др Славенко Терзић

научни саветник 
e-mail: slavenko.terzic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен 1949. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 1972. Магистрирао 1976. са темом Србија и Грчка од 1878. до 1897. године, а докторску дисертацију Србија и Грчка у другој половини XIX века (1856-1903) одбранио 1990. У Историјском институту ради од 1974. године. Директор Историјског института био од 1987. до 2002. Учествовао је са научним саопштењима у раду великог броја међународних научних конференција у Руској Федерацији, Грчкој, Бугарској, Украјини, Немачкој, Шпанији, Шведској, Чешкој, Аустрији, Швајцарској и Данској. Члан је два научна одбора Српске академије наука и уметности: Одбора за историју Србије у 19. веку и Међуодељенског одбора за проучавање Косова и Метохије. Члан је и секретар Комисије историчара Одељења историјских наука САНУ за сарадњу са историчарима Русије. Био је члан међународног Редакционог одбора часописа Revue d'Europe Centrale који је излазио у Стразбуру и председник Међународног научног одбора за организовање серије годишњих међународних научних конференција у оквиру пројекта Сусрет цивилизација на Балкану. Од 2001. до 2005. био је председник Српске књижевне задруге. Члан је међународног Редакционог одбора вишетомног дела История культур славянских народов (том I, Москва, 2003). Председник је Међународног словенског форума при Државној академији за словенску културу. Од 2013. је амбасадор Републике Србије у Руској Федерацији.

Област истраживања: историја српског народа у 19. веку; историја Балкана и велике силе

Монографије:

Србија и Грчка (1856-1903) : Борба за Балкан. – Београд : Историјски институт САНУ : Југословенска извозна и кредитна банка д.д., 1992. - 454 стр.

Прва београдска гимназија 1839-1999 / С. Терзић, Нада Драгојевић. – Београд : Прва београдска гимназија, 1999. - 466. стр.

Русија и српско питање 1804-1815. - Нови Сад : Православна реч, 2012. - 199 стр.

Споменица стогодишњице ослобођења Старе Србије : 1912-2012 / уредник С. Терзић. – Београд : Друштво српских домаћина, 2012. – 295 стр.

Стара Србија (XIX - XX) : драма једне цивилизације : Рашка. Косово и Метохија. Српско-тетовска област. - Нови Сад : Православна реч ; Београд : Историјски институт, 2012. - 662 стр.

Старая Сербия (XIX-XX вв.) : драма одной европейской цивилизации. – Москва : „Вече“, 2015. – 480 стр.


Расправе, чланци и прилози:

Cultural History (1858-1914), u: The Historiography of Yugoslavia 1965-1975. - Beograd 1975, 237-240.

Стојан Новаковић и железничка конвенција с Турском 1887. године, у: Историјски часопис 23 (1976) 117-127.

Васа Пелагић у изгнанству 1887. године, у: Историјски часопис 25-26 (1978-1979) 1979, 303-309.

Историјско-етнографско у прози Божура Хајдуковића, у: Мостови 52 (Пљевља 1979) 51-56.

Грчка библиографија о Источној кризи (1875-1878), у: Србија у завршној фази велике источне кризе (1877-1878). - Београд : Историјски институт : Просвета, 1980, 501-504.

Размах националне културе. Историјски значај српске револуције 1804. године, у: Просветни преглед 1.332 (13. јун 1980).

Покушај отварања конзулата Краљевине Србије у Пљевљима, у: Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића 7 (1981) 25-32.

Die Zusammenarbeit Serbiens und Griechenlands von 1882 bis 1885, u: Greek-Serbian cooperation 1830-1908. Collection of Reports from the Second Greek-Serbian Symposium, 1980. - Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1982, 157-163.

Јован Скерлић у Народној скупштини 1912, у: Историјски часопис 29-30 (1982-1983) 1983, 457-475.

Милошеви кошеви, кошеви у време Кнеза Милоша, у: Политика (21. јануар 1983).

Историја Ниша 2 - Београд : Историјски институт ; Ниш : Градина, 1984. - Поглавље: Политички живот у Нишу (1868-1876), 85-116.

Јован Ристић и Грци, искуство из 1876. године, у: Живот и рад Јована Ристића : поводом 150-годишњице рођења : зборник прилога са научног скупа, одржаног 17. и 18. XI 1981. године. - Београд : САНУ, 1985, 169-180.

Јован Ристић и “заветна мисао српска” (1868-1876), у: Историјски часопис 34 (1987) 1988, 271-290.

Момчило Стојаковић (1949-1988), у: Историјски часопис 35 (1988) 205-207.

Одлазак даровитог османисте : поводом смрти Момчила Стојаковића, у: Политика, Култура - Уметност – Наука (27. фебруар 1988).

Рат против Турске или револуција у земљи, Aide-memoire Јована Ристића из 1987. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 17-18 (1988) 179-183.

Драгољуб Павловић о “култу личности” Николе Пашића, у: Научни скуп Србија 1918. године и стварање југословенске државе. - Београд, Историјски институт, 1989, 85-93.

Карло Сфорца као сведок и историчар : [поговор], у: Никола Пашић и уједињење Југословена : ратне и дипломатске успомене / Карло Сфорца. – Београд : Delta Design, 1990, 235-239.

Грчки национални програм и Срби (шездесетих година XIX века), у: Илија Гарашанин (1812-1874) : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 9. и 10. децембра 1987. поводом 175. годишњице рођења. - Београд, САНУ, 1991, 331-337.

Бењамин Калај и српско питање, у: Catena mundi 1. – Краљево : Ибарске новости ; Београд : Матица исељеника Србије, 1992, 351-357.

Право на самоопредељење и српско питање : историјски преглед, у: Српски књижевни гласник 6 (6. децембар 1992) 117-122.

Το Προβλημα "τον Σαντζακ", Η χρήση ηστορηας, ΑΝΤΗ, Аθήυα 11. δεκεμβρηον 1992.

Србија и балканско питање крајем XIX века : повратак старим средиштима, у: Зборник МС за историју 45 (1992) 51-70.

Le droit l'autodétermination et la question serbe. - Beograd, 1993, 1-9.

Право на самоопредељење и српско питање, у: Етнички састав становиштва Србије и Црне Горе и Срби у СФР Југославији. – Београд : Географски факултет, 1993, 9-16.

Old Raška, u: Dialogue. International Journal of Arts and Sciences 2 (Paris juin 1993) 42-44.

Сербский вопрос между Россией и западными силами, вторая половина XIX и начало XX века,у: Югославский кризис и Россия - документы, факты, комментарии (1990-1993). - Москва, 1993, 20-28.

Срби и Грци - поводом 125 година од отварања Генералног конзулата Краљевине Грчке у Београду, у: Политика (21. новембар 1993).

Срби и македонско питање, у: Етнички састав становиштва Србије и Црне Горе и Срби у СФР Југославији. – Београд : Географски факултет, 1993, 235-248.

Ethnic and Religious in Serbian History, problem of national integration in the XIX and XX centuries, u: Eurobalkans 16 (Athens autumn 1994) 52-56.

Етничко и верско у српској историји: проблеми националне интеграције у XIX и XX веку, у: Evrobalkan = Eurobalkans and east european quarterly (Atina ; Beograd april 1994) 42-48.

О пореклу муслиманског становништва Рашке, у: Речник заблуда. - Београд : Министарство за информације Републике Србије, 1994, 99-111.

[И на енглеском језику].

