKIN
BELGRADÎ RAŞID AND HIS VAK’A‐I HAYRET‐NÜMA: A LOCAL MUSLIM PERSPECTIVE ON DUAL ADMINISTRATION IN BELGRADE DURING SERBIAN AUTONOMY

Aleksandra VULETIĆ, Nino DELIĆ
POPULATION OF BELGRADE AS A FOCUS OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE INTEREST IN THE MID–19TH CENTURY

Bojana MILJKOVIĆ KATIĆ
ABOUT CONTRADICTORY POLICY OF PURCHASES OF MUSLIM ESTATES IN BELGRADE AND THE PRINCIPALITY OF SERBIA

Irena ĆIROVIĆ
OTTOMAN WOMAN, AGENCY AND POWER: MELEK HANIM IN BELGRADE 1847–1848

Gordana KAROVIĆ
ESTABLISHING STEAM NAVIGATION IN THE PRINCIPALITY OF SERBIA

Ljubodrag P. RISTIĆ
THE BOMBING OF BELGRADE (1862) AND THE CESSION OF FOTRESSES TO SERBIA (1867) IN BRITISH POLITICS

Suzana RAJIĆ
BELGRADE AND THE CITY QUESTION 1866/1867 IN CONFIDENTIAL CORRESPONDENCE OF FOREIGN OFFICE

Evren KUTLAY
ELEMENTS OF OTTOMAN INFLUENCE IN SERBIAN MUSIC

Vladimir TOMIĆ
THE VIENNESE VIEW ON BELGRADE. BELGRADE IN THE WORKS OF VIENNESE ENGRAVERS BETWEEN THE 17TH AND THE 19TH CENTURY
FROM THE BELGRADE CITY MUSEUM COLLECTION

Selim ASLANTAŞ
A BIBLIOGRAPHY OF WORKS ON OTTOMAN BELGRADE 

Mobirise
Mobirise

РУСИЈА/СССР И ДРЖАВНОСТ СРБИЈЕ/ЈУГОСЛАВИЈЕ

2018, isbn 978-86-7743-131-0, ћир, 371 стр.

С А Д Р Ж А Ј / С О Д Е Р Ж А Н И Е


Михаил В. БЕЛОВ
ОСОБЕНОСТ РАНЕ ЕТАПЕ УСПОСТАВЉАЊA НОВЕ СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ И УЛОГА РУСИЈЕ
  Михаил В. БЕЛОВ
  СПЕЦИФИКА РАННЕГО ЭТАПА В СТАНОВЛЕНИИ НОВОЙ СЕРБСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И РОЛЬ РОССИИ

Радомир Ј. ПОПОВИЋ
КАРАЂОРЂЕВ ПРОТОКОЛ ИЗ 1816–1817. ГОДИНЕ И ВОЖДОВА АКТИВНОСТ У ПЕТРОГРАДУ
  Радомир J. ПОПОВИЧ
  ПРОТОКОЛ КАРАГЕОРГИЯ 1816–1817 ГГ. И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЖДЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

Константин В. НИКИФОРОВ
О СРПСКОМ НАЦИОНАЛНОМ ПРОГРАМУ У 19. ВЕКУ У КОНТЕКСТУ РУСКО-СРПСКИХ ОДНОСА
  Константин В. НИКИФОРОВ
  О СЕРБСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ У 19. ВЕКЕ В КОНТЕКСТЕ РУССКО-СЕРБСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Данко ЛЕОВАЦ
СРБИЈА И РУСИЈА У ПОЧЕТНОЈ ФАЗИ КРИМСКОГ РАТА (1852–1853)
  Данко ЛЕОВАЦ
  СЕРБИЯ И РОССИЯ НА НАЧАЛНОМ ЭТАПЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ (1852–1853)

Јована БЛАЖИЋ ПЕЈИЋ
РУСИЈА И ПРОСВЕТНО ПИТАЊЕ КОД СРБА (1856–1878)
  Йована Блажич Пейич
  РОССИЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС У СЕРБОВ (1856–1878)

Момир САМАРЏИЋ
РУСИЈА И СРПСКА ЖЕЛЕЗНИЦА 1878–1881: О ПОЛИТИЧКИМ И ПРИВРЕДНИМ АСПЕКТИМА РУСКЕ ПОЛИТИКЕ ПРЕМА СРБИЈИ ПОСЛЕ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА
  Момир САМАРДЖИЧ
  РОССИЯ И СЕРБСКАЯ ЖЕЛЕЗНА ДОРОГА 1878–1881: О ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РУССКОЙ ПОЛИТИКИ ПО   ОТНОШЕНИЮ К СЕРБИИ ПОСЛЕ БЕРЛИНСКОГО КОНГРЕССА

Андреј Л. ШЕМЈАКИН
РУСИЈА, НИКОЛА ПАШИЋ И РЕЖИМ МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА (1883–1889)
  Андрей Л. ШЕМЯКИН
  РОССИЯ, НИКОЛА ПАШИЧ И РЕЖИМ МИЛАНА ОБРЕНОВИЧА В 1883-1889 ГГ.

Сузана РАЈИЋ
ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ ЖАДОВСКИ И ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ МАНСУРОВ – АНТИПОДИ РУСКЕ ДИПЛОМАТСКЕ МИСИЈЕ У СРБИЈИ (1898–1901)
  Сузана Райич
  ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ ЖАДОВСКИЙ И ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ МАНСУРОВ – АНТИПОДЫ РУССКОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИИ В СЕРБИИ (1898–1901)

Jарослав В. Вишњаков
ВОЈНО-ПОЛИТИЧКО РУКОВОДСТВО СРБИЈЕ 1914–1915. ГОДИНЕ ПРЕМА ОЦЕНАМА РУСКОГ ВОЈНОГ ЗАСТУПНИКА
  Ярослав В. Вишняков
  ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО СЕРБИИ 1914-1915 ГГ. В ОЦЕНКАХ РУССКОГО ВОЕННОГО АГЕНТА

Горан МИЛОРАДОВИЋ
БРОЈНО СТАЊЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ 1916–1918. ГОДИНЕ И ВОЈНО-ПОЛИТИЧКА ПОДРШКА
РУСКЕ ИМПЕРИЈЕ КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ
  Горан МИЛОРАДОВИЧ
  ЧИСЛЕННОСТЬ СЕРБСКОЙ АРМИИ НА САЛОНИКСКОМ ФРОНТЕ В 1916–1918. ГГ. И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОРОЛЕВСТВУ СЕРБИЯ

Алексеј ТИМОФЕЈЕВ
„ВЕЛИКА РУСКА РЕВОЛУЦИЈА ДАЛА ЈЕ ВЕЛИКА ЗЛА“: РАЗОЧАРЕЊЕ СРПСКЕ ЕЛИТЕ У ПРИВРЕМЕНУ ВЛАДУ И РЕВОЛУЦИОНАРНУ РУСИЈУ У ПРОЛЕЋЕ-ЛЕТО 1917.
  Алексей ТИМОФЕЕВ
  „ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПРИНЕСЛА ВЕЛИКИЕ НЕСЧАСТИЯ“: РАЗОЧАРОВАНИЕ СЕРБСКОЙ ЭЛИТЫ ВО ВРЕМЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И РЕВОЛЦИОННОЙ РОССИИ ВЕСНОЙ – ЛЕТОМ 1917

Александaр A. СИЛКИН
ЈУГОСЛОВЕНСКИ СЕКТОР КОМУНИСТИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗАПАДА И „ИСКУСТВО РУСКОГ ПРОЛЕТАРИЈАТА“ 1925–1936. ГОДИНЕ
  Александр Силкин  
  ЮГОСЛАВСКИЙ СЕКТОР КОММУНИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ ЗАПАДА
И «ОПЫТ РУССКОГО ПРОЛЕТАРИАТА» 1925–1936.

Александар ЖИВОТИЋ
ПОКУШАЈ УСПОСТАВЉАЊА ДИПЛОМАТСКИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЈУГОСЛАВИЈЕ И СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА (1923–1927)
  Александар ЖИВОТИЧ
  ПОПЫТКА УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ (1923–1927)

Љубодраг ДИМИЋ
ПОСЛЕДЊИ СУСРЕТ ЛЕОНИДА ИЉИЧА БРЕЖЊЕВА И ЈОСИПА БРОЗА ТИТА (МОСКВА, 16–21. МАЈ 1979. ГОДИНЕ)
  Любодраг ДИМИЧ
  ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА БРЕЖНЕВА С ИОСИПОМ БРОЗОМ ТИТО (МОСКВА, 16 – 21 МАЯ 1979 ГОДА)

Јелена J. ГУСКОВА
СРБИЈА – ОД ИДЕЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСТВА ДО ИДЕЈЕ СРПСТВА
  Елена Гуськова
  СЕРБИЯ: ОТ ИДЕИ ЮГОСЛАВИЗМА К ИДЕЕ СЕРБСТВА

Mobirise

ДОБРОВОЉЦИ У ВЕЛИКОМ РАТУ 1914–1918

2018, isbn 978-86-7743-129-7, ћир, 465 стр.

САДРЖАЈ


ПРЕДГОВОР/FOREWORD

ДОБРОВОЉАЧКО ПИТАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТИ / Volunteer Question and National Movements

Ciro Paoletti
ITALIAN VOLUNTEERS SINCE 1914
  Ћиро Паолети
  ИТАЛИЈАНСКИ ДОБРОВОЉЦИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Anatolii Prokopiev, Zlatko Ivanov
FROM VOLUNTARY MOVEMENT TO MOBILIZATION ARMY – FORMATION AND COMPOSITION OF
THE 11TH MACEDONIAN INFANTRY DIVISION IN 1915
  Анатоли Прокопиев, Златко Иванов
  ОД ДОБРОВОЉАЧКОГ ПОКРЕТА ДО РЕГУЛАРНЕ ВОЈСКЕ – ФОРМИРАЊЕ И САСТАВ XI МАКЕДОНСКЕ ПЕШАДИЈСКЕ ДИВИЗИЈЕ 1915.

