Радован Фемић

истраживач сарадник
e-mail: radovan.femic@iib.ac.rs

Mobirise

Радован Фемић (1988) рођен је у Бијелом Пољу, где је завршио основну школу и гимназију. Основне студије историје завршио је на Филозофском факултету у Никшићу 2011. године. Мастер студије историје завршио је на Филозофском факултету у Новом Саду 2014. године.
Од 2018. године похађа докторске академске студије на Филозофском факултету у Новом Саду, на којем је пријавио докторску дисертацију под насловом „Епархија захумско-рашка (1878–1908)“.
У Историјском институту ради од 1. децембра 2019. године.

Област истраживања: национална историја српског народа током 19. и почетком 20. века; историја Српске православне цркве.

Монографије:

Идентитет у излогу: југословенство у уџбеницима историје за гимназију у Црној Гори 1945–1990. – Подгорица : Београд : Унирекс ; Подгорица : Unireks grup ; Никшић : Институт за српску културу, 2018. – 156 стр.


Расправе, чланци и прилози:

Пренос моштију Светог Арсенија Сремца из манастира Острог у манастир Ждребаоник 1919. године // Историјски часопис 71 (2022) 539–550. – Summary.

Два примјера активности зеленашког покрета // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 271–290. – Summary.

Официјелни медији према српском националном идентитету у Црној Гори // Слобода, равноправност, опресија: случај Црне Горе : зборник радова Одјељења за друштвене науке Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори / ур. Душан Крцуновић. – Подгорица : Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, 2020, 45–92.

Сложеност југословенског идентитета у настави историје за средње школе у Црној Гори (1974–1990) // Наука без граница III : међународни тематски зборник. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020, 315–326.

Начертаније Илије Грашанина као предмет различитих историографских интерпретација // Слово, часопис за српски језик, књижевност и културу XVII, 58 (Никшић : Актив професора српског језика и књижевности, 2020) 156–177.

О границама Захумско-рашке епархије // Осам векова аутокефалије Српске православне цркве (1219–2019) : историјско, богословско и културно наслеђе : зборник радова међународног научног скупа. – Београд : Православни богословски факултет Универзитета : Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2020, 255–265.

Граховска битка и друштвено памћење“ // Граховска битка 1858–2018 : зборник радова / прир. Веселин Матовић и Никола Маројевић. – Никшић : Епархија будимљанско-никшићка, 2019, 165–170.

Однос Кнежевине Србије према српској Војводовини током 1848/49. године // Слово : часопис за српски језик, књижевност и културу XVI, 57 (Никшић : Актив професора српског језика и књижевности, 2019) 221–234.

Подгоричка скупштина у огледалу историјске свијести и/или друштвеног памћења // Српска баштина : часопис Института за српску културу – Никшић IV, 2 (2019)
 

Radovan Femić 
Research Assistant
e-mail: radovan.femic@iib.ac.rs

Biography:
Радован Фемић (1988) рођен је у Бијелом Пољу, где је завршио основну школу и гимназију. Основне студије историје завршио је на Филозофском факултету у Никшићу 2011. године. Мастер студије историје завршио је на Филозофском факултету у Новом Саду 2014. године.
Од 2018. године похађа докторске академске студије на Филозофском факултету у Новом Саду.
Запослен на Историјском институту од 1. децембра 2019. године.
Учесник је неколико међународних научних скупова. 

Monographs:

Идентитет у излогу: југословенство у уџбеницима историје за гимназију у Црној Гори 1945–1990. – Подгорица : Београд : Унирекс ; Подгорица : Unireks grup ; Никшић : Институт за српску културу, 2018. – 156 р.


Articles and essays:

Пренос моштију Светог Арсенија Сремца из манастира Острог у манастир Ждребаоник 1919. године // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 539–550. – Summary: Translation of the Relics of Saint Arsenije Sremac from the Ostrog Monastery to the Ždrebaonik Monastery in 1919.

Два примјера активности зеленашког покрета // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 271–290. – Summary: The Examples of Activity of the Greens' Movement.

„Официјелни медији према српском националном идентитету у Црној Гори“ // Слобода, равноправност, опресија: случај Црне Горе : зборник радова Одјељења за друштвене науке Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори / ур. Душан Крцуновић. – Подгорица : Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, 2020.

„Сложеност југословенског идентитета у настави историје за средње школе у Црној Гори (1974–1990)” // Наука без граница III : међународни тематски зборник. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020.

„Начертаније Илије Грашанина као предмет различитих историографских интерпретација“ // Слово, часопис за српски језик, књижевност и културу, год. XVII, бр. 58 (Никшић : Актив професора српског језика и књижевности, 2020)

„О границама Захумско-рашке епархије“ // Осам вијекова светосавља у Херцеговини : зборник радова с 22. Међународног научног скупа историчара „Ћоровићеви сусрети 2020“. – Гацко : СПКД „Просвјета“, 2020.

Граховска битка и друштвено памћење“ // Граховска битка 1858–2018, зборник радова / прир. Веселин Матовић и Никола Маројевић. – Никшић : Епархија будимљанско-никшићка, 2019.

„Однос Кнежевине Србије према српској Војводовини током 1848/49. године“ // Слово, часопис за српски језик, књижевност и културу, год. XVI, бр. 57 (Никшић : Актив професора српског језика и књижевности, 2019)

„Подгоричка скупштина у огледалу историјске свијести и/или друштвеног памћења“ // Српска баштина, часопис Института за српску културу – Никшић, год. IV, бр. 2 (Никшић 2019) 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

No Code Website Builder