Патријархалне црте Тајсићевог радикализма, Ранко Тајсић као посланик 1889-1892, у: Ранко Тајсић у политичком животу Србије. Научни скуп поводом 150 година рођења и 90 година смрти Ранка Тајсића. Октобар 1993. – Чачак : Народни музеј, 1994, 19-25.

Срби и Грци, поводом 125 година од отварања Генералног конзулата Краљевине Грчке у Београду, у: Гласник Друштва српско-грчког пријатељства 4 (1994) 10-16.

[Исто и на грчком језику, 11-18].

Шумадијска Колубара уочи Првог светског рата, у: Колубарска битка : Лазаревачки крај на раскршћу XX века. – Лазаревац : Јавно предузеће Рударски басен “Колубара” : Одбор за спровођење програма прославе осамдесетогодишwице Колубарске битке, 1994, 7-13

О Гастону Гравјеу : [поговор], у: Стара Србија и Албанци / Гастон Гравје. - Приштина : Нови свет, 1995, 53-56.

Етничко и верско у српској историји, у: Balkanistic forum = Балканистичен форум (Благоевград 1995).

О научној трибини Историјског института,у: Историјски часопис 40-41 (1993-1994) 1995, 371.

Пројект “аустроугарског Балкана” у Босни и Херцеговини : о идеолошким основама научних истраживања и научне пропаганде, у: Босна и Херцеговина од средњег века до новијег времена. Међународни научни скуп 13-15. децембар 1994. – Београд : Историјски институт ; Нови Сад : Православна реч, 1995, 407-423.

The Right to Self-Determination and the Serbian Question, u: The Serbian Question in the Balkans. – Belgrade : Faculty of Geography : University of Belgrade, 1995, 39-48.

The Serbs and the Macedonian Question, u: The Serbian Question in the Balkans. - Belgrade : Faculty of Geography : University of Belgrade, 1995, 63-78.

О потреби регионалних историјских истраживања : (реч на отварању научног скупа), у: Куршумлија кроз векове. Зборник радова са научног скупа 13-14. октобар 1995. Пролом Бања. - Београд, Историјски институт САНУ ; Куршумлија, Туристичка организација општине Куршумлија, 1996, 9-12.

Religion und Staat bei den Moslems, u: Religion und Nation im Krieg auf dem Balkan, Beiträge des Treffens deutscher, kroatischer und serbischer Wissenschaftler vom 05.-09. April 1995 in Freising. - Bonn : Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz 1996, 87-98.

Српски национални покрет између Русије и западних сила : велико раскршће друге половине XIX века, у Европа и Срби : међународни научни скуп 13-15. децембра 1995. - Београд : Историјски институт САНУ ; Нови Сад : Православна реч, 1996, 299-310.

The Cultural and Political Self-consciousness in the Balkans, u: International Conference on the Balkans, The Carnegie Report and the Balkans today. – Sofia, 1996, 157-160.

Белешке са историјско-географских истраживања средњег Полимља, у: Историјски часопис 42-43 (1995-1996) 1997, 505-517.

La Vieille Serbie et les Albanais (l’arrière-fond historique des événements au Kosovo et Métochia), u: Revue d’Europe Centrale 4, 2 (Strasbourg 1996) 1997, 203-218.

Др Јован Р. Бојовић (1934-1995), У: Историјски часопис 42-43 (1995-1996) 1997, 503-504.

Историјски институт Српске академије наука и уметности, у: Енциклопедија српске историографије. - Београд : Knowledge, 1997, 139-144.

Косово и Метохија у балканском контексту : о потреби нове стратегије научних истраживања, у: Косово и Метохија. Зборник радова са Округлог стола Геополитичка судбина Косова и Метохије, у Београду 24-25. јуна 1997. – Београд : Институт за геополитичке студије, 1997, 345-359, 6 геогр. карата.

O mogućnostima "ponavljanja istorije" : [pogovor], u: Nemačka i sledeći rat / Volfgang Mihal. - Beograd : "Miroslav", 1997, 161-164.

О славенофилству Николе Пашића, у: Никола Пашић : живот и дело : зборник радова са научног скупа у Српској академији наука и уметности. Београд, 16. и 17. октобар 1999. године и Задужбини “Никола Пашић”. Зајечар, 19. октобар 1995. године. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997, 31-144.

Рашка или “Санџак” - о судбини обласног историјског имена Рашка, у: Милешевски записи 2 (1996) 1997, 197-208.

The Right to Self-determination and the Serbian Issue, u: Serbian Literary Magazine 3-4 (May - August 1997) 147-156.

Стара Србија - настанак имена и знања о њој до 1912. године, у: Историјски часопис 42-43 (1995-1996) 1997, 91-110.

Стара Србија у српским националним циqевима на почетку велике источне кризе (1875-1878), у: Ибарска војска у српско-турским ратовима од 1876. до 1878. године. Научни скуп поводом обележавања 120-годишњице Јаворског рата. – Чачак : Народни музеј, 1997, 15-25.

Употреба исламског фактора у балканској стратегији великих сила : Рашка и “санџачко питање”, у: Ислам, Балкан и велике силе (XIV-XX век) : међународни научни скуп 11-13. децембар 1996. – Београд : Историјски институт САНУ, 1997, 319-328.

Употреба исламског фактора у балканској стратегији великих сила : Рашка и санџачко питање, у: Настава историје 3, 5 (1997) 75-82.

Use of the Islamic Factor in the Great Power’s Balkan Strategy : Raška and the “Sanjak Issue”, u: Eurobalkans and east european quarterly, 25 (Athens ‘96/’97) 1997, 21-25.

Белешке са историјско-географских истраживаwа Призрена и околине од 18. до 24. маја 1997. године, у: Историјски часопис 44 (1997) 1998, 363-375.

“Greater Albania”: a Historical Genesis, “Greater Albania” , u: Concepts and Possibile Consequences. – Belgrade : Institute of Geopolitical Studies, 1998, 15-41.

Иван Степанович Јастребов у Старој Србији, у: Иван Степанович Јастребов : зборник радова са научног скупа одржаног у Призрену 31. октобра и 1. новембра 1996. – Београд : Историјски институт САНУ ; Призрен : Призренски округ : Општина Призрен, 1997 [1998] 19-25.

Историческая подоплека собитий в Косово и Метохии, у: Обозреватель - Obserwer 10 (Москва 1998) 37-41.

Религија као фактор обликовања националног идентитета Срба, у: Сусрет или сукоб цивилизација на Балкану : међународни научни скуп 10-12. децембар 1997. – Београд : Историјски институт САНУ ; Нови Сад : Православна реч, 1998, 295-306.

Сербский вопрос в истории и нине, Международна жизнь, у: International Affairs, Monthly Journal of Foreign Policy, Diplomacy and National Secutity 4 (Moskva 1998) 72-77.

Идејни садржај и стратегија руске балканске политике (1856-1914), у: Руска политика на Балкану. – Београд : Институт за међународну политику и привреду, 1999, 9-16.

Identitet Südosteuropas, Eine internationale Konferenz in Belgrad, u: Junge Welt Nr 301, 24/25/26 (Berlin December 1999).

Историческая подоплека собитий в Косово и Метохий, у: Савременная политическая история Россий (1985-1998 год). Том 1. - Москва, 1999, 947-951.

Косово и Метохија у српској историји, у: Српски белези на Косову и Метохији (карта са текстом). – Београд : Републички завод за заштиту споменика културе, 1999.