Oleg Airapetov
VOLUNTEER UNITS IN THE RUSSIAN ARMY, FIRST HALF A YEAR OF WORLD WAR I. ADVANTAGES AND PROBLEMS
  Олег Ајрапетов
  ДОБРОВОЉАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ У РУСКОЈ ВОЈСЦИ У ПРВИМ ГОДИНАМА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА: ПРЕДНОСТИ И ПРОБЛЕМИ

Manuel Stănescu
VOLUNTEERS IN THE ROMANIAN ARMY 1916–1919
  Мануел Станеску
  ДОБРОВОЉЦИ У РУМУНСКОЈ ВОЈСЦИ 1916–1919

Krzysztof Kubiak
POLISH VOLUNTARY FORCES DURING THE FIRST WORLD WAR
  Кржиштоф Кубјак
  ПОЉСКЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ СНАГЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Blaž Torkar
SLOVENIAN VOLUNTEERS IN THE SERBIAN ARMY BETWEEN 1914 AND 1918
  Блаж Торкар
  СЛОВЕНАЧКИ ДОБРОВОЉЦИ У СРПСКОЈ ВОЈСЦИ 1914–1918

ДОБРОВОЉЦИ У РАТУ / Volunteers in the War

Далибор Денда
РУСКИ ДОБРОВОЉЦИ У СРПСКОЈ ВОЈСЦИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
  Dalibor Denda
  RUSSIAN VOLUNTEERS WITHIN SERBIAN ARMY DURING THE WWI

Алексеј Тимофејев
ДОБРОВОЉЦИ И ГЕРИЛСКИ РАТ У СРБИЈИ И РУСИЈИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
  Aleksey Timofeev
  VOLUNTEERS AND GUERILLA WARFARE IN SERBIA AND RUSSIA DURING THE FIRST WORLD WAR

Jарослав В. Вишњаков
СРБИ У БОРБИ ЗА ДОБРУЏУ 1916–1917. ГОДИНЕ
  Jaroslav V. Vishnjakov
  SERBS IN THE STRAGGLES FOR DOBRUGIA 1916–1917

Александар Животић
„ЦРНА РУКА“ И СРПСКИ ДОБРОВОЉАЧКИ КОРПУС
  Aleksandar Životić
  “BLACK HAND” IN THE SERBIAN VOLUNTEER CORPS

Божица Младеновић, Милић J. Милићевић
ДОБРОВОЉЦИ У ТОПЛИЧКОМ УСТАНКУ
  Božica Mladenović, Milić J. Milićević
  VOLUNTEERS IN THE TOPLICA UPRISING

Миљан Милкић
СТВАРАЊЕ МУЛТИКОНФЕСИОНАЛНЕ ВОЈСКЕ. ДОБРОВОЉЦИ РИМОКАТОЛИЦИ И ПРОТЕСТАНТИ У СРПСКОЈ ВОЈСЦИ
НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ
  Miljan Milkić
  MAKING OF MULTICONFESSIONAL ARMY. ROMAN CATHOLIC AND PROTESTANT VOLUNTEERS IN SERBIAN ARMY ON THE THESSALONIKI FRONT

ЛИЧНОСТИ И ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ / Personalities and Social Groups

Ferenc Pollmann
HUNGARIAN ACADEMIC VOLUNTEERS IN THE AUSTROHUNGARIAN ARMY IN 1914
  Ференц Полман
  МАЂАРСКИ СТУДЕНТИ ДОБРОВОЉЦИ У АУСТРОУГАРСКОЈ ВОЈСЦИ 1914. ГОДИНЕ

Ђорђе Ђурић
ГЕНЕРАЛ А. М. ЗАЈОНЧКОВСКИ, БИОГРАФИЈА И КОМАНДОВАЊЕ СРПСКИМ ДОБРОВОЉЦИМА У ДОБРУЏИ
  Đorđe Đurić
  GENERAL A. M. ZAYONCHKOVSKI, BIOGRAPHY AND COMMAND OF SERBIAN VOLUNTEERS IN DOBRUJA

Игорь Николаевич Гребенкин
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОФИЦЕРСТВА ВО ГЛАВЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ КАМПАНИИ 1917 Г. В РОССИИ
  Игор Николајевич Гребeнкин
  ПРЕДСТАВНИЦИ ОФИЦИРСКОГ КОРА КАО ВОЂЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ КАМПАЊЕ У РУСИЈИ 1917

Предраг М. Вајагић
СРБИ ИЗ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА – ДОБРОВОЉЦИ У ВЕЛИКОМ РАТУ
  Predrag M. Vajagić
  SERBS FROM UNITED STATES – VOLUNTEERS IN THE GREAT WAR

Бранко Момчиловић
ЗАБОРАВЉЕНА ХЕРОИНА ВЕЛИКОГ РАТА – ГЂА МЕЈБЕЛ СИНКЛЕР СТОБАРТ
  Branko Momčilović
  FORGOTTEN HEROINE OF THE GREAT WAR – MABEL SINCLAIR STOBART

Милан Гулић
ЛУЈО ЛОВРИЋ КАО СИМБОЛ СТРАДАЊА ДОБРОВОЉАЦА У ВЕЛИКОМ РАТУ
  Milan Gulić
  LUJO LOVRIĆ AS A SYMBOL OF SUFFERING OF VOLUNTEERS IN THE GREAT WAR

ДОБРОВОЉАЧКО ПИТАЊЕ НАКОН РАТА / Volunteer Issue after the War

Слободан Бјелица
ВОЈВОЂАНСКИ РАДИКАЛИ И „ДОБРОВОЉАЧКО ПИТАЊЕ“ У КРАЉЕВИНИ СХС
  Slobodan Bjelica
  THE RADICALS FROM VOJVODINA AND THE “VOLUNTEER QUESTION” IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES

Alberto Becherelli
WAR AFTER THE WAR. THE ROLE OF CZECHOSLOVAK LEGIONARIES IN NEW EUROPE
  Алберто Бекерели
  РАТ НАКОН РАТА. УЛОГА ЧЕХОСЛОВАЧКИХ ЛЕГИОНАРА У НОВОЈ ЕВРОПИ

Биљана Стојић
ДОБРОВОЉАЧКИ ГЛАСНИК (1928–1941) – ЗАСТУПНИК ПРАВА ДОБРОВОЉАЦА ИЗ ВЕЛИКОГ РАТА
  Biljana Stojić
  DOBROVOLJAČKI GLASNIK AS A PROPONENT OF THE GREAT WAR VOLUNTEER’S RIGHTS (1928–1941)

Милан Мицић
„ДУГА МОБИЛНОСТ“ ДОБРОВОЉАЦА СРПСКЕ ВОЈСКЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА (1914–1945)
  Milan Micić
  LONGLASTING MOBILITY OF SERBIAN VOLUNTEERS (1914–1945)

ИСТОРИОГРАФИЈА И КУЛТУРА СЕЋАЊА / Historiography and Remembrance Culture

Dennis Werberg
WAR VOLUNTEERS IN THE WAR COMMEMORATION OF THE STAHLHELM – BUND DER FRONTSOLDATEN IN WEIMAR GERMANY AND THE THIRD REICH 1918–1935
  Денис Верберг
  ДОБРОВОЉЦИ У РАТНИЧКИМ ТРАДИЦИЈАМА „ЧЕЛИЧНОГ ШЛЕМА”– САВЕЗА РАТНИХ ВЕТЕРАНА У ВАЈМАРСКОЈ НЕМАЧКОЈ И ТРЕЋЕМ РАЈХУ 1918–1935

Снежана Радоева
БУГАРСКИ ДОБРОВОЉЦИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ НА СТРАНИЦАМА ЧАСОПИСА „ОТЕЧЕСТВО“
  Snezhana Radoeva
  BULGARIAN VOLUNTEERS DURING THE WWI ON THE PAGES OF THE OTECHESTVO MAGAZINE

Александра Колаковић
ДОБРОВОЉЦИ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА И КУЛТУРА СЕЋАЊА
  Aleksandra Kolaković
  VOLUNTEERS OF THE FIRST WORLD WAR AND CULTURE OF REMEMBRANCE

Бојан Ђокић, Милош M. Дамјановић
АКЦИЈА ЗА ОСНИВАЊЕ ДОБРОВОЉАЧКОГ МУЗЕЈА И АРХИВА
  Bojan Đokić, Miloš M. Damjanović
  ACTION FOR THE ESTABLISHMENT OF THE VOLUNTEERS’ MUSEUM AND ARCHIVE

Маријана Мраовић
„АРХИВСКА ГРАЂА ВОЈНОГ АРХИВА О ДОБРОВОЉЦИМА И ДОБРОВОЉАЧКОМ ПОКРЕТУ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ“
  Marijana Mraović
  ARHIVAL RECORDS OF THE MILITARY ARCHIVE ABOUT VOLUNTEERS AND THE VOLUNTEER MOVEMENT IN THE FIRST WORLD WAR

Mobirise

СЕЛО БАЛКАНА. КОНТИНУИТЕТИ И ПРОМЕНЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ

2017, isbn 978-86-7743-124-2, ћир/енгл, 412 стр.

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР

Raymond DETREZ
ETHNIC CONSCIOUSNESS IN RURAL AND URBAN ENVIRONMENTS. THE CASE OF PLOVDIV AND THE PLOVDIV REGION

Синиша МИШИЋ
СЕЛО И ЖУПА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ  

Гордан БОЈКОВИЋ
НАСЕЉА БРАНИЧЕВА КРАЈЕМ XIV ВЕКА  

Веселка ТОНЧЕВА
ГОРАНСКИТЕ СЕЛА В АЛБАНИЯ – КОНТИНУИТЕТ НА ТРАДИЦИЯТА И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ  

Ксенија БУЊАК
ТРАДИЦИОНАЛНО СРПСКО СЕЛО – ОД ЕКОЛОГИЈЕ КА ЕКОЛОГИЈИ 

Радомир Ј. ПОПОВИЋ
ПРОСТОРНИ И АРХИТЕКТОНСКИ ПРЕОБРАЖАЈ МАЧВАНСКИХ СЕЛА У 19. ВЕКУ 

Селим АСЛАНТАШ
БАЛКАНСКО СЕЛО И СЕЉАК У РАДОВИМА ХАЛИЛА ИНАЛЏИКА 

Љубодраг П. РИСТИЋ
СЛИКА СРПСКОГ СЕЛА ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 19. ВЕКА У БЕЛЕШКАМА СТРАНАЦА – САВРЕМЕНИКА 

Siegfried GRUBER
INCREASE IN HOUSEHOLD SIZE AND COMPLEXITY IN SERBIAN VILLAGES DURING THE 19TH CENTURY 

Александра ВУЛЕТИЋ
УДОВА ЛИЦА И СТРУКТУРНА ДИНАМИКА ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА У СРПСКОМ СЕОСКОМ ДРУШТВУ 19. ВЕКА 

Жарко ЛЕКОВИЋ
ПОЛОЖАЈ ЖЕНЕ У СЕЛИМА ДУРМИТОРСКОГ КРАЈА (XVIII–XXI ВИЈЕК) 

Ана СТОЛИЋ
ГРАЂАНКЕ И СЕЉАНКЕ: СТАВОВИ ПРЕДСТАВНИЦА ПОКРЕТА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈУ ЖЕНА О ЖЕНАМА НА СЕЛУ ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 

Бојана БОГДАНОВИЋ
КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА ТРАДИЦИЈЕ И ПРОЦЕС ЕМАНЦИПАЦИЈЕ СЕОСКЕ ЖЕНЕ – пример модне продукције Сирогојно стил – 

Сузана РАЈИЋ
ПОРЕСКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ СРПСКОГ СЕЉАКА НА ИЗМАКУ 19. ВЕКА 

Гордана ГАРИЋ ПЕТРОВИЋ
СУЗБИЈАЊЕ ФИЛОКСЕРЕ У КРАЉЕВНИ СРБИЈИ 

Миљан МИЛКИЋ
АНГАЖОВАЊЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ РАДОВИМА 1914. И 1915. ГОДИНЕ 

Милош МАТИЋ
ТРАДИЦИОНАЛНО СЕЛО КАО ХАБИТУС МОДЕРНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

Снежана ТОМИЋ
ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗЛАТИБОРСКОГ КРАЈА – ОД ЕЛЕМЕНТАРНОГ ДО ЕКСКЛУЗИВНОГ 

Михај Н. РАДАН
КАРАШЕВСКА ЕТНИЧКА ЕНКЛАВА КРОЗ ВРЕМЕ. ОД ТВРДОГ КОНЗЕРВАТИВИЗМА ДО НАГЛАШЕНЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ 

Милина ИВАНОВИЋ БАРИШИЋ
БЕОГРАДСКА ОКОЛИНА – КОНТИНУИТЕТ И ПРОМЕНЕ 

Снежана ШАПОЊИЋ АШАНИН
СЕЛО – ГРАД, ЗАЧАРАНИ КРУГ 

Никола КРСТОВИЋ
СЕЛО И ПИТАЊЕ САВРЕМЕНОСТИ 

Сузана АНТИЋ
ДРУШТВЕНИ И ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ СЕЛА ЗВЕЗДАН У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ 

Недељко В. РАДОСАВЉЕВИЋ
СЕЧА РЕКА, ПРИМЕР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СЕЛА (правило или изузетак) 

Mobirise

STATE AND SOCIETY IN THE BALKANS BEFORE AND AFTER ESTABLISHMENT OF OTTOMAN RULE

2017, isbn 978-86-7743-125-9, енгл, 349 стр.

