Славица Мереник

дипл. библиотекар саветник
e-mail: slavica.merenik@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена 1965. године. Дипломирала на Филозофском факултету у Београду, на Одељењу за историју 1990.радом Светоандрејска скупштина 1858/1859. године. У Библиотеци Историјског института ради од 1989. године; од 2005. у звању вишег библиотекара. Приређује персоналне и тематске библиографије.

Расправе, чланци и прилози:

Библиографија академика Ђуре Тошића / С. Мереник, Невен Исаиловић // Споменица академику Ђури Тошићу. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2021, 17–34. – (Споменица ; 15. Одјељење друштвених наука ; 48)

Библиографија Историјског часописа LI–LXX (2004–2021) / Милица Јованчићевић, С. Мереник // Историјски часопис 70 (2021) I–LIV.

Ђорђевић, Тихомир Р. / Бојан Јовановић, С. Мереник // Енциклопедија српског народа. III/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2021, 872–873.

Разнолики историјски списи. 5 / Милорад Екмечић ; приредили Петар В. Крестић, Александар Растовић, С. Мереник. – Нови Сад : Православна реч : Архив Војводине, 2021. – 719 стр.
Библиографија радова Милорада Екмечића, 605–713.

Сећања из Првог светског рата // Војно-историјски гланик (2019) 373–398. – Summary. – (Посебно издање. Први светски рат – 100 година касније)

Историјски институт : 1947–2017. / [ур. Срђан Рудић, библиографије сарадника и каталог приредила С. Мереник]. – Београд : Историјски институт, 2018. – 437стр.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Обрадовић, Адам, 591–592; Окољски, Алексије, 652.

Библиографија др Љиљане Алексић-Пејковић // Историјски часопис 66 (2017) 601–610.

Библиографија др Биљане Марковић // Историјски часопис 66 (2017) 627–630.

Библиографија др Гордане Томовић // Историјски часопис 66 (2017) 649–654.

Библиографија др Данице Петровић Милојевић // Историјски часопис 66 (2017) 631.

Библиографија др Марице Маловић Ђукић // Историјски часопис 66 (2017) 623–626.

Библиографија радова Стојана Новаковића // Стојан Новаковић : живот, дело, време : поводом 175 година од рођења. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 267–314.
Исто = Bibliography of Stojan Novaković' Published Works // Stojan Novaković : Life, Work, Times : on the Occasion of the 175th Anniversary of Stojan Novaković' Birth. – Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2017, 267–314.

Библиографија Тибора Живковића / С. Мереник, Дејан Црнчевић // Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 11–16.

Библиографија радова академика Десанке Ковачевић-Којић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2014. – 45 стр.
Исто = Библиографија академика Десанке Ковачевић Којић // Зборник радова посвећен академику Десанки Ковачевић Којић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 37–64.

Библиографија радова академика Милорада Екмечића. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2014. – 104 стр.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Марковић, Живојин, 154; Матић, Петар, правник, филолог, политичар, 302–303; Миловук, Јосиф, 576–577; Миодраговић, Константин, 744; Мирковић, Кирил / С. Мереник, З. Максимовић, 757; Мирковић, Теодор Ј., 766.

Библиографија [Радмиле Тричковић] / Аница Лолић, С. Мереник, у: Београдски пашалук 1687-1739. / Радмила Тричковић. – Београд : Службени гласник, 2013, 525–530.

Библиографија Данице Милић / Аница Лолић, С. Мереник // Споменица др Данице Милић. – Београд : Историјски институт, 2013, 317–345.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Одреднице: Ваљевске новине, 87–88; Велика Србија / Д. Иванић, С. Мереник, 202; Велика Србија (La Grande Serbie), 202; Видело, 338–339; Видовдан (Видов дан), 346; Видовдан (Видов-дан), 346–347.

Библиографија академика Симе Ћирковића / С. Мереник, Невен Исаиловић, Властимир Ђокић. – Београд : Историјски институт, 2011. – 156 стр.

Библиографија и регистар личних имена часописа Вардарски зборник 1–7 // Вардарски зборник 8 (2011) 345–358.

Библиографија Милана Ђ. Милићевића / С. Мереник, Миле Станић // Дневник 1, (1. јануар 1869 – 22. септембар 1872) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао Петар В. Крестић. – Београд : Радио телевизија Србије : Завод за уџбенике, 2011, 499–535.

Лупулов/Лупа, Петар / М. Бујас, С. Мереник // Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011, 679.

Bibliografija [Milene Pavlović-Barilli] // Milena Pavlović Barili Ex Post. / Lidija Merenik, Aleksandar Petrović, Magdalena Koh. – Beograd : Hesperiaedu, 2009.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Игњатовић, Симеон Сима, 107; Италинскиј, Андреј Јаковљевич, 206; Каулиције, Дамјан, 909–910.

Библиографија Мешовите грађе (Miscellanea) I–XXX // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 162–175.

Библиографија радова Руже Ћук / С. Мереник, Александра Фостиков, Невен Исаиловић // Историјски часопис 56 (2008) 15–20.

Мемоари // Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008, 639–640.

Ужице у устанцима : прилог библиографији // Историјска баштина : годишњак Историјског архива у Титовом Ужицу 16 (2007) 323–333.

Библиографија радова о Морави // Морава. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006, 740–752.

Прилог библиографији о владама Србије и Краљевине СХС/Југославије // Владе Србије 1805–2005. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005, 537–551.

Библиографија др Душанке Бојанић (Шопова, Лукач) // Историјски часопис 51 (2004) 241–247.

Библиографија радова о Српској револуцији. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 315 стр.

Библиографија Историјског часописа I–L (1949–2004) / С. Мереник, Маша Милорадовић // Историјски часопис