[Исто на енглеском језику].

О научним истраживањима прошлости пљеваљског краја, у: Гласник Завичајног музеја. Пљевља 1 (1999) 11-28.

О српском политичком и културном регионализму - могућности превазилажења, у: Српски духовни простор : зборник радова са Научног скупа (Бијељина, 29-30. октобар 1998). - Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 1999, 239-250.

The Historical and Conceptual Foundation of the Greater Albania Project, u: Eurobalkans and East European Quarterly 33 (Aegina 1998/1999) 1999, 20-25.

Албанско етничко чишћење Старе Србије, у: Међународни скуп НАТО агресија на СР Југославију : зборник радова са међународног научог скупа. - Нови Сад, 2000, 339-342.

Albanian ethnic cleaning of the Old Serbia, u: The Attacks, Incidents and Armed Provocation in the Ground Security Zone. – Belgrade : Minstry of Internal Affairs, 2000, 7-10.

Kosovo, Serbian issue and the Greater Albania project, u: The Attacks, Incidents and Armed Provocation in the Ground Security Zone. – Belgrade : Minstry of Internal Affairs, 2000, 11-21.

Идеолошки корени црногорске нације и настанка црногорског сепаратизма, у: Српска слободарска мисао : часопис за филозофију, друштвене науке и политичку критику 1 (Београд јануар-фебруар 2000) 181-190.

Old Serbia in the eyes of the "Merciful Angel": the Phenomenon of the Historian as a Destructionist, u: Response to Noel Malcolm's Book Kosovo. A Short History. – Belgrade : Institute of History of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 2000, 89-109.

От “Pax Ottomana” до “Pax Americana” по дороге так называеной стабилизаций Юговосточной Европы : (Великое преступление против Сербов во имя “стабилизации региона”), у: Россия и Централяная Европа в новьх геополитических реальностых. - Москва, Российская акдемия наук : Институт международньих Экономических и политических исследования, 2000, 138-150.

Triumph der Gewalt über den Geist und die Vernunft, u:Тtrafexpedision der NATO gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. - München 2000, 167-173.

Аустроугарско обликовање албанског националног покрета (1878-1912), у: Европа и источно питање : политичке и цивилизацијске промене. Међународни научни скуп 9-11. децембар 1998. – Београд : Историјски институт САНУ, 2001, 247-262.

Европа и источно питање (1878-1923) : политичке и цивилицацијске промене (реч на отварању скупа) = Europe and the Eastern Question (1878-1923) : Policy and Civilization Transformation (Opening Word at the Scientific Conference), у: Европа и источно питање : политичке и цивилизацијске промене. Међународни научни скуп 9-11. децембар 1998. - Београд, Историјски институт САНУ, 2001, 15-18, 19-22.

Идеолошки корени црногорске нације и црногорског сепаратизма, у: Слово о Црној Гори. - Подгорица 2001, 119-146.

Мушка учитељска школа у Београду (1919-1941), у: 130 година образовања учитеља у Србији : од прве учитељске школе у Србији до учитељског факултета у Београду. - Београд : Учитељски факултет, 2001, 81-169.

О континуитету злочина над Србима у 20. веку, у: Документи о ратним злочинима на територији претходне Југославије 1991-1995. : (X извештај Савезне владе о ратним злочинима на подручју претходне Југославије). - Београд : Комитет за прикупљање података о извршеним злочинима против човечности и међународног права, 2001, 9-13.

Пљеваљски пут друштвене и културне модернизације (1804-1912), у: Гласник Завичајног музеја. Пљевља 2 (2001) 147-162.

О проучавању Југоисточне Европе, у: Национални идентитет и суверенитет у Југоисточној Европи : међународни научни скуп 8-10. децембра 1999. – Београд : Историјски институт, 2002, 17-20.

Срби и Грци у епохи националног препорода, у: Радови Филозофског факултета Пале 3-4 (2001-2002) 341-345.

Аустроугарски мит о "Великој Србији" и његова модерна употреба, у: Велика Србија – истине, заблуде, злоупоtребе. – Београд : Српска књижевна задруга, 2003, 315-328.

Балкански одјеци Српске револуције, у: Вожд Карађорђе и Српска револуција – казивања и филмови о хероју тополскоме / приредили Д. Васић, Н. Јакшић. – Београд 2003, 205-214.

Koсовске теме у српској политичкој и културној мисли (током XIX и почетком XX века), у : Национални идентитет и суверенитет у југоисточној Европи : међународни научни скуп 8-10. децембра 1999. – Београд : Историјски институт, 2003, 247 – 257.

Пљевља у Краљевини Србији 1912/13 : Округ као окосница регионалног развитка, у : Гласник Завичајног музеја. Пљевља 3 (2003) 103 – 117.

Austro-Hungarian myth about „Great Serbia“ and its modern utilization, u: Great Serbia:truth, misconcepcions, abuses : International Scientific Meeting held in the Serbian Academy of Sciences and Arts. – Belgrade 2004, 181-193.

Культурно-религиозные конусации и стереотипы в Юго-восточной Европе и их употребление в политике: опыт Косова и Метохии, у: Мировий обшественний форум "Диалог цивилизаций", Вестник No 2, Книга 1, Москва 2004, 100-107.

Русија и Српска револуција (1804-1815), у: Европа и Српска револуција / уредник Чедомир Попов. - Нови Сад : Платонеум, 2004, 221-318.

Cultural and Religious Stereotypes in South-Eastern Europe and Their Application in Politics: the Kosovo Case, u: World Public Forum "Dialogue of Civilizations". Europe in the 21st Century: Crossroads of Civilizations No 2, Volume 1, Moscow 2004, 92-98.

Granice Srbije u vrtlogu interesa velikih sila ( stari i novi politički, ekonomski, vojnostrategijski i religijski činioci u oblikovanju granica u Jugoslaviji) : [pogovor], u: Granice u savremenom svetu. Zone, linije, zidovi i istorijska poređenja / [priredili] Joahim Beker, Andrea Komlozi. – Beograd : „Filip Višnjić“, 2005, 270-277.

Долина Лима у аустроугарској политичко-културној стратегији, у: Милешевски записи 6 (Пријепоље 2005) 159-167.

Историјско-географска знања о Србима (у образовним програмима Србије 19. и почетка 20. века), у: Два века образовања у Србији. – Београд : Институт за педагошка истраживања, 2005, 205-213.

About eastern and western panslavism (in the XIX-th and beginning of the XX-th century), у: Историјски часопис 53 (2006) 317-332. - Резиме.

Аустроугарска истраживања средњег Полимља и Потарја (1878-1908), у: Гласник Завичајног музеја. Пљевља 5 (2006) 49-58.

Изневерени идентитет : прилог разумевању идеолошких корена црногорског национализма, у: Летопис МС 182, 477, 3 (2006) 424-439.

Глобализација, Mitteleuropa и насилно преуређење Југоисточне Европе, у: Филозофеме : зборник Српског филозофског форума 1 (Нови Сад 2006) 49-54.

Europe and the „order of peace“ in the Balkans: the triumph of historical revanchism in Kosovo and Metohia, u: Kosovo and Metohija : Past, present, future: Papers presented at the International Scholarly Meeting in the Serbian Academy of Sciences and Arts. - Belgrade, 2006, 65-77.

Косово и Метохија и нове стратегијске границе Велике Албаније и "продор на Исток", у: Национални интерес 2, 1 (2006) 35-50.