TABLE OF CONTENTS

Marko Šuica
EFFECTS OF THE EARLY OTTOMAN CONQUESTS ON THE STATE AND SOCIAL STRUCTURE OF THE LAZAREVIĆ PRINCIPALITY 

Neven Isailović
LEGISLATION CONCERNING THE VLACHS OF THE BALKANS BEFORE AND AFTER OTTOMAN CONQUEST: AN OVERVIEW 

Miloš Ivanović
CYRILLIC CORRESPONDENCE BETWEEN THE COMMUNE OF RAGUSA AND OTTOMANS FROM 1396 TO 1458 

Adrian Magina
IN THE HANDS OF THE TURKS. CAPTIVES FROM SOUTHERN HUNGARY IN THE OTTOMAN EMPIRE (14–16TH CENTURIES) 

Emir O. Filipović
THE OTTOMAN CONQUEST AND THE DEPOPULATION OF BOSNIA IN THE FIFTEENTH CENTURY 

Srdjan Rudić
BOSNIAN NOBILITY AFTER THE FALL OF THE KINGDOM OF BOSNIA IN 1463 

Aleksandar Krstić
“WHICH REALM WILL YOU OPT FOR?” – THE SERBIAN NOBILITY BETWEEN THE OTTOMANS AND THE HUNGARIANS IN THE 15TH CENTURY 

Machiel Kiel
THE OTTOMAN CASTLE OF RAM (HARAM) IN SERBIA AND THE ACCOUNTS OF ITS CONSTRUCTION, 1491 

Hatice Oruç
THE CITY OF VIŠEGRAD BASED ON FIFTEENTH AND SIXTEENTH CENTURY TAHRIR DEFTERS 

Ayşe Kayapinar, Levent Kayapinar
APPLICATION OF DERBEND ORGANIZATION IN THE BALKANS: AN EXAMPLE OF CONTINUITY OF BALKAN INSTITUTIONS IN THE OTTOMAN SYSTEM 

Dragi Gjorgiev
SOME ASPECTS OF SPREADING OF ISLAM IN MACEDONIA (XV–XVI C.) 

Dragana Amedoski
INTRODUCTION OF RICE CULTURE IN THE CENTRAL BALKANS (15TH AND 16TH CENTURY) 

Güneş Işiksel
MANAGING COHABITATION AND CONFLICT: FRONTIER DIPLOMACY IN THE DALMATIAN FRONTIER (1540–1646) 

Aşkın Koyuncu
KAVÂNINI YENIÇERIYÂN AND THE RECRUITMENT OF BOSNIAN MUSLIM BOYS AS DEVSHIRME RECONSIDERED 

Nenad Moačanin
DIVISION OF CIZYEPAYERS INTO THREE CLASSES AS FORESHADOWED IN THE PREREFORM 17TH CENTURY “PSEUDOMUFASSALS“  

Ema Miljković
FROM “DHIMMITUDE“ TO TURKISM – CONFESSIONAL AND ETHNIC POLICY IN THE OTTOMAN EMPIRE 

Mobirise

ДРЖАВА И ПОЛИТИКЕ УПРАВЉАЊА (18-20. ВЕК)

2017, isbn ISBN 978-86-7743-120-4, ћир, 301 стр.

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР 

Исидора Точанац Радовић
ТЕРЕЗИЈАНСКА ЦРКВЕНА РЕФОРМА И СРБИ

Јелена Илић Мандић
ПЛАНСКО НАСЕЉАВАЊЕ У ВОЈНОЈ КРАЈИНИ: КОЛОНИСТИ-ВЕТЕРАНИ У НЕМАЧКО-БАНАТСКОЈ РЕГИМЕНТИ (1764–1788)

Владимир Јовановић
ПРЕКИ СУД И ПРЕКО СУЂЕЊЕ У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ

Љубодраг П. Ристић
О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ: ИЗВОРИ И ЗАКЉУЧЦИ У ДЕЛИМА АБДОЛОНИМА УБИСИНИЈА

Мира Радојевић
САМОСТАЛНА РАДИКАЛНА СТРАНКА У БОРБИ ЗА ПРЕПОРОД УНУТРАШЊЕ УПРАВЕ (1901−1914). УТИСЦИ И СЕЋАЊА

Петар В. Крестић
МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ О НЕКИМ ОБРАЗОВНИМ И ПРОСВЕТНИМ ПИТАЊИМА У СРБИЈИ (1869–1877)

Ана Столић
ДРЖАВА И БЕОГРАДСКО ЖЕНСКО ДРУШТВО: (РЕ)ПРОДУКЦИЈА РОДНИХ УЛОГА И ДРУШТВЕНИХ ПОЗИЦИЈА ЖЕНА КАО ДЕО СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА (1875–1914) 

Бојана Миљковић Катић
ПОЛИТИКЕ УПРАВЉАЊА ПОЉОПРИВРЕДОМ У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ 

Момир Самарџић
(НЕ)УПРАВЉАЊЕ ШУМОМ И ПРОЦЕС ДЕФОРЕСТАЦИЈЕ КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ (1830–1878) – ПАРАДИГМА ФУНКЦИОНИСАЊА ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У СЕЉАЧКОМ ДРУШТВУ

Гордана Гарић Петровић
СЕР ЕДВАРД БРАУН О ЖИВИНАРСТВУ У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 

Александра Вулетић
СТАТИСТИКА У СЛУЖБИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И УНАПРЕЂЕЊА НАРОДНОГ БЛАГОСТАЊА (У СРБИЈИ 19. ВЕКА) 

Нино Делић
АУСТРОУГАРСКИ ВОЈНИЦИ ЧЕШКОГ ПОРЕКЛА У СРПСКОМ ЗАРОБЉЕНИШТВУ 1914–1915. РАЗЛИЧИТА ИСКУСТВА И ВИЂЕЊА 

Ирена Ћировић
ИЗМЕЂУ МОДЕ И НАЦИЈЕ: НАЦИОНАЛНИ КОСТИМ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА КНЕГИЊА И КРАЉИЦА У СРБИЈИ 19. ВЕКА 

Mobirise

СПОМЕНИЦА ТИБОРА ЖИВКОВИЋА

2016, isbn 978-86-7743-110-5, ћир/лат, 309 стр.

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР

Славица Мереник, Дејан Црнчевић
БИБЛИОГРАФИЈА ТИБОРА ЖИВКОВИЋА

РЕЧ НА КОМЕМОРАЦИЈИ

Ilias Anagnostakis
WINE, WATER, BREAD, AND LOVE-AFFAIRS ON A SIXTH-CENTURY MILITARY CAMPAIGN: NARRATIVE STRATEGIES, POLITICS AND HISTORICITY

Валтер Пол
ПАВЛЕ ЂАКОН – ИЗМЕЂУ SACCI И MARSUPPIA

Bojana Radovanović
GOTTSCHALK, EBERHARD OF FRIULI AND ALFRED THE GREAT SUPPORTING THE DISSIDENT THOUGHT, OR, YEARNING FOR LEARNING?

Mihailo St. Popović
SAINT CLEMENT OF OHRID: HIS LIFE AND HIS AFTERMATH BETWEEN SOFIA AND SKOPJE

Ivan Basić
O RECEPCIJI KASNOANTIČKE AULIČKE TRADICIJE U SREDNJOBIZANTSKOM HISTORIOGRAFSKOM DISKURZU (PRIMJERI IZ »DALMATINSKOG DOSSIERA« DE ADMINISTRANDO IMPERIO) 

Бојан Новаковић
ЗЕМЉЕ ДАЛМАТИНСКИХ СЛОВЕНА У КОНЦЕПЦИЈИ КОНСТАНТИНА VII ПОРФИРОГЕНИТА 

Владета Петровић
ТРАНСФОРМАЦИЈА УРБАНИХ НАСЕЉА ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА ТОКОМ РАНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА 

Ирена Р. Цвијановић
СВЕТ СЛОВЕНА И ВИЗАНТИНАЦА У ДЕЛИМА АРАПСКИХ ПУТОПИСАЦА ОД IX-XII ВЕКА 

Lubomíra Havlíková
WHAT WAS THE LOCATION OF SERBIA MENTIONED IN THE COSMAS CHRONICLE OF THE CZECHS? 

Хрвоје Грачанин
ЉЕТОПИС ПОПА ДУКЉАНИНА И ЈУЖНИ СМЈЕШТАЈ МОРАВСКЕ КНЕЖЕВИНЕ 

Небојша Порчић
ПРИЛОГ ИСТОРИОГРАФСКИМ ПОРТРЕТИМА ХУМСКОГ КНЕЗА МИРОСЛАВА И ЊЕГОВИХ ПОТОМАКА 

Александар Узелац
АТЛАМИШ – КУМАНСКИ ЦАР ИЗ СРПСКЕ АЛЕКСАНДРИДЕ 

Радивој Радић, Марко Шуица
ГАЛИПОЉ У СРПСКИМ СРЕДЊОВЕКОВНИМ ИЗВОРИМА 

Дејан Булић, Срђан Катић
ГРАДИНА – ЕРЧЕГЕ, СРЕДЊЕВЕКОВНИ ГРАД НА ЈАВОРУ

Emir O. Filipović
BOSNA I TURCI ZA VRIJEME KRALJA STJEPANA DABIŠE – NEKE NOVE SPOZNAJE 

Аранђел Смиљанић
НЕКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ У НАЗИВИМА ЗА ДИПЛОМАТСКЕ ПРЕДСТАВНИКЕ У СРЕДЊОВЈЕКОВНОЈ БОСАНСКОЈ ДРЖАВИ 

Есад Куртовић
ЈАМОМЕТИЋИ 

Борис Бабић
БОСНА У ИСТОРИЈСКОМ ДЈЕЛУ ЛАОНИКА ХАЛКОКОНДИЛА 

Lovorka Čoralić
VOJNICI IZ HERCEG NOVOG U MLETAČKIM PREKOMORSKIM KOPNENIM POSTROJBAMA U 18. STOLJEĆU 

Mobirise
Mobirise

СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА И ОБНОВА ДРЖАВНОСТИ СРБИЈЕ - Двеста година од Другог српског устанка

2016, isbn 978-86-7743-116-7, ћир/лат, 242 стр.

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР

Мирослав ПАВЛОВИЋ
ФАКТИЧКО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СМЕДЕРЕВСКОГ САНЏАКА ПОСЛЕ 1739. ГОДИНЕ

Недељко В. РАДОСАВЉЕВИЋ
СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА И ЦРКВЕНО ПИТАЊЕ 1804–1825

Урош ШЕШУМ
АНТРОПОГЕОГРАФСКA СТУДИЈА КАО ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР ЗА МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА У ВРЕМЕ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА
(са посебним освртом на Горње и Доње Драгачево)

Жарко ЛЕКОВИЋ
ЦРНА ГОРА, БРДА И СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА У СРПСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ (1804–1833)

Михаил В. БЕЛОВ
СЕРБСКИЕ ЭМИГРАНТЫ В БЕССАРАБИИ, МИЛОШ ОБРЕНОВИЧ И РОССИЯ

Елена П. КУДРЯВЦЕВА
ВТОРОЕ СЕРБСКОЕ ВОССТАНИЕ 1815 Г. И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПЕ

Бојана МИЉКОВИЋ КАТИЋ, Љубинка КАТИЋ
ОДНОС ПРЕМА ПОРАЖЕНОМ У БИТКАМА ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

Радомир Ј. ПОПОВИЋ
БУКУРЕШКИ МИР, КНЕЗ МИЛОШ И АУТОНОМИЈA СРБИЈЕ

Нино ДЕЛИЋ
АУСТРИЈСКА ШТАМПА О СРБИЈИ 1815–1833.

Александра ВУЛЕТИЋ
ОД ПОРЕСКИХ СПИСКОВА ДО ПРВОГ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА И ИМОВИНЕ. ОВЛАДАВАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА У ОСЛОБОЂЕНОЈ СРБИЈИ (1815–1834)

Љубодраг П. РИСТИЋ
СТРАНЦИ – САВРЕМЕНИЦИ О КНЕЗУ МИЛОШУ ОБРЕНОВИЋУ

Милан КУТЛЕШИЋ
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СРБИ: ДИПЛОМАТСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ПРВИ КОРАЦИ КА УПОЗНАВАЊУ БРИТАНАЦА СА СРБИМА

Ана БОЛОВИЋ, Борисав ЧЕЛИКОВИЋ
ТАКОВСКИ УСТАНАК У УМЕТНОСТИ XIX ВЕКА

Милош М. ТИМОТИЈЕВИЋ
БОЈ НА ЉУБИЋУ У ЗВАНИЧНОЈ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЈ КУЛТУРИ ЧАЧКА ТОКОМ XIX И XX ВЕКА 

Mobirise

ПАД БОСАНСКОГ КРАЉЕВСТВА 1463. ГОДИНЕ

2015, isbn 978-86-7743-110-5, ћир/лат, 309 стр.

САДРЖАЈ

Еsad Kurtović
SUDBINA PAVLOVIĆA U ODNOSIMA BOSNE I OSMANLIJA

Невен Исаиловић
ДИПЛОМАТИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ ВЛАДАРСКИХ И ВЕЛИКАШКИХ ИСПРАВА УОЧИ И НАКОН ПАДА СРЕДЊОВЕКОВНЕ БОСАНСКЕ ДРЖАВЕ

Аранђел Смиљанић
ДИПЛОМАТИЈА И ДИПЛОМАТИ УОЧИ, ЗА ВРИЈЕМЕ, И НАКОН ПРОПАСТИ СРЕДЊОВЈЕКОВНЕ БОСАНСКЕ ДРЖАВЕ

Павле Драгичевић
ПРАВЦИ ТУРСКИХ НАПАДА НА БОСНУ 1463. ГОДИНЕ

Борис Бабић
ПАД БОСНЕ ПОД ОСМАНЛИЈСКУ ВЛАСТ У СВЈЕТЛОСТИ ВИЗАНТИЈСКИХ И ПОСТВИЗАНТИЈСКИХ ИЗВОРА

Еmir O. Filipović
MINOR EST TURCHORUM POTENTIA, QUAM FAMA FERATUR… CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF BOSNIA IN THE SECOND HALF OF 1463

Александар Јаковљевић
ИЗМЕЂУ ОСМАНСКОГ И УГАРСКОГ КРАЈИШТА – ОСМАНСКО ЗАПОСЕДАЊЕ ПОДРИЊА И УГАРСКА ОПСАДА ЗВОРНИКА 1464. ГОДИНЕ

Петар Рокаи
ГУВЕРНЕР, БАНОВИ, КРАЉЕВИ И ХЕРЦЕГ БОСНЕ ПОСЛЕ ЊЕНОГ ПАДА 1463. ГОДИНЕ

Срђан Рудић
ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БОСАНСКЕ ВЛАСТЕЛЕ НАКОН ПРОПАСТИ КРАЉЕВСТВА

Драгана Амедоски
ВАКУФНАМА MЕХМЕД-БЕГА ОБРЕНОВИЋА ИЗ 1516. ГОДИНЕ

Mobirise

SERBIAN-ITALIAN RELATIONS. HISTORY AND MODERN TIMES

2015, isbn 978-86-7743-109-9, енгл, 309 стр.

TABLE OF CONTENTS

Radomir J. Popović
ITALIANS IN SERBIA IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

Danko Leovac
THE SERBIAN QUESTION, RUSSIA AND ITALIAN UNIFICATION (1859–1866)

Jovana Ivetić
DIPLOMATIC MISSION OF DIMITRIJE MATIĆ IN ROME DURING 1878

Alessandro Vagnini
ITALY AND SERBIA: FROM ASSASSINATION OF ALEKSANDAR OBRENOVIĆ TO THE PIG WAR

Alberto Becherelli
SERBIA AND THE BALKAN WARS IN THE REPORTS OF THE ITALIAN MILITARY ATTACHÉ IN BELGRADE, CARLO PAPA DI COSTIGLIOLE

Uroš Urošević
BETWEEN ORIENTALISM AND REALPOLITIK: SERBIA IN WRITINGS OF EDOARDO SCARFOGLIO AND CARLO SFORZA

Giordano Merlicco
ITALY AND THE AUSTRO-SERBIAN CRISIS OF JULY 1914

Giuseppe Motta
THE BIRTH OF YUGOSLAVIA. A VISION FROM ITALY (1918-20)

Antonello Biagini
ITALIAN PENETRATION IN THE BALKANS AND THE IMPORTANCE OF MONTENEGRO IN THE RELATIONS BETWEEN ITALY AND SERBIA DURING WORLD WAR I (1914–18)

Andrea Carteny
ITALY, END OF THE GREAT WAR AND THE UNION OF MONTENEGRO WITH SERBIA: DETAILS FROM ITALIAN DOCUMENTATION

Stanislav Sretenović
MEMORY OF THE BREAK OF THE SALONIKA FRONT: AN ASPECT OF FRANCO-ITALIAN RIVALRY IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES, 1918–1929

Dalibor Denda
ACTIVITIES OF YUGOSLAV MILITARY INTELIGENCE SERVICE TOWARDS ITALY 1918 – 1941

Vasilije Dragosavljević
INFLUENCES OF ITALIAN FASCISM ON IDEOLOGY AND POLITICAL PRACTICE OF THE ORGANISATION OF YUGOSLAV NATIONALISTS (ORJUNA)

Miljan Milkić
DIPLOMACY THROUGH THE CULTURE: YUGOSLAV CULTURAL INFLUENCE IN ITALY 1947-1954

Saša Mišić
NORMALISATION OF POLITICAL RELATIONS BETWEEN YUGOSLAVIA AND ITALY AFTER THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING OF 1954

Roberto Sciarrone
ITALY AND SERBIA’S EUROPEAN UNION CANDIDACY: PERSPECTIVES FOR COOPERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Biljana Vučetić
AN OVERVIEW OF SERBIAN HISTORIOGRAPHY ON SERBIAN-ITALIAN RELATIONS

Mobirise

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ. СРБИЈА, БАЛКАН И ВЕЛИКЕ СИЛЕ

2015, isbn 978-86-7743-111-2, ћир/лат, 549 стр.

С А Д Р Ж А Ј / C O N T E N T S

ПРЕДГОВОР/FOREWORD

ИСТОРИОГРАФИЈА/HISTORIOGRAPHY

Миле Бјелајац
НЕПРЕКИНУТА ДИСКУСИЈА О БАЛКАНУ КАО УЗРОЧНИКУ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
Mile Bjelajac
UNINTERRUPTED DISCUSSION OVER THE BALKANS AS CAUSE OF THE FIRST WORLD WAR

Јерг Ехтернкамп
ПРИСЕЋАЊЕ НА ПРВИ СВЕТСКИ РАТ. СЕЋАЊЕ, ИСТОРИЈА И ПРЕДСТАВА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА У ЗАПАДНОЈ НЕМАЧКОЈ
Jörg Echternkamp
BRINGING FIRST WORLD WAR TO MIND. COMMEMORATION, HISTORY, AND REPRESENTATION OF WAR IN WEST GERMANY

Татјана Милошевић
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ НА СТРАНИЦАМА ВОЈНОИСТОРИЈСКОГ ГЛАСНИКА
Tatjana Milošević
THE FIRST WORLD WAR ON PAGES OF THE MILITARY HISTORICAL REVIEW

РАТ И ДИПЛОМАТИЈА/WAR AND DIPLOMACY

Снежана А. Радоева
БУГАРСКО-СРПСКИ ОДНОСИ У ФОКУСУ ЕВРОПСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ (1913–1915)
Snezhana A. Radoeva
BULGARIAN‐SERBIAN RELATIONS IN THE FOCUS OF EUROPEAN DIPLOMACY (1913–1915)

Биљана Стојић
БАЛКАН У СПОЉНОЈ ПОЛИТИЦИ ФРАНЦУСКЕ У ПРЕДВЕЧЕРЈЕ ВЕЛИКОГ РАТА
Biljana Stojić
FRENCH POLICY IN THE BALKAN PENINSULA ON THE EVE OF THE GREAT WAR

Cosmin Ioniță
THE DIPLOMACY OF NEUTRALIZATION. RUSSO-ROMANIAN RELATIONS IN JULY CRISIS 1914
Космин Јоница
ДИПЛОМАТИЈА НЕУТРАЛНОСТИ. РУСКО-РУМУНСКИ ОДНОСИ У ВРЕМЕ ЈУЛСКЕ КРИЗЕ 1914. ГОДИНЕ

Efpraxia S. PASCHALIDOU
GREECE’S PROLONGING NEUTRALITY PERCEPTION DURING WWI. STANCE TOWARDS SERBIA
Ефпраксија С. Пасхалиду
ГРЧКО ПРОДУЖЕЊЕ ПОЛИТИКЕ НЕУТРАЛНОСТИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ. СТАВ ПРЕМА СРБИЈИ

Tom SIMOENS
BRAVE LITTLE BELGIUM. A NEUTRAL COUNTRY AMONG GREAT POWERS
Tом Симоенс
ХРАБРА МАЛА БЕЛГИЈА. ЈЕДНА НЕУТРАЛНА ДРЖАВА ИЗМЕЂУ ВЕЛИКИХ СИЛА

БАЛКАН У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ/BALKANS IN THE FIRST WORLD WAR

Гордана Јовић Кривокапић
ЕВРОПСКИ КОРЕНИ ФРАНЦУСКОГ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПРОЈЕКТА НА ПОЧЕТКУ 20. ВЕКА
Gordana Jović Krivokapić
EUROPEAN ORIGINS OF THE FRENCH YUGOSLAV PROJECT AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Алексеј Тимофејев
РУСКО-СРПСКА ВОЈНА САРАДЊА ПОЧЕТКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
Aleksej Timofejev
RUSSIAN-SERBIAN MILITARY COLLABORATION AT THE BEGINNIG OF WORLD WAR I