Србија на раскршћу векова (XIX-XX), у: Владислав Ф. Рибникар „На раскршћу“. - Београд : Народна књига : Фонд Рибникар – Политика, 2006, 227-235.

Средње Полимље у 1809. години и устанички планови продора према Пљевљима и Тари, у: Зборник радова са научног скупа Одјек Првог српског устанка у Полимљу и Пријепољском крају (1804-1813). - Пријепоље 2006, 37-44.

Стара Херцеговина и васкрс државе српске (1804-1813), у: Први српски устанак у Црној Гори и Херцеговини и хришћанска Европа (1804-1813) : зборник радова са међународног научног скупа. – Цетиње : Светигора, 2006, 141-149.

Европа и "поредак мира" на Балкану: Тријумф историјског реваншизма на Косову и Метохији, у: Косово и Метохија. Прошлост, садашњост, будућност : зборник радова. - Београд : САНУ, 2007, 73-83.

Централљноевропеиский политический мессианизм и Россия: идея „балканизации“, у: Аналитические записки – Россиискаи государственнаи радиобешателанаљ компаниљ „Голос России“, Фонд „Мироваљ политика и ресурсљ“ Фонд исторической перспектива, Москва (март 2007) 75-82.

[Исто на енглеском језику].

Конзулат Краљевине Србије у Битољу (1889-1897), у: Историјски часопис 57 (2008) 327-342.

Горње Полимље и Горњи Ибар: демографска померања и проблем континуитета историјске традиције, у: Милешевски записи 8 (Пријепоље 2009) 119-131.

O историософском и религиозно-филозофском тумачењу историје Н. А. Нарочницке : [поговор], у: Русија и Руси у светској историји / Н. А. Нарочницка ; превела с руског Ксенија Трајковић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2008, 532-538.

Косовско опредељење, у: Одбрана Косова / Војислав Коштуница. - Београд : СКЗ, 2009, 281-291.

Историја Пљеваља. - Пљевља : Општина Пљевља, 2009. - Поглављa: Предговор, 7-10; Пљевља на путу у ново доба (1804-1913), 177-276.

Евроатлантски „продор на Исток“ и српско питање (стара идеолошка баштина у функцији геополитичке експанзије НАТО-а), у: Србија и НАТО – за и против, мишљења и расправе. - Београд : Академија за дипломатију и безбедност, 2010, 42-52.

Европа и Косово и Метохия: исторический очерк, у: Славянский мир в третьем тысячелетии – Славянские народы: вектори взаимодействия в Центральной Восточной и Юго- Восточной Европе. – Москва : Институт славяноведения Российской академии наук – Государственная академия славянской культуры, 2010, 327-337.

Историја Србије са гневом и пристрасношћу : критика књиге: Холм Зундхаузен, Историја Србије од 19. до 21. века, превео са немачког Томислав Бекић, Полис, Clio, Београд 2008, 597 у: Летопис МС 186, 485, 1-2 (јануар-фебруар) 2010, 148-169.

История Сербии с гневом и пристрастием, у: Славяноведение 5 (Москва 2010) 82-96.

Историјско-географске представе о Старој Србији у Европи и међу Србима, у: Наша прошлост 9 (Краљево 2010) 9-28.

О светосавсавској традицији у источном делу Старе Херцеговине, у: Древнохришћанско и светосавско наслеђе у Црној Гори. – Београд : Институт за теолошка истраживања Богословског факултета ; Цетиње : Митрополија Црногорско-приморска, 2010, 337-341.

Општи балкански и европски амбијент Устава из 1888. године : (расправа о дводомном систему и карактерности у политичком животу), у: Два века српске уставности. – Београд : САНУ : Правни факултет, 2010, 259-269.

Сербское наследие в Косово и Метохии глазами европейских исследователей ( XVIII – XIX в.), у: «Интервере» Балкан: юбилейный сборник в честь Ирины Степановны Достян. - Санкт Петербург – Москва : Институт славяноведения Российской академии наук, 2010, 141-154.

Славянофильство XIX века в сербской историографии, у: Россия и Сербия глазами историков двух стран. - Санкт Петербург – Москва : Институт славяноведения Российской академии наук, 2010, 129-142.

О грофу Сави Лукићу Владиславићу, у: Кровови : часопис за науку, културу и уметност 79/80, (Сремски Карловци 2011) 104-106.

Ослобођење Старе Србије 1912. године, У: Даница за 2012, (Београд 2011) 93-108.

Руски словенофили и српско питање (1856-1878), у: Српско-руски односи од почетка XVIII до краја XX века : међународни научни скуп 23-25. септембар 2010. – Београд : САНУ, 2011, 95-107.

Аустроугарски логор за Србе у Добоју 1915-1917, у: Глас С АНУ 420. Одељење историјских наука 16 (2012) 409-421.

Даница Петровић Милојевић : [in memoriam], у: Историјски часопис 61 (2012) 273-274.

Евроазијски видици грофа Саве Владиславића, у: Зборник МС за друштвене науке 138 (2012) 17-28.

"Исток" и "Запад" у новијој српској историји и култури, у: Летопис МС 188, 489, 6 (јун 2012) 935-945.

Пештер и околина у огледу историјске демографије : истраживачки проблеми, у: Милешевски записи 9 ( Пријепоље 2012) : зборник радова са међународног научног скупа Средње Полимље и Пештер од антике до новог века - друштвени, економски и духовни живот 16-17. децембра 2011. у Београду 183-198.

Повратак старим дворовима : (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије 1912. године), у: Црква 2012, календар Српске православне Патријаршије за преступну 2012. годину, 109-123.

Рашка и османско наслеђе, у: Зборник радова. 1 : Реферати и саопштења : [Научни скуп] О Србима муслиманске вероисповести, Београд, 2012. – Београд : Институт за политичке студије : Матица српска у Дубровнику, 2012, 35-52.

Гроф Сава Владиславић у пантеону Царске Русије [1-3], у: Печат 300, 301, 3102 (3, 10. и 17. јануар 2013).

Европа и исторический реваншизм, у: Безопасность Европы : балканский вектор : к столетию Первой балканской войны. - Звенья : эксперное издание Фонда исторической перспективы 1 (16) (Москва 2013) 28-36.

Милешева у историјској свести Срба у 19. веку, у: Зборник радова. 1 : Међународни научни скуп Осам векова манастира Милешеве. - Пријепоље : Епархија милешевска : Манастир Милешева, 2013, 113-117.

Цивилизацијски смисао ослобођења Старе Србије и Вардарске Македоније, у: Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 15-21.

Прилике у Старој Србији уочи ослобођења 1912. године, у: Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 37–44.


Прилози у енциклопедијама:

Историјски институт Српске академије наука и уметности, у: Енциклопедија српске историографије. - Београд, Knowledge, 1997, 139-144.

Карцов, Андреј Николајевич, у: Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009, 883-884.

Српска енциклопедија. I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2010. – Одреднице: Аксаков Иван Сергејевич, 101; Балканско полуострво. Историја, 548-520.


Остало:

Грчка библиографија о Источној кризи (1875-1878), у: Зборник радова Србија у завршној фази велике источне кризе (1877-1878). - Београд : Просвета : Историјски институт, 1980, 501-504.

Др Даница Милић : Бела Црква, 22 новембар 1924 - Београд, 11. новембар 2011. : (реч на Комеморацији у Историјском институту, 26. децембра 2011. године), у: Споменица др Данице Милић. - Београд : Историјски институт, 2013, 9-13.

Slavenko Terzić, Ph. D.
Principal Research Fellow
e-mail: slavenko.terzic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1949.
Graduated from the Department of History of the Faculty of Philosophy in Belgrade in 1972.
M. A. thesis: Serbia and Greece from 1878 to 1897, 1976.
Ph. D. thesis: Serbia and Greece in the second half of XIX century, 1990.
Member of the organizing committee and participant of numerous international scholarly conferences in Serbia, Russian Federation, Greece, Bulgaria, Ukraine, Germany, Spain, Sweden, Czech Republic, Austria, Switzerland and Denmark. Member of the SASA Board for history of Serbia in 19th century and inter-department committee for research of Kosovo and Metohija. Member and secretary of the Historians' committee of the Department of Historical Sciences of the SASA for cooperation with Russian historians. President of the organizing committee for the series of international scholarly conferences as part of the project "Encounter of civilizations in the Balkans", President of Serbian Literary Association 2001–2005.
Member of the international editorial board of multi-volume История культур славянских народов (volume I, Moscow, 2003).
President of the International Slavic forum of the State academy for Slavic culture.
Аmbassador of the Republic of Serbia in Russian Federation since 2013.
Working in the Institute of History since 1974.
Director of the Institute of History from 1987 to 2002.
Field of Research: History of the Serbs in the 19th century, history of the Balkans and the Great powers.
Languages: Russian, German, Greek, Bulgarian, English


Monographs:

Србија и Грчка (1856-1903) : Борба за Балкан. – Београд : Историјски институт САНУ : Југословенска извозна и кредитна банка д.д., 1992. - 454 стр.

Прва београдска гимназија 1839-1999 / С. Терзић, Нада Драгојевић. – Београд : Прва београдска гимназија, 1999. - 466. стр.

Русија и српско питање 1804-1815. - Нови Сад : Православна реч, 2012. - 199 стр.

Споменица стогодишњице ослобођења Старе Србије : 1912-2012 / уредник С. Терзић. – Београд : Друштво српских домаћина, 2012. – 295 стр.

Стара Србија (XIX - XX) : драма једне цивилизације : Рашка. Косово и Метохија. Српско-тетовска област. - Нови Сад : Православна реч ; Београд : Историјски институт, 2012. - 662 стр.

Старая Сербия (XIX-XX вв.) : драма одной европейской цивилизации. – Москва : „Вече“, 2015. – 480 стр.


Articles and essays: 

Cultural History (1858-1914), u: The Historiography of Yugoslavia 1965-1975. - Beograd 1975, 237-240.

Стојан Новаковић и железничка конвенција с Турском 1887. године, у: Историјски часопис 23 (1976) 117-127.

Васа Пелагић у изгнанству 1887. године, у: Историјски часопис 25-26 (1978-1979) 1979, 303-309.

Историјско-етнографско у прози Божура Хајдуковића, у: Мостови 52 (Пљевља 1979) 51-56.

Грчка библиографија о Источној кризи (1875-1878), у: Србија у завршној фази велике источне кризе (1877-1878). - Београд : Историјски институт : Просвета, 1980, 501-504.

Размах националне културе. Историјски значај српске револуције 1804. године, у: Просветни преглед 1.332 (13. јун 1980).

Покушај отварања конзулата Краљевине Србије у Пљевљима, у: Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића 7 (1981) 25-32.

Die Zusammenarbeit Serbiens und Griechenlands von 1882 bis 1885, u: Greek-Serbian cooperation 1830-1908. Collection of Reports from the Second Greek-Serbian Symposium, 1980. - Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 1982, 157-163.

Јован Скерлић у Народној скупштини 1912, у: Историјски часопис 29-30 (1982-1983) 1983, 457-475.

Милошеви кошеви, кошеви у време Кнеза Милоша, у: Политика (21. јануар 1983).

Историја Ниша 2 - Београд : Историјски институт ; Ниш : Градина, 1984. - Поглавље: Политички живот у Нишу (1868-1876), 85-116.

Јован Ристић и Грци, искуство из 1876. године, у: Живот и рад Јована Ристића : поводом 150-годишњице рођења : зборник прилога са научног скупа, одржаног 17. и 18. XI 1981. године. - Београд : САНУ, 1985, 169-180.

Јован Ристић и “заветна мисао српска” (1868-1876), у: Историјски часопис 34 (1987) 1988, 271-290.

Момчило Стојаковић (1949-1988), у: Историјски часопис 35 (1988) 205-207.

Одлазак даровитог османисте : поводом смрти Момчила Стојаковића, у: Политика, Култура - Уметност – Наука (27. фебруар 1988).

Рат против Турске или револуција у земљи, Aide-memoire Јована Ристића из 1987. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 17-18 (1988) 179-183.

Драгољуб Павловић о “култу личности” Николе Пашића, у: Научни скуп Србија 1918. године и стварање југословенске државе. - Београд, Историјски институт, 1989, 85-93.

Карло Сфорца као сведок и историчар : [поговор], у: Никола Пашић и уједињење Југословена : ратне и дипломатске успомене / Карло Сфорца. – Београд : DeltaDesign, 1990, 235-239.

Грчки национални програм и Срби (шездесетих година XIX века), у: Илија Гарашанин (1812-1874) : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 9. и 10. децембра 1987. поводом 175. годишњице рођења. - Београд, САНУ, 1991, 331-337.

Бењамин Калај и српско питање, у: Catena mundi 1. – Краљево : Ибарске новости ; Београд : Матица исељеника Србије, 1992, 351-357.

Право на самоопредељење и српско питање : историјски преглед, у: Српски књижевни гласник 6 (6. децембар 1992) 117-122.

Το Προβλημα "τον Σαντζακ", Η χρήση ηστορηας, ΑΝΤΗ, Аθήυα 11. δεκεμβρηον 1992.

Србија и балканско питање крајем XIX века : повратак старим средиштима, у: Зборник МС за историју 45 (1992) 51-70.

Le droit l'autodétermination et la question serbe. - Beograd, 1993, 1-9.

Право на самоопредељење и српско питање, у: Етнички састав становиштва Србије и Црне Горе и Срби у СФР Југославији. – Београд : Географски факултет, 1993, 9-16.

Old Raška, u: Dialogue. International Journal of Arts and Sciences 2 (Paris juin 1993) 42-44.

Сербский вопрос между Россией и западными силами, вторая половина XIX и начало XX века,у: Югославский кризис и Россия - документы, факты, комментарии (1990-1993). - Москва, 1993, 20-28.

Срби и Грци - поводом 125 година од отварања Генералног конзулата Краљевине Грчке у Београду, у: Политика (21. новембар 1993).

Срби и македонско питање, у: Етнички састав становиштва Србије и Црне Горе и Срби у СФР Југославији. – Београд : Географски факултет, 1993, 235-248.

Ethnic and Religious in Serbian History, problem of national integration in the XIX and XX centuries, u: Eurobalkans 16 (Athens autumn 1994) 52-56.

Етничко и верско у српској историји: проблеми националне интеграције у XIX и XX веку, у: Evrobalkan = Eurobalkans and east european quarterly (Atina ; Beograd april1994) 42-48.

О пореклу муслиманског становништва Рашке, у: Речник заблуда. - Београд : Министарство за информације Републике Србије, 1994, 99-111.

[И на енглеском језику].