Nadine AKHUND
THE CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE IN THE GREAT WAR: PERCEPTIONS AND IMPACT OF THE BALKANS
Надин Акунд
КАРНЕГИЈЕВА ФОНДАЦИЈА ЗА МИР У СВЕТУ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ: ПЕРЦЕПЦИЈЕ И УТИЦАЈ НА БАЛКАН

Андреј Л. Шемјакин
СА КРФА У РУСИЈУ: НИКОЛА ПАШИЋ У ПЕТРОГРАДУ И МОСКВИ 1916. ГОДИНЕ
Andrey L. Shemyakin
FROM ISLAND OF CORFU TO RUSSIA: NIKOLA PAŠIĆ IN ST. PETERSBURG AND MOSCOW IN 1916

Alexandre SHELDON-DUPLAIX
THE FRENCH NAVY AND THE BALKAN THEATRE (1914–1918)
Александр Шелдон Дуплекс
ФРАНЦУСКА МОРНАРИЦА И БАЛКАНСКО РАТИШТЕ (1914–1918)

Тодор Петров
БУГАРСКА ОДБРАНА ДОЈРАНА (1916–1918)
Todor Petrov
BULGARIAN DEFENCE OF DOIRAN (1916–1918)

СРПСКА ВОЈСКА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ/SERBIAN ARMY IN THE FIRST WORLD WAR

Василиј Б. Каширин
БОРБЕНА ВРЕДНОСТ СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА ПОЧЕТКУ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА ПРЕМА ОЦЕНАМА РУСКИХ ВОЈНИХ СТРУЧЊАКА
Vasiliy B. Kashirin
COMBAT EFFECTIVNESS OF THE SERBIAN ARMY ON THE EVE OF WORLD WAR ONE: ASSESSMENTS OF RUSSIAN GENERAL STAFF EXPERTS

Саша Т. Бакрач, Стеван Радојчић, Дејан Ђорђевић
ГЕОГРАФСКО ОДЕЉЕЊЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Saša T. Bakrač, Stevan Radojčić, Dejan Đorđević
GEOGRAPHIC DEPARTMENT IN THE FIRST WORLD WAR

Далибор Денда
СРПСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ У ВЕЛИКОМ РАТУ
Dalibor Denda
SERBIAN POWs IN THE GREAT WAR

Милић Ј. Милићевић
СТАРЕШИНСКИ КАДАР ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У БИЦИ НА ЧЕВРНТИЈИ (ЛЕГЕТУ) СЕПТЕМБРА 1914. ГОДИНЕ
Milić Ј. Milićević
SERBIAN ARMY COMMANDING OFFICERS DURING THE ČEVRTNIJA (LEGET) BATTLE IN SEPTEMBER 1914

Данило Шаренац
ВОЈНО СУДСТВО И СРПСКИ ОФИЦИРИ НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ
Danilo Šarenac
MILITARY JUSTICE AND SERBIAN OFFICERS AT THE SALONIKA FRONT

Јарослав В. Вишњаков
СРПСКО-ХРВАТСКИ ОДНОСИ У СРПСКОМ ДОБРОВОЉАЧКОМ КОРПУСУ У РУСИЈИ 1916. ГОДИНЕ
Yaroslav V. Vishnyakov
SERBO‐CROAT RELATIONS IN SERBIAN VOLUNTARY CORPS IN RUSSIA IN 1916

ДРУШТВО/SOCIETY

Barbara AHAMMER
PROPAGANDA IN THE FIRST WORLD WAR
Барбара Ахамер
ПРОПАГАНДА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Тамара Шер
ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ХАБСБУРШКИХ ОКУПАЦИОНИХ РЕЖИМА ТОКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА (СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СРБИЈУ)
Tamara Scheer
COMMON FEATURES AND PARTICULARITIES OF HABSBURG OCCUPATION REGIMES DURING WORLD WAR ONE (WITH SPECIAL REFERENCE TO SERBIA)

Божица Младеновић
ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ У ВОЈНО-ГЕНЕРАЛНОМ ГУВЕРНМАНУ СРБИЈА (1916–1918)
Božica Mladenović
ECONOMIC CONDITIONS IN THE MILITARY-GENERAL GOVERNMENT
OF SERBIA (1916–1918)

Ана Столић
„СА РОДОЉУБЉЕМ СРПСКИХ ЖЕНА ИМАЋЕ СВЕТ ЈОШ ДА РАЧУНА“. ПАТРИОТИЗАМ СРПКИЊА И НЕКИ АСПЕКТИ КРЕИРАЊА НОРМАТИВНОГ ПАТРИОТСКОГ ОКВИРА ПРЕД ПОЧЕТАК ВЕЛИКОГ РАТА
Ana Stolić
THE WORLD WILL HAVE TO COUNT ON THE PATRIOTISM OF SERBIAN WOMEN’. PATRIOTISM OF SERBIAN WOMEN AND SOME ASPECTS OF CREATION OF NORMATIVE PATRIOTIC FRAMEWORK ON THE EVE OF THE GREAT WAR

Биљана Вучетић
АМЕРИЧКО ЈАВНО МЊЕЊЕ О СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Biljana Vučetić
AMERICAN PUBLIC OPINION ON SERBIA DURING WWI

Tetsuya SAHARA
THE MACEDONIAN ORIGIN OF “BLACK HAND”
Тецуја Сахара
МАКЕДОНСКИ КОРЕНИ ‘ЦРНЕ РУКЕ’

Милан Гулић
ДАЛМАЦИЈА У ОСВИТ ВЕЛИКОГ РАТА
Milan Gulić
DALMATIA ON THE DAWN OF GREAT WAR

СЕЋАЊА/MEMORIES

Софија Божић
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ У СЕЋАЊИМА ДР МИЛАНА ПЕЦИЋА И ДР МИЛУТИНА ВЕЛИМИРОВИЋА (1914–1915) – ОСВРТ НА ДВЕ НЕОБЈАВЉЕНЕ АУТОБИОГРАФИЈЕ
Sofija Božić
THE FIRST WORLD WAR IN THE MEMORIES OF DR. MILAN PECIĆ AND DR. MILUTIN VELIMIROVIĆ (1914–1915) – A REVIEW OF TWO UNPUBLISHED AUTOBIOGRAPHIES

Момчило Исић
МИЛОШ МОСКОВЉЕВИЋ О ПОЧЕТКУ ВОЈНИХ ОПЕРАЦИЈА СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ
Momčilo Isić
MILOŠ MOSKOVLJEVIĆ ON THE BEGINNING OF OPERATIONS OF THE SERBIAN ARMY AT THE THESSALONIKI FRONT

Милан Мицић
ИСТОРИЈСКО ПАМЋЕЊЕ ПОТОМАКА СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА ИЗ САД НА ДОГАЂАЈЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
Milan Micić
HISTORICAL MEMORIES OF DESCENDANTS OF SERBIAN VOLUNTEER SOLDIERS FROM UNITED STATES ABOUT EVENTS IN WORLD WAR I

Ненад Л. Лајбеншпергер
СПОМЕНИК И КОСТУРНИЦА НА ГУЧЕВУ – ДЕО ИСТОРИЈАТА
Nenad L. Lajbenšperger
MEMORIAL OSSUARY AT GUČEVO – PART OF ITS HISTORY

НАКОН РАТА/AFTER THE WAR

Милован Писари
РАД МЕЂУСАВЕЗНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ БУГАРСКИХ ЗЛОЧИНА У СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Milovan Pisarri
WORK OF THE INTER‐ALLIED COMMISSION FOR THE INVESTIGATION OF BULGARIAN WAR CRIMES IN SERBIA DURING WWI

Arpad HORNYAK
EFFORTS OF THE HUNGARIAN GOVERNMENT TO ESTABLISH INDEPENDENCE AND PRESERVE INTEGRITY OF HUNGARY IN THE LAST MONTHS OF 1918 – THE BELGRADE MILITARY CONVENTION
Арпад Хорњак
НАПОРИ МАЂАРСКЕ ВЛАДЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ И ОЧУВАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА МАЂАРСКЕ ПОСЛЕДЊИХ МЕСЕЦИ 1918. ГОДИНЕ – БЕОГРАДСКА ВОЈНА КОНВЕНЦИЈА

Mobirise

СПОМЕНИЦА  ДР ДАНИЦЕ МИЛИЋ

2014, isbn 978-86-7743-105-1, ћир/лат, 346 стр.

Садржај

СЕЋАЊА И ТРАГОВИ

Славенко Терзић
РЕЧ НА КОМЕМОРАЦИЈИ У ИСТОРИЈСКОМ ИНСТИТУТУ, 26. ДЕЦЕМБРА 2011. ГОДИНЕ

Владимир Стојанчевић
ИЗ СЕЋАЊА НА ПОК. ДАНИЦУ МИЛИЋ ДУГОГОДИШЊЕГ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ ИНСТИТУТА САНУ

Душан Синдик
ДАНИЦА МИЛИЋ И ИСТРАЖИВАЊА БОКЕ КОТОРСКЕ

Светлана И. Данченко
ВОСПОМИНАНИЯ О ДАНИЦЕ МИЛИЧ (в связи с международным научным сотрудничеством 70–80-х годов ХХ в.)

Смиљана Ђуровић
НА ТРАГУ ДАНИЦЕ МИЛИЋ (Прилог историји историографије)

ПРИЛОЗИ

Nenad Fejić
L’ESPACE MEDITERRANEEN A LA FIN DU MOYEN AGE, CONNUT-IL DES EXEMPLES DE PRATIQUES CARACTERISTIQUES DE LA MONDIALISATION DU XXI SIECLE?

Rade Petrović
DUBROVAČKA REPUBLIKA

Игњациј Воје

ПОГЛЕДИ ГРЕГОРА ЧРЕМОШНИКА НА МОНЕТАРНУ ПОЛИТИКУ СРПСКОГ КРАЉА СТЕФАНА ДРАГУТИНА
(Из кореспонденције с Матијом Мурко)

Марица Маловић Ђукић
КОТОРСКА ПОРОДИЦА АБРА-ABRAHAE (АБРАМОВ-АВРАМОВ) У СРЕДЊЕМ ВЕКУ (14. ВЕК)

Гордана Томовић
НАДГРОБНИ НАТПИС ВОИХНЕ ИЗ КОЊУХА

Олга Зиројевић
КАЧКАВАЉ

Љиљана Алексић
УЈЕДИЊЕЊЕ ИТАЛИЈЕ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ (ДИЛЕМА: ПОДУНАВСКО-БАЛКАНСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ. АУСТРО-СЛОВЕНСКО ЦАРСТВО. ЈУЖНА СЛАВИЈА)

Бојана Миљковић Катић
МОДИФИКОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ РУДАРСКИХ ПАТРОНА У СРБИЈИ XIX И XX ВЕКА

Ђорђе Микић
ПОЈАВА И РАД БАНКАРСТВА У БОСАНСКОЈ КРАЈИНИ У АУСТРОУГАРСКОМ РАЗДОБЉУ

Петар В. Крестић
О РАДУ СРПСКОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ПРИВРЕДНИК МЕЂУ СРБИМА ИЗ УГАРСКЕ

Љубинка Трговчевић
ХАЛЕ И ЈЕНА – ДВА ВАЖНА ЦЕНТРА СРПСКИХ СТУДЕНАТА У 19. ВЕКУ

Душан Т. Батаковић
ВОЈСКА У ПОЛИТИЦИ СРБИЈЕ 1903–1908. ГОДИНЕ

Drago Roksandić
ZATVARANJE KRUGA. Dr Uroš Desnica (Obrovac, 28. VIII 1874. – Split, 13. VII 1941.)