Патријархалне црте Тајсићевог радикализма, Ранко Тајсић као посланик 1889-1892, у: Ранко Тајсић у политичком животу Србије. Научни скуп поводом 150 година рођења и 90 година смрти Ранка Тајсића. Октобар 1993. – Чачак : Народни музеј, 1994, 19-25.

Срби и Грци, поводом 125 година од отварања Генералног конзулата Краљевине Грчке у Београду, у: Гласник Друштва српско-грчког пријатељства 4 (1994) 10-16.

[Исто и на грчком језику, 11-18].

Шумадијска Колубара уочи Првог светског рата, у: Колубарска битка : Лазаревачки крај на раскршћу XX века. – Лазаревац : Јавно предузеће Рударски басен “Колубара” : Одбор за спровођење програма прославе осамдесетогодишwице Колубарске битке, 1994, 7-13

О Гастону Гравјеу : [поговор], у: Стара Србија и Албанци / Гастон Гравје. - Приштина : Нови свет, 1995, 53-56.

Етничко и верско у српској историји, у: Balkanistic forum = Балканистичен форум (Благоевград 1995).

О научној трибини Историјског института,у: Историјски часопис 40-41 (1993-1994) 1995, 371.

Пројект “аустроугарског Балкана” у Босни и Херцеговини : о идеолошким основама научних истраживања и научне пропаганде, у: Босна и Херцеговина од средњег века до новијег времена. Међународни научни скуп 13-15. децембар 1994. – Београд : Историјски институт ; Нови Сад : Православна реч, 1995, 407-423.

The Right to Self-Determination and the Serbian Question, u: The Serbian Question in the Balkans. – Belgrade : Faculty of Geography : University of Belgrade, 1995, 39-48.

The Serbs and the Macedonian Question, u: The Serbian Question in the Balkans. - Belgrade : Faculty of Geography : University of Belgrade, 1995, 63-78.

О потреби регионалних историјских истраживања : (реч на отварању научног скупа), у: Куршумлија кроз векове. Зборник радова са научног скупа 13-14. октобар 1995. Пролом Бања. - Београд, Историјски институт САНУ ; Куршумлија, Туристичка организација општине Куршумлија, 1996, 9-12.

Religion und Staat bei den Moslems, u: Religion und Nation im Krieg auf dem Balkan, Beiträge des Treffens deutscher, kroatischer und serbischer Wissenschaftler vom 05.-09. April 1995 in Freising. - Bonn : Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz 1996, 87-98.

Српски национални покрет између Русије и западних сила : велико раскршће друге половине XIX века, у Европа и Срби : међународни научни скуп 13-15. децембра 1995. - Београд : Историјски институт САНУ ; Нови Сад : Православна реч, 1996, 299-310.

The Cultural and Political Self-consciousness in the Balkans, u: International Conference on the Balkans, The Carnegie Report and the Balkans today. – Sofia, 1996, 157-160.

Белешке са историјско-географских истраживања средњег Полимља, у: Историјски часопис 42-43 (1995-1996) 1997, 505-517.

La Vieille Serbie et les Albanais (l’arrière-fond historique des événements au Kosovo etMétochia), u: Revue d’Europe Centrale 4, 2 (Strasbourg 1996) 1997, 203-218.

Др Јован Р. Бојовић (1934-1995), У: Историјски часопис 42-43 (1995-1996) 1997, 503-504.

Историјски институт Српске академије наука и уметности, у: Енциклопедија српске историографије. - Београд : Knowledge, 1997, 139-144.

Косово и Метохија у балканском контексту : о потреби нове стратегије научнихистраживања, у: Косово и Метохија. Зборник радова са Округлог стола Геополитичка судбина Косова и Метохије, у Београду 24-25. јуна 1997. – Београд : Институт за геополитичке студије, 1997, 345-359, 6 геогр. карата.

O mogućnostima "ponavljanja istorije" : [pogovor], u: Nemačka i sledeći rat / Volfgang Mihal. - Beograd : "Miroslav", 1997, 161-164.

О славенофилству Николе Пашића, у: Никола Пашић : живот и дело : зборник радова са научног скупа у Српској академији наука и уметности. Београд, 16. и 17. октобар 1999. године и Задужбини “Никола Пашић”. Зајечар, 19. октобар 1995. године. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997, 31-144.

Рашка или “Санџак” - о судбини обласног историјског имена Рашка, у: Милешевски записи 2 (1996) 1997, 197-208.

The Right to Self-determination and the Serbian Issue, u: Serbian Literary Magazine 3-4 (May - August 1997) 147-156.

Стара Србија - настанак имена и знања о њој до 1912. године, у: Историјски часопис 42-43 (1995-1996) 1997, 91-110.

Стара Србија у српским националним циqевима на почетку велике источне кризе(1875-1878), у: Ибарска војска у српско-турским ратовима од 1876. до 1878. године. Научни скуп поводом обележавања 120-годишњице Јаворског рата. – Чачак : Народни музеј, 1997, 15-25.

Употреба исламског фактора у балканској стратегији великих сила : Рашка и “санџачко питање”, у: Ислам, Балкан и велике силе (XIV-XX век) : међународни научни скуп 11-13. децембар 1996. – Београд : Историјски институт САНУ, 1997, 319-328.

Употреба исламског фактора у балканској стратегији великих сила : Рашка и санџачко питање, у: Настава историје 3, 5 (1997) 75-82.

Use of the Islamic Factor in the Great Power’s Balkan Strategy : Raška and the “Sanjak Issue”, u: Eurobalkans and east european quarterly, 25 (Athens ‘96/’97) 1997, 21-25.

Белешке са историјско-географских истраживаwа Призрена и околине од 18. до 24. маја 1997. године, у: Историјски часопис 44 (1997) 1998, 363-375.

“Greater Albania”: a Historical Genesis, “Greater Albania” , u: Concepts and PossibileConsequences. – Belgrade : Institute of Geopolitical Studies, 1998, 15-41.

Иван Степанович Јастребов у Старој Србији, у: Иван Степанович Јастребов : зборник радова са научног скупа одржаног у Призрену 31. октобра и 1. новембра 1996. – Београд : Историјски институт САНУ ; Призрен : Призренски округ : Општина Призрен, 1997 [1998] 19-25.

Историческая подоплека собитий в Косово и Метохии, у: Обозреватель - Obserwer10 (Москва 1998) 37-41.

Религија као фактор обликовања националног идентитета Срба, у: Сусрет или сукоб цивилизација на Балкану : међународни научни скуп 10-12. децембар 1997. – Београд : Историјски институт САНУ ; Нови Сад : Православна реч, 1998, 295-306.

Сербский вопрос в истории и нине, Международна жизнь, у: International Affairs, Monthly Journal of Foreign Policy, Diplomacy and National Secutity 4 (Moskva 1998) 72-77.

Идејни садржај и стратегија руске балканске политике (1856-1914), у: Руска политика на Балкану. – Београд : Институт за међународну политику и привреду, 1999, 9-16.

Identitet Südosteuropas, Eine internationale Konferenz in Belgrad, u: Junge Welt Nr 301, 24/25/26 (Berlin December 1999).

Историческая подоплека собитий в Косово и Метохий, у: Савременная политическая история Россий (1985-1998 год). Том 1. - Москва, 1999, 947-951.

Косово и Метохија у српској историји, у: Српски белези на Косову и Метохији (карта са текстом). – Београд : Републички завод за заштиту споменика културе, 1999.

[Исто на енглеском језику].