БИБЛИОГРАФИЈА ДР ДАНИЦЕ МИЛИЋ

Аница Лолић, Славица Мереник
БИБЛИОГРАФИЈА ДАНИЦЕ МИЛИЋ

Mobirise

БАЛКАНСКИ РАТОВИ 1912-1913:
нова тумачења и виђења

2014, isbn 978-86-7743-103-7, ћир/лат, 467 стр.

Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 24. и 25. октобар 2012. године у Београду, у Дому Војске Србије. Организатори конференције: Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране и Историјски институт Београд

Садржај/Contents

ПРЕДГОВОР/PREFACE

САВЕЗНИЦИ/THE ALLIES

Снежана А. Радоева/Snezhana A. Radoeva
ДОПРИНОС ДИМИТРА РИЗОВА ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКЦИЈИ НА БАЛКАНУ (1904 –1912)
  DIMITAR RIZOV’S CONTRIBUTION TO THE BALKAN UNITY (1904–912)

Efpraxia S. Paschalidou/Ефпраксија С. Пасхалиду
HELLENIC ARMY’S PREPARATION FOR THE BALKAN WARS. APPLYING THE JOINT WARFARE CONCEPT
  ПРИПРЕМЕ ГРЧКЕ ВОЈСКЕ ЗА БАЛКАНСКЕ РАТОВЕ. ПРИМЕНА КОНЦЕПТА ЗДРУЖЕНОГ РАТОВАЊА

Радослав Распоповић/Radoslav Raspopović
ЦРНА ГОРА НА ПОЧЕТКУ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА ПРЕМА ДНЕВНИЧКИМ БИЉЕШКАМА РУСКОГ ВОЈНОГ АГЕНТА У ЦРНОЈГОРИ Н. М. ПОТАПОВА
  MONTENEGRO IN THE FIRST BALKAN WAR AS RECORDED IN THE NOTES AND REPORTS OF N. M. POTAPOV, A RUSSIAN MILITARY AGENT IN MONTENEGRO

Тодор Петров/Todor Petrov
НАОРУЖАЊЕ БУГАРСКЕ АРМИЈЕ У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ 1912/1913.
  THE ARMAMENT OF THE BULGARIAN ARMY DURING THE FIRST BALKAN WAR 1912 – 1913

Александар Стојчев/Aleksandar Stojčev
УЧЕШЋЕ МАКЕДОНАЦА У БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА У САСТАВУ СРПСКЕ ВОЈСКЕ
  PARTICIPATION OF THE MACEDONIANS IN THE BALKAN WARS AS PART OF THE SERBIAN ARMY

СРБИЈА И БАЛКАНСКИ РАТОВИ/SERBIA AND THE BALKAN WARS

АлексејТимофејев/Alexey Timofeev
СРПСКА ГЕРИЛА У БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА: КУЛТУРНЕ, ДРУШТВЕНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ ЧЕТНИЧКОГ РАТА У СРБИЈИ
  SERBIAN PARAMILITARY FORMATIONS IN THE BALKAN WARS: CULTURAL,SOCIAL AND POLITICAL TRADITION OF IRREGULAR WARFARE IN SERBIA

Андреј Л. Шемјакин/Andrey L. Shemyakin
ЛАВ ТРОЦКИ О СРБИЈИ И СРБИМА ТОКОМ БАЛКАНСКИХ РАТОВА (1912-1913)
  LEON TROTSKY’S WRITINGS ON SERBIA AND SERBS DURING THE BALKAN WARS(1912-1913)

Далибор Денда/Dalibor Denda
ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈИ АУСТРОУГАРСКОГ ВОЈНОГ АТАШЕА У БЕОГРАДУ О СРПСКОЈ ВОЈСЦИ У БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА 1912/1913.
  FINAL REPORTS OF AUSTRO-HUNGARIAN MILITARY ATTACHE IN BELGRADE ABOUT SERBIAN ARMY DURING THE BALKAN WARS 1912-1913

Мирјана Зорић/Mirjana Zorić
СРПСКИ ВОЈНИ САНИТЕТ У БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА 1912-1913.
  SERBIAN MILITARY MEDICAL CORPS IN THE BALKAN WARS 1912-1913

Слободан Ђукић/Slobodan Đukić
ВОЈНА ДОКТРИНА СРПСКЕ ВОЈСКЕ У БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА 1912/1913.
  MILITARY DOCTRINE OF THE SERBIAN ARMY IN THE BALKAN WARS OF 1912/1913

Јарослав В. Вишњаков/Jaroslav V. Vishnyakov
БАЛКАНСКИ РАТОВИ И УНУТРАШЊИ РАЗВОJ CРБИJE
  THE BALKAN WARS AND INTERNAL DEVELOPMENT OF SERBIA

БАЛКАНСКИ РАТОВИ И ВЕЛИКЕ СИЛЕ/THE BALKAN WARS AND THE GREAT POWERS

Harald Potempa/Харалд Потемпа
GERMAN ARMED FORCES AND THE BALKANS –LESSONS FROM SOUTHEAST EUROPE
  НЕМАЧКЕ ОРУЖАНЕ СНАГЕ И БАЛКАН –ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Александар Растовић/Aleksandar Rastović
БРИТАНСКА ШТАМПА О УСПЕСИМА СРПСКЕ ВОЈСКЕ У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ
  BRITISH PRESS ABOUT SUCCESSES OF THE SERBIAN ARMY IN THE FIRST BALKAN WAR

Биљана Вучетић/Biljana Vučtić
АМЕРИКАНЦИ О СРБИЈИ У БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА
  THE AMERICANS ON SERBIA’S PARTICIPATION IN THE BALKAN WARS

Тамара Шер/Tamara Scheer
ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ У ВИЂЕЊИМА АУСТРОУГАРСКЕ ШТАМПЕ НА НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ
  THE FIRST BALKAN WAR FROM THE PERSPECTIVE OF HABSBURG EMPIRE’S GERMAN MEDIA

Nadine Akhund/Надин Акунд
AN UNEXPECTED OUTCOME OF THE BALKAN WARS: THE CARNEGIE REPORT OF 1913
  НЕОЧЕКИВАНИ ИСХОД БАЛКАНСКИХ РАТОВА: ИЗВЕШТАЈ КАРНЕГИЈЕВЕ ФОНДАЦИЈЕ 1913.

Миле Бјелајац/Mile Bjelajac
ПРОВОЦИРАЊЕ „ХУМАНИТАРНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ” ПРОТИВ СРБИЈЕ 1913.
  ATTEMPT OF PROVOKING “HUMANITARIAN INTERVENTION” AGAINST SERBIA IN 1913

Vladimir Prebilič, Blaž Torkar/Владимир Пребилич, Блаж Торкар
THE BALKAN WARS AS AN ELEMENT OF THE SLOVENIAN NATIONAL AWAKENING
  БАЛКАНСКИ РАТОВИ КАО ЕЛЕМЕНТ СЛОВЕНАЧКОГ НАЦИОНАЛНОГ БУЂЕЊА

Милан Гулић/Milan Gulić
ОДЈЕК БАЛКАНСКИХ РАТОВА У ДАЛМАЦИЈИ
 REFLECTIONS OF THE BALKAN WARS IN DALMATIA

КРАЈ САВЕЗНИШТАВА/THE END OF ALLIANCES

Софија Божић/Sofija Božić
МАКЕДОНИЈА КАО СПОРНО ПИТАЊЕ ИЗМЕЂУ СРПСКЕ КРАЉЕВСКЕ АКАДЕМИЈЕ И БУГАРСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА 1913.
  MACEDONIA AS A VEXED QUESTION BETWEEN THE SERBIAN ROYAL ACADEMY AND BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES IN 1913

Tetsuya Sahara/Тецуја Сахара
THE BULGARO-OTTOMAN ANTI-SERBIAN ACTIVITIES AFTER THE BALKAN WARS, WITH DOCUMENTS RECENTLY FOUND AT THE TURKISH MILITARY ARCHIVE
  БУГАРСКО-ОТОМАНСКЕ АНТИСРПСКЕ АКТИВНОСТИ НАКОН БАЛКАНСКИХ РАТОВА, СА НОВООТКРИВЕНИМ ДОКУМЕНТИМА У ТУРСКОМ ВОЈНОМ АРХИВУ

БАЛКАНСКИ РАТОВИ У ТРАДИЦИЈИ И КУЛТУРИ/THE BALKAN WARS IN TRADITION AND CULTURE

Ненад Л. Лајбеншпергер/Nenad L. Lajbenšerger
„ПОНОСНИ ОКЛОПНИЦИ“ У СПОМЕН-КОСТУРНИЦИ НА ЗЕБРЊАКУ
  “PROUD ARMOURED SOLDIERS” IN THE MEMORIAL OSSUARY AT ZEBRNJAK

Божица Младеновић, МилићЈ Милићевић/Božica Mladenović, Milić J. Milićević
БАЛКАНСКИ РАТОВИ У СРПСКОЈ ИЛУСТРОВАНОЈ ПЕРИОДИЦИ
  THE BALKAN WARS IN THE SERBIAN ILLUSTRATED PERIODICALS

Милан Мицић/Milan Micić
ИСТОРИЈСКО И МИТСКО У ЗБИРЦИ ПЕСАМА „МИ ЧЕКАМО ЦАРА“ ВЛАДИСЛАВА ПЕТКОВИЋА –ДИСА
  HISTORICAL AND MYTHICAL IN “WE ARE WAITING FOR THE EMPEROR”, A COLLECTION OF POEMS BY VLADISLAV PETKOVIĆ–DIS

Маријана Мраовић/Marijana Mraović
АРХИВСКА ГРАЂА ВОЈНОГ АРХИВА У БЕОГРАДУ О БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА 1912-1913.
  COLLECTIONS OF THE BELGRADE MILITARY ARCHIVE ON THE BALKAN WARS 1912-1913

Mobirise
Mobirise

СПОМЕНИЦА АКАДЕМИКА СИМЕ ЋИРКОВИЋА

2011, isbn 978-86-7743-091-7, ћир/лат, 463 стр.

... Завештање које је оставио академик Сима Ћирковић, и због којег се његовој успомени посвећује овај зборник радова, огледа се не само у вредности његових радова за будуће нараштаје историчара или у вредности његове приватне библиотеке, сада на Филозофском факултету у Београду, за те исте историчаре. Његово завештање огледа се, пре свега, у вредностима до савршенства доведеног историчаревог заната, које су и за његовог живота биле многима трајна инспирација, али које као да сада добијају на значају у друштвеном контексту у којем данас треба да се развија историјска наука.