О научним истраживањима прошлости пљеваљског краја, у: Гласник Завичајног музеја. Пљевља 1 (1999) 11-28.

О српском политичком и културном регионализму - могућности превазилажења,у: Српски духовни простор : зборник радова са Научног скупа (Бијељина, 29-30. октобар 1998). - Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 1999, 239-250.

The Historical and Conceptual Foundation of the Greater Albania Project, u:Eurobalkans and East European Quarterly 33 (Aegina 1998/1999) 1999, 20-25.

Албанско етничко чишћење Старе Србије, у: Међународни скуп НАТО агресија на СР Југославију : зборник радова са међународног научог скупа. - Нови Сад, 2000, 339-342.

Albanian ethnic cleaning of the Old Serbia, u: The Attacks, Incidents and Armed Provocation in the Ground Security Zone. – Belgrade : Minstry of Internal Affairs, 2000, 7-10.

Kosovo, Serbian issue and the Greater Albania project, u: The Attacks, Incidents and Armed Provocation in the Ground Security Zone. – Belgrade : Minstry of Internal Affairs, 2000, 11-21.

Идеолошки корени црногорске нације и настанка црногорског сепаратизма, у:Српска слободарска мисао : часопис за филозофију, друштвене науке и политичку критику 1 (Београд јануар-фебруар 2000) 181-190.

Old Serbia in the eyes of the "Merciful Angel": the Phenomenon of the Historian as a Destructionist, u: Response to Noel Malcolm's Book Kosovo. A Short History. – Belgrade : Institute of History of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 2000, 89-109.

От “Pax Ottomana” до “Pax Americana” по дороге так называеной стабилизаций Юговосточной Европы : (Великое преступление против Сербов во имя “стабилизации региона”), у: Россия и Централяная Европа в новьх геополитических реальностых. - Москва, Российская акдемия наук : Институт международньих Экономических и политических исследования, 2000, 138-150.

Triumph der Gewalt über den Geist und die Vernunft, u:Тtrafexpedision der NATO gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. - München 2000, 167-173.

Аустроугарско обликовање албанског националног покрета (1878-1912), у: Европа и источно питање : политичке и цивилизацијске промене. Међународни научни скуп 9-11. децембар 1998. – Београд : Историјски институт САНУ, 2001, 247-262.

Европа и источно питање (1878-1923) : политичке и цивилицацијске промене (реч на отварању скупа) = Europe and the Eastern Question (1878-1923) : Policy andCivilization Transformation (Opening Word at the Scientific Conference), у: Европа и источно питање : политичке и цивилизацијске промене. Међународни научни скуп 9-11. децембар 1998. - Београд, Историјски институт САНУ, 2001, 15-18, 19-22.

Идеолошки корени црногорске нације и црногорског сепаратизма, у: Слово о Црној Гори. - Подгорица 2001, 119-146.

Мушка учитељска школа у Београду (1919-1941), у: 130 година образовања учитеља у Србији : од прве учитељске школе у Србији до учитељског факултета у Београду. - Београд : Учитељски факултет, 2001, 81-169.

О континуитету злочина над Србима у 20. веку, у: Документи о ратним злочинима на територији претходне Југославије 1991-1995. : (X извештај Савезне владе о ратним злочинима на подручју претходне Југославије). - Београд : Комитет за прикупљање података о извршеним злочинима против човечности и међународног права, 2001, 9-13.

Пљеваљски пут друштвене и културне модернизације (1804-1912), у: Гласник Завичајног музеја. Пљевља 2 (2001) 147-162.

О проучавању Југоисточне Европе, у: Национални идентитет и суверенитет у Југоисточној Европи : међународни научни скуп 8-10. децембра 1999. – Београд : Историјски институт, 2002, 17-20.

Срби и Грци у епохи националног препорода, у: Радови Филозофског факултета Пале 3-4 (2001-2002) 341-345.

Аустроугарски мит о "Великој Србији" и његова модерна употреба, у: Велика Србија – истине, заблуде, злоупоtребе. – Београд : Српска књижевна задруга, 2003, 315-328.

Балкански одјеци Српске револуције, у: Вожд Карађорђе и Српска револуција – казивања и филмови о хероју тополскоме / приредили Д. Васић, Н. Јакшић. – Београд 2003, 205-214.

Koсовске теме у српској политичкој и културној мисли (током XIX и почетком XXвека), у : Национални идентитет и суверенитет у југоисточној Европи : међународни научни скуп 8-10. децембра 1999. – Београд : Историјски институт, 2003, 247 – 257.

Пљевља у Краљевини Србији 1912/13 : Округ као окосница регионалног развитка, у : Гласник Завичајног музеја. Пљевља 3 (2003) 103 – 117.

Austro-Hungarian myth about „Great Serbia“ and its modern utilization, u: Great Serbia:truth, misconcepcions, abuses : International Scientific Meeting held in the Serbian Academy of Sciences and Arts. – Belgrade 2004, 181-193.

Культурно-религиозные конусации и стереотипы в Юго-восточной Европе и их употребление в политике: опыт Косова и Метохии, у: Мировий обшественнийфорум "Диалог цивилизаций", Вестник No 2, Книга 1, Москва 2004, 100-107.

Русија и Српска револуција (1804-1815), у: Европа и Српска револуција / уредник Чедомир Попов. - Нови Сад : Платонеум, 2004, 221-318.

Cultural and Religious Stereotypes in South-Eastern Europe and Their Application in Politics: the Kosovo Case, u: World Public Forum "Dialogue of Civilizations". Europe in the 21st Century: Crossroads of Civilizations No 2, Volume 1, Moscow 2004, 92-98.

Granice Srbije u vrtlogu interesa velikih sila ( stari i novi politički, ekonomski, vojnostrategijski i religijski činioci u oblikovanju granica u Jugoslaviji) : [pogovor], u: Granice u savremenom svetu. Zone, linije, zidovi i istorijska poređenja / [priredili] Joahim Beker, Andrea Komlozi. – Beograd : „Filip Višnjić“, 2005, 270-277.

Долина Лима у аустроугарској политичко-културној стратегији, у: Милешевски записи 6 (Пријепоље 2005) 159-167.

Историјско-географска знања о Србима (у образовним програмима Србије 19. и почетка 20. века), у: Два века образовања у Србији. – Београд : Институт за педагошка истраживања, 2005, 205-213.

About eastern and western panslavism (in the XIX-th and beginning of the XX-thcentury), у: Историјски часопис 53 (2006) 317-332. - Резиме.

Аустроугарска истраживања средњег Полимља и Потарја (1878-1908), у: Гласник Завичајног музеја. Пљевља 5 (2006) 49-58.

Изневерени идентитет : прилог разумевању идеолошких корена црногорског национализма, у: Летопис МС 182, 477, 3 (2006) 424-439.

Глобализација, Mitteleuropa и насилно преуређење Југоисточне Европе, у: Филозофеме : зборник Српског филозофског форума 1 (Нови Сад 2006) 49-54.

Europe and the „order of peace“ in the Balkans: the triumph of historical revanchism in Kosovo and Metohia, u: Kosovo and Metohija : Past, present, future: Papers presented at the International Scholarly Meeting in the Serbian Academy of Sciences and Arts. -Belgrade, 2006, 65-77.

Косово и Метохија и нове стратегијске границе Велике Албаније и "продор на Исток", у: Национални интерес 2, 1 (2006) 35-50.

Србија на раскршћу векова (XIX-XX), у: Владислав Ф. Рибникар „На раскршћу“. -Београд : Народна књига : Фонд Рибникар – Политика, 2006, 227-235.

Средње Полимље у 1809. години и устанички планови продора према Пљевљима и Тари, у: Зборник радова са научног скупа Одјек Првог српског устанка у Полимљу и Пријепољском крају (1804-1813). - Пријепоље 2006, 37-44.

Стара Херцеговина и васкрс државе српске (1804-1813), у: Први српски устанак у Црној Гори и Херцеговини и хришћанска Европа (1804-1813) : зборник радова са међународног научног скупа. – Цетиње : Светигора, 2006, 141-149.

Европа и "поредак мира" на Балкану: Тријумф историјског реваншизма на Косову и Метохији, у: Косово и Метохија. Прошлост, садашњост, будућност : зборник радова. - Београд : САНУ, 2007, 73-83.

Централљноевропеиский политический мессианизм и Россия: идея „балканизации“, у: Аналитические записки – Россиискаи государственнаи радиобешателанаљ компаниљ „Голос России“, Фонд „Мироваљ политика и ресурсљ“ Фонд исторической перспектива, Москва (март 2007) 75-82.

[Исто на енглеском језику].

Конзулат Краљевине Србије у Битољу (1889-1897), у: Историјски часопис 57 (2008) 327-342.

Горње Полимље и Горњи Ибар: демографска померања и проблем континуитета историјске традиције, у: Милешевски записи 8 (Пријепоље 2009) 119-131.

O историософском и религиозно-филозофском тумачењу историје Н. А. Нарочницке : [поговор], у: Русија и Руси у светској историји / Н. А. Нарочницка ; превела с руског Ксенија Трајковић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2008, 532-538.

Косовско опредељење, у: Одбрана Косова / Војислав Коштуница. - Београд : СКЗ, 2009, 281-291.

Историја Пљеваља. - Пљевља : Општина Пљевља, 2009. - Поглављa: Предговор, 7-10; Пљевља на путу у ново доба (1804-1913), 177-276.

Евроатлантски „продор на Исток“ и српско питање (стара идеолошка баштина у функцији геополитичке експанзије НАТО-а), у: Србија и НАТО – за и против, мишљења и расправе. - Београд : Академија за дипломатију и безбедност, 2010, 42-52.

Европа и Косово и Метохия: исторический очерк, у: Славянский мир в третьем тысячелетии – Славянские народы: вектори взаимодействия в Центральной Восточной и Юго- Восточной Европе. – Москва : Институт славяноведения Российской академии наук – Государственная академия славянской культуры, 2010, 327-337.

Историја Србије са гневом и пристрасношћу : критика књиге: Холм Зундхаузен, Историја Србије од 19. до 21. века, превео са немачког Томислав Бекић, Полис, Clio,Београд 2008, 597 у: Летопис МС 186, 485, 1-2 (јануар-фебруар) 2010, 148-169.

История Сербии с гневом и пристрастием, у: Славяноведение 5 (Москва 2010) 82-96.

Историјско-географске представе о Старој Србији у Европи и међу Србима, у: Наша прошлост 9 (Краљево 2010) 9-28.

О светосавсавској традицији у источном делу Старе Херцеговине, у:Древнохришћанско и светосавско наслеђе у Црној Гори. – Београд : Институт за теолошка истраживања Богословског факултета ; Цетиње : Митрополија Црногорско-приморска, 2010, 337-341.

Општи балкански и европски амбијент Устава из 1888. године : (расправа о дводомном систему и карактерности у политичком животу), у: Два века српске уставности. – Београд : САНУ : Правни факултет, 2010, 259-269.

Сербское наследие в Косово и Метохии глазами европейских исследователей (XVIII – XIX в.), у: «Интервере» Балкан: юбилейный сборник в честь Ирины Степановны Достян. - Санкт Петербург – Москва : Институт славяноведения Российской академии наук, 2010, 141-154.

Славянофильство XIX века в сербской историографии, у: Россия и Сербия глазами историков двух стран. - Санкт Петербург – Москва : Институт славяноведения Российской академии наук, 2010, 129-142.

О грофу Сави Лукићу Владиславићу, у: Кровови : часопис за науку, културу и уметност 79/80, (Сремски Карловци 2011) 104-106.

Ослобођење Старе Србије 1912. године, У: Даница за 2012, (Београд 2011) 93-108.

Руски словенофили и српско питање (1856-1878), у: Српско-руски односи од почетка XVIII до краја XX века : међународни научни скуп 23-25. септембар 2010. – Београд : САНУ, 2011, 95-107.

Аустроугарски логор за Србе у Добоју 1915-1917, у: Глас С АНУ 420. Одељење историјских наука 16 (2012) 409-421.

Даница Петровић Милојевић : [in memoriam], у: Историјски часопис 61 (2012) 273-274.

Евроазијски видици грофа Саве Владиславића, у: Зборник МС за друштвене науке 138 (2012) 17-28.

"Исток" и "Запад" у новијој српској историји и култури, у: Летопис МС 188, 489, 6 (јун 2012) 935-945.

Пештер и околина у огледу историјске демографије : истраживачки проблеми, у: Милешевски записи 9 ( Пријепоље 2012) : зборник радова са међународног научног скупа Средње Полимље и Пештер од антике до новог века - друштвени, економски и духовни живот 16-17. децембра 2011. у Београду 183-198.

Повратак старим дворовима : (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије 1912. године), у: Црква 2012, календар Српске православне Патријаршије за преступну 2012. годину, 109-123.

Рашка и османско наслеђе, у: Зборник радова. 1 : Реферати и саопштења : [Научни скуп] О Србима муслиманске вероисповести, Београд, 2012. – Београд : Институт за политичке студије : Матица српска у Дубровнику, 2012, 35-52.

Гроф Сава Владиславић у пантеону Царске Русије [1-3], у: Печат 300, 301, 3102 (3, 10. и 17. јануар 2013).

Европа и исторический реваншизм, у: Безопасность Европы : балканский вектор : к столетию Первой балканской войны. - Звенья : эксперное издание Фонда исторической перспективы 1 (16) (Москва 2013) 28-36.

Милешева у историјској свести Срба у 19. веку, у: Зборник радова. 1 : Међународни научни скуп Осам векова манастира Милешеве. - Пријепоље : Епархија милешевска : Манастир Милешева, 2013, 113-117.

Цивилизацијски смисао ослобођења Старе Србије и Вардарске Македоније, у: Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 15-21.

Прилике у Старој Србији уочи ослобођења 1912. године, у: Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 37–44.


Encyclopedic entries:

Историјски институт Српске академије наука и уметности, у: Енциклопедија српске историографије. - Београд, Knowledge, 1997, 139-144.

Карцов, Андреј Николајевич, у: Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009, 883-884.

Српска енциклопедија. I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2010. – Одреднице: Аксаков Иван Сергејевич, 101; Балканско полуострво. Историја, 548-520.


Other:

Грчка библиографија о Источној кризи (1875-1878), у: Зборник радова Србија у завршној фази велике источне кризе (1877-1878). - Београд : Просвета : Историјски институт, 1980, 501-504.

Др Даница Милић : Бела Црква, 22 новембар 1924 - Београд, 11. новембар 2011. : (реч на Комеморацији у Историјском институту, 26. децембра 2011. године), у: Споменица др Данице Милић. - Београд : Историјски институт, 2013, 9-13.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

HTML Website Builder