Садржај

Љубомир Максимовић
СИМА М. ЋИРКОВИЋ (29. јануар 1929, Осијек - 14. новембар 2009, Београд)

Десанка Ковачевић-Којић
СРБИЈА У ЕКОНОМИЈИ ВЕНЕЦИЈЕ (XV ВИЈЕК)

Мирјана Живојиновић
РОГА И ДРУГА НОВЧАНА ДАВАЊА ПРОТАТА АТОНСКИМ МАНАСТИРИМА

Bariša Krekić
IMAGES OF WOMEN'S LIVES IN DUBROVNIK IN THE FIFTEENTH AND SIXTEENTH CENTURIES

Ignacij Voje
MENICE (LITTERA CAMBII) U KREDITNIM POSLOVIMA SREDNJOVJEKOVNOG DUBROVNIKA

Раде Михаљчић
ЗАМЕНА ПОСЕДА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

Богумил Храбак
ФИРЕНТИНСКА ПОРОДИЦА ИЗ ФЕРАРЕ МИНИЈАТИ НА ДУБРОВАЧКОМ ПОСЛОВНОМ ПОДРУЧЈУ (XVI век)

Darja Mihelič
DON MAURO ORBINI IN NJEGOVI VZORNIKI O ZGODNJEM SREDNJEM VEKU V VZHODNIH ALPAH

Nenad Fejić
L’ORDRE RÈGNE À DUBROVNIK : UNE COMMUNE MÉDIÉVALE, FACE À LA MENACE ÉTRANGÈRE ET AUX PROBLÈMES DE LA PAIX CIVILE

Oliver Jens Schmitt
MICRO-HISTORY AND LEBENSWELTEN AS APPROACHES TO LATE MEDIEVAL DALMATIAN HISTORY. A CASE STUDY OF KORČULA

Paola Pinelli
THE FLORENTINE COMPANY OF FRANCESCO NERONI AND TRADE WITH DUBROVNIK (RAGUSA) IN THE FIRST HALF OF THE 15TH CENTURY

Lovorka Čoralić
PRISUTNOST I DJELOVANJE ISELJENIKA IZ SRBIJE U VENECIJI U XV I XVI STOLJEĆU

Esad Kurtović
MONTE LAPIDOSO - KAMENO BRDO

Петар Рокаи
ТРИ ПРИЛОГА ИСТОРИЈИ БОСНЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Радивој Радић, Душан Кораћ
JЕДАН НЕОБИЧАН ПОМЕН ДУБРОВНИКА ИЗ XIV ВЕКА

Марко Шуица
О МОГУЋОЈ УЛОЗИ ВУКА БРАНКОВИЋА У КОСОВСКОЈ БИЦИ - ПРИЛОГ РАЗМАТРАЊУ СРЕДЊОВЕКОВНЕ РАТНЕ ТАКТИКЕ

Јelena Mrgić
CIVES ET CIVITATES - URBAN STUDIES IN RECENT SERBIAN HISTORIOGRAPHY

Ђорђе Бубало
СУДБИНА И ОПАДАНИЈЕ - ПРИЛОГ ТУМАЧЕЊУ ЧЛАНА 84 ДУШАНОВОГ ЗАКОНИКА

Небојша Порчић
ДИПЛОМАТИЧКИ ОБРАСЦИ СРПСКИХ СРЕДЊОВЕКОВНИХ РАЗРЕШНИХ ДОКУМЕНАТА

Катарина Митровић
СУКОБ БАРСКОГ АРХИЕПИСКОПА И КОТОРСКОГ ЕПИСКОПА ОКО ЈУРИСДИКЦИЈЕ НАД КАТОЛИЧКИМ ПАРОХИЈАМА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

Станоје Бојанин
НЕДЕЉА КАО НЕРАДНИ ДАН У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

Срђан Пириватрић
ПОДАТАК НИЋИФОРА ГРИГОРЕ О ХРОНОЛОГИЈИ БРАКА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ И МАРИЈЕ ПАЛЕОЛОГ

Олга Зиројевић
ИСХРАНА НОВИХ МУСЛИМАНА

Гордана Томовић
ВОЈИНОВИЋИ

Ђуро Тошић
СЛАВОНСКА ГРАНА ПОРОДИЦЕ МИЛОРАДОВИЋ

Tibor Živković
THE ORIGIN OF THE ROYAL FRANKISH ANNALIST'S INFORMATION ABOUT THE SERBS IN DALMATIA

Марица Маловић-Ђукић
ПОРОДИЦА КИМО-КЛИМО ИЗ УЛЦИЊА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ (14-15. ВЕК)

Биљана Марковић
СВЕДОЧЕЊЕ У СУДСКОМ ДОКАЗНОМ ПОСТУПКУ ПРЕМА СТАРИЈИМ РУКОПИСИМА ЗАКОНОДАВСТВА ЦАРА СТЕФАНА ДУШАНА

Срђан Рудић
ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ НЕКИХ ИСЛАМИЗОВАНИХ БОСАНСКИХ ПОРОДИЦА

Невен Исаиловић, Александар Јаковљевић
ШАХ МЕЛЕК (ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ТУРСКИХ УПАДА У БОСНУ 1414. И 1415. ГОДИНЕ)

Mobirise

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ
до Другог светског рата

2011, isbn 978-86-7743-089-4, ћир/лат, 604 стр.

Зборник радова са међународног научног скупа "ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ (ДО ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА)" одржаног 27-28. новембра 2009. године у организацији Историјског института, Балканолошког института Српске академије наука и уметности, Географског факултета Универзитета у Београду, Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије

Садржај

I Просторно планирање у регијама Југоисточне Европе
Spatial Planning in South East Europe Regions

Војин С. Дабић
СРПСКО СЕЛО (XVI-XVIII ВЕК): ОБЛИКОВАЊЕ ЖИВОТНОГ И ПРИВРЕДНОГ ПРОСТОРА
Serbian Village (16th - 18th Century): Shaping of Life and Economic Space

Hrvoje Petrić
О NEKIM ELEMENTIMA ORGANIZACIJE PROSTORA I NASELJAVANJU U VARAŽDINSKOM GENERALATU U XVII STOLJEĆU
On Some Elements of the Organization of Space and Settling in the Varaždin Military District (Generalate) in the 17th Century

Drago Roksandić
KONFLIKTNE STRATEGIJE U PROIZVODNJI PROSTORA BANSKE KRAJINE U XVIII STOLJEĆU: POGLEDI "ODOZDO" I "ODOZGO"
Conflictual Strategies in the Structuring Process of Banska Krajina in 18th Century: Views "from below" and "from above"

Бојана Миљковић-Катић
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ
Spatial Planning of Economic Activities in the Principality of Serbia

Милош Јагодић
КОЛОНИЗАЦИОНА ПОЛИТИКА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У ОСЛОБОЂЕНИМ ОБЛАСТИМА 1913-1914. ГОДИНЕ
Serbia's Colonization Policy in Liberated Regions 1913-1914

Дејан Ђорђевић, Тијана Живановић
"ВЕЛИКО ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ" ЈУГОИСТОКА: ПОДУНАВЉЕ И ДРУГЕ ПЛАНЕРСКЕ ТЕМЕ (1914-1940/41)
"Large Space Planning" of the South East: Transdanubia and Other Planning Issues (1914-1940/41)

II Урбанизација и урбани идентитет
Urbanization and Urban Identities

Catherine Horel
URBAN CHANGE IN THE SOUTHERN CITIES OF THE HABSBURG MONARCHY: WESTERNIZATION AND NATIONAL AMBITIONS
Урбанистичке промене у јужним градовима Хабзбуршке Монархије: вестернизација и националне тежње

Judit Pal
URBAN DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE IN TRANSYLVANIAN CITIES IN THE DUALIST PERIOD
Урбанистички развој и инфраструктура градова Трансилваније у периоду Двојне монархије

Људмила Кузмичeва
ПРОБЛЕМИ УРБАНИЗАЦИЈЕ БАЛКАНСКИХ ДРЖАВА У РУСКОЈ ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКОЈ МИСЛИ КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
Balkan States Urbanization Issues in the Russian Socio-political Thought at the End of 19th and Beginning of 20th Century

Сања Лазаревић-Радак
УРБАНИЗАЦИЈА И КАРАКТЕР ГРАДА. ОБЛИКОВАЊЕ ГРАДА У ДЕЛИМА БРИТАНСКИХ ПУТНИКА: ПРИМЕР
БЕОГРАДА 1926-1939. ГОДИНЕ
Urbanisation and Character of Cities. Formation of Cities as Presented in British Travell Accounts: Belgrade 1926-1939.

Karl Kaser
DE-OTTOMANIZATION, EUROPEANIZATION, AND AUSTRIAN URBAN ARCHITECTS IN THE BALKANS
Де-отоманизација, европеизација и аустријски урбанистисти на Балкану

Божица Младеновић
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА У ГРАДОВИМА ВОЈНО-ГЕНЕРАЛНОГ ГУВЕРНМАНА У СРБИЈИ 1916-1918:
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ПАРАЛЕЛНИХ ДРУШТАВА
Space Structure of the Towns of the Military Government in Serbia from 1916 to 1918: a Supplement of the Relation Study of the Parallel Societies

III Просторно планирање и насеља
Spatial Planning and Towns

Марица Маловић-Ђукић
КОТОР И ПОДЕЛА ГРБЉА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Kоtоr and Division of Grbalj in the Middle Ages

Jelena Ilić
THE ROLE OF CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENTS IN SPATIAL ORGANIZATION OF THE MILITARY COMMUNITY
OF ZEMUN IN THE SECOND HALF OF 18TH CENTURY
Централна и локална управа у просторној организацији војног комунитета Земун у другој половини ХVIII века

Викторија Алаџић
УТИЦАЈ ЗАКОНОДАВСТВА НА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ГРАДА СУБОТИЦЕ ОД ПОЧЕТКА XVIII ВЕКА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
Influence of Legislation on Spatial Planning of the City of Subotica from Early 18th Century to the World War I

Силвана Сидоровска-Чуповска
ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ ГРАДОВА У МАКЕДОНИЈИ (С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА XIX ВЕК)
Demographic Development of Cities in Macedonia (with Special Referens to 19th Century)

Ognen Marina, Divna Penčić
URBAN TRANSFORMATION OF SKOPJE. FRAGMENTED CITY - LEGACY FROM THE HISTORY
Урбанистичка трансформација Скопља. Фрагментирани град - завештање историје

Ранка Гашић
ПЛАНОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ САВЕ У МЕЂУРАТНОМ ПЕРИОДУ
City Planning of the Sava left Bank Territory in the Interwar Period

IV Урбани садржаји
Urban Contents

Драгана Амедоски
ГРАДСКИ ОБЈЕКТИ У ОСМАНСКОМ ПРОКУПЉУ У XVI ВЕКУ
City Buildings in the Ottoman Prokuplje in the 16th Century
УРБАНИ САДРЖАЈИ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ДО ОСЛОБОЂЕЊА ОД ТУРАКА 1878. ГОДИНЕ
Urban Contents of Southeastern Serbia up to the Liberation from Turkish Government in 1878

Александра Вулетић
ПОСЛОВНИ И СТАМБЕНИ ПРОСТОР У ГРАДСКИМ СРЕДИНАМА СРБИЈЕ СРЕДИНОМ XIX ВЕКА -
ПРЕПЛИТАЊЕ И РАЗДВАЈАЊЕ
Working and Dwelling Space in Serbian Urban Environment in the mid- 19th Century - Overlapping and Differentiating

Владимир Јовановић
ПРОГОН СКИТНИЦА КАО МЕРА КОНТРОЛЕ УРБАНОГ ПРОСТОРА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ
Persecution of Tramps as a Control Measure of the Urban Space in the Kingdom of Serbia

Nataša Mišković
SWISS INNOVATION AND SERBIAN ELUSIVENESS: THE HOUSING INVESTIGATIONS OF BASEL 1889 AND
BELGRADE 1906 AND THEIR POLITICAL IMPАCT
Швајцарска иновација и српска непоузданост: истраживања о стамбеном питању Базела 1889. и Београда 1906. године и њихове политичке последице

Драги Горгиев
МУХАЏИР МАХАЛА У СКОПЉУ КРАЈЕМ XIX ВЕКА
Muhadzir Mahala in Skopje in the End of 19th Century

V Простор и инфраструктура
Space and Infrastructure

Ђорђе С. Костић
УЧЕСНИЦИ И СВЕДОЦИ. БУЕ, ХАН И КАНИЦ О ИНФРАСТРУКТУРИ НА БАЛКАНУ
Participants and Witnesses. Boue, Hahn and Kanitz оn the Infrastructure of the Balkans

Борислава Лилић, Љубодраг П. Ристић
УТИЦАЈ СРПСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА НА УЛАГАЊЕ БРИТАНСКОГ КАПИТАЛА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ КРАЈЕМ XIX ВЕКА
The Influence Serbian Legislation Exerted on British Capital Investments in the Kingdom of Serbia Railways in the late 19th Century

Makedonka Mitrova
THE EUROPEAN DIPLOMACY AND THE FIRST RAILWAYS IN OTTOMAN MACEDONIA
Европска дипломатија и прве железничке пруге у Отоманској Македонији

Александар Растовић
ЕВРОПСКА ИСКУСТВА У МОДЕРНИЗАЦИЈИ БЕОГРАДА ОСАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА
European Experience Applied to Modernization of Belgrade in 1880's

Вера Гошева
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ТЕТОВУ (OKO 1925. ДО 1931)
Construction of Tetovo Water Supply (around 1925 to 1931)

Mobirise

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДИНАСТИЈЕ У МЕМОАРИСТИЦИ

2008, isbn 978-86-7743-066-5, ћир, 389 стр.

САДРЖАЈ

Владимир Стојанчевић
МЕМОАРСКЕ РЕМИНИСЦЕНЦИЈЕ У ПУТОПИСАЧКОМ ДЕЛУ СРЕТЕНА Л. ПОПОВИЋА "ПУТОВАЊЕ ПО НОВОЈ СРБИЈИ (1878-1880)"

Михаило Војводић
СТОЈАН НОВАКОВИЋ И КРАЉ МИЛАН

Бојана Миљковић-Катић
САВРЕМЕНИЦИ О ПРИВРЕДНОЈ ДЕЛАТНОСТИ ПРВИХ ОБРЕНОВИЋА

Славица Ратковић-Костић
КРАЉ МИЛАН ОБРЕНОВИЋ, ВРХОВНИ КОМАНДАНТ КРАЉЕВСКО - СРПСКЕ ВОЈСКЕ У РАТУ С БУГАРСКОМ 1885. ГОДИНЕ

Петар В. Крестић
СРПСКО-БУГАРСКИ РАТ У МЕМОАРИСТИЦИ

Aрсен Ђуровић
ДИНАСТИЈА ОБРЕНОВИЋ У СЕЋАЊИМА БОЖИДАРА С. НИКОЛАЈЕВИЋА

Борислава Лилић
ОСЛОБОДИЛАЧКИ РАТОВИ СРБИЈЕ У МЕМОАРИМА ТОДОРА СТАНКОВИЋА

Александар Растовић
ОБРЕНОВИЋИ У МЕМОАРИМА СРПСКИХ ДИПЛОМАТА ИЗ ЛОНДОНА

Љубодраг П. Ристић
КРАЉ АЛЕКСДАНДАР ОБРЕНОВИЋ У "МЕМОАРИМА ЈЕДНОГ БАЛКАНСКОГ ДИПЛОМАТЕ"

Драгољуб Р. Живојиновић,
ДНЕВНИК МАЈОРА ДРАГОМИРА НИКОЛАЈЕВИЋА, АЂУТАНТА И УПРАВНИКА ДВОРА 1911-1914. ГОДИНЕ

Биљана Шимуновић-Бешлин
ГРЕЈС ЕЛИСОН И КАРАЂОРЂЕВИЋИ

Мира Радојевић
ДИНАСТИЈА КАРАЂОРЂЕВИЋ У ДНЕВНИЦИМА И СЕЋАЊИМА САМОСТАЛАЦА

Ненад Урић
СРПСКА МЕМОАРСКА ЛИТЕРАТУРА И УСМЕНО ПРЕДАЊЕ О УЧЕШЋУ КНЕЗА ПЕТРА КАРАЂОРЂЕВИЋА У УСТАНКУ У БОСНИ 1875 - 1878

Людмила В. Кузьмичева
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА РОМАНОВЫХ О КАРАГЕОРГИЕВИЧАХ И ПЕТРОВИЧАХ

Бранислав Глигоријевић
МЕМОАРИСТИКА У ВРЕМЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА I И КРАЉА ПЕТРА II КАРАЂОРЂЕВИЋА

Миле Бјелајац
КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ У МЕМОАРИМА СВОЈИХ ГЕНЕРАЛА

Милан Терзић
КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ (Илузије и стварност)

Софија Божић
СРПСКЕ ДИНАСТИЈЕ У МЕМОАРИСТИЦИ СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ

Божица Младеновић
СРПСКЕ ДИНАСТИЈЕ У МЕМОАРИМА ПУКОВНИКА ПАВЛА БЛАЖАРИЋА

Недељко Радосављевић
СРПСКЕ ДИНАСТИЈЕ У МЕМОАРИМА ПРОТЕ НОВАКА МИЛОШЕВИЋА

Mobirise

СРПСКО СЕЛО
Могућности и даљи правци истраживања

2003, isbn 86-7743-041-5, ћир, 150 стр.

Зборник радова са научног скупа одржаног 21. и 22. јуна 2001. године у Сирогојну у организацији музеја "Старо село" Сирогојно и Историјског института

Садржај

Гордана Томовић
СРЕДЊЕВЕКОВНА МАЈСТОРСКА СЕЛА НА РАЗМЕЂУ СЕОСКОГ И ГРАДСКОГ ДРУШТВА

Ђуро Тошић
ЖИВОТ У СРЕДЊОВЈЕКОВНОМ СЕЛУ ТРЕБИЊСКОГ КРАЈА

Марица Маловић-Ђукић
СЕЛО-ГРАД У ЗЕТСКОМ ПРИМОРЈУ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Бранка Кнежевић
СЕЛА НАХИЈЕ БРВЕНИК У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XVI ВЕКА

Бојана Миљковић-Катић
ОБРАЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ У ТЕМНИЋКОЈ КАПЕТАНИЈИ 1834. ГОДИНЕ

Миодраг Јовановић
СЕЛО У ИДЕЈАМА, СЛИКАРСТВУ И КЊИЖЕВНОСТИ МИХАИЛА МИЛОВАНОВИЋА

Недељко Радосављевић
СРПСКО СЕЛО У ИСТОРИОГРАФИЈИ (ПРИМЕР УЖИЧКОГ СЕЛА)

Божица Младеновић
СРПСКО СЕЛО У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Вера Гудац-Додић
АГРАРНА ПОЛИТИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ И СРПСКО СЕЛО

Момчило Митровић
ПРОМЕНЕ ВЛАСНИЧКЕ СТРУКТУРЕ НА СЕЛУ У СРБИЈИ 1944-1960

Никола Дудић
ЖИВОТ У ТРАЈАЊУ У НАСЕЉИМА УПОКОЈЕНИХ СРБИЈЕ

Mobirise

ОБРАЗОВАЊЕ КОД СРБА КРОЗ ВЕКОВЕ

2003, isbn 86-7743-033-4, ћир, 329 стр.

Садржај

Андрија Веселиновић
ОБРАЗОВАЊЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

Миле Бјелајац
ВОЈНО ОБРАЗОВАЊЕ И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ

Ана Столић
МЕСТО УЧИТЕЉСКОГ ПОЗИВА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ XIX ВЕКА

Биљана Шимуновић-Бешлин
ОБРАЗОВАЊЕ "ЗА ХЛЕБ" - ЗАНАТСКО И ТРГОВАЧКО ШКОЛСТВО У ВОЈВОДИНИ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Недељко Радосављевић
ШКОЛОВАЊЕ СВЕШТЕНСТВА У КАРЛОВАЧКОЈ БОГОСЛОВИЈИ (1794-1820)

Радмила Радић
ОБРАЗОВАЊЕ СВЕШТЕНСТВА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У XIX И ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА

Момчило Павловић
ШКОЛСТВО У СРБИЈИ 1945 - 1948

Милић Милићевић
ПОДОФИЦИРСКЕ ШКОЛЕ У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

Петар Крестић
СПЕЦИФИЧАН ВИД ОБРАЗОВАЊА - СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "Привредник" (1897-1918)

Владимир Јовановић
ЖАНДАРМИ И ПРАКТИКАНТИ - Образовни профил полицијског служитеља у Краљевини Србији

Момчило Исић
ПИСМЕНОСТ У СРБИЈИ У XIX ВЕКУ

Ана Гавриловић
НАСТАНАК И РАЗВОЈ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У СРБИЈИ

Арсен Ђуровић
ОБРАЗОВАЊЕ У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

Љубодраг Димић
ПРОСВЕТА У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ

Ружа Ћук
УТИЦАЈ ЗАПАДА НА ОБРАЗОВАЊЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

Софија Божић
СРПСКО-ХРВАТСКИ ОДНОСИ У ХРВАТСКИМ ШКОЛАМА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Mobirise

КРАЉ ВЛАДИСЛАВ И СРБИЈА XIII ВЕКА

2003, isbn 86-7743-030-Х, ћир, 180 стр.

Зборник радова са научног скупа Краљ Владислав и Србија XIII века одржаног 15-16 новембра 2000. године у манастиру Милешева, у организацији Историјског института и Милешевске епархије

Садржај

Милош Благојевић
О АГРАРНИМ ОДНОСИМА У ПОЛИМЉУ КРАЈЕМ 12. И ПОЧЕТКОМ 13. ВЕКА

Душан Синдик
КОТОРСКИ ДОКУМЕНТИ ИЗ ВРЕМЕНА КРАЉА СТЕФАНА ВЛАДИСЛАВА

Марица Маловић-Ђукић
ПОКЛАД ЖУПАНА ДЕСЕ

Предраг Пузовић
АРХИЕПИСКОП АРСЕНИЈЕ I СРЕМАЦ

Гордана Томовић
ЖУПА ЉУБОВИЂА

Ђуро Тошић
СРПСКЕ ПРИМОРСКЕ ЗЕМЉЕ (ЗЕТА И ТРАВУНИЈА) У 13. ВЕКУ

Синиша Мишић
ТЕРИТОРИЈАЛНО-УПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЛИМЉА (12-14. ВЕК)

Радивој Радић
ГЕОРГИЈЕ АКРОПОЛИТ И СРБИ

Ружа Ћук
ПОЧЕЦИ РУДАРСТВА И ПРИВРЕДНИ УСПОН СРБИЈЕ

Милош Антоновић
ПОВЕЉА КРАЉА РАДОСЛАВА И МАНАСТИР СВ. МИХАИЛА НА ПРЕВЛАЦИ

Живко Микић
МАНАСТИР МИЛЕШЕВА - РЕЗУЛТАТИ АНТРОПОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Радован Бунарџић, Марина Миленковић
САХРАЊИВАЊЕ У 12. И 13. ВЕКУ У СРЕДЊЕМ И ДОЊЕМ ПОЛИМЉУ

Иван Ђорђевић
О СЛИКАНИМ ПРОГРАМИМА СРПСКИХ ЦРКАВА 13. СТОЛЕЋА

Слободан Милеуснић
МИЛЕШЕВСКА ПЛАШТАНИЦА

Mobirise

Drag and Drop Website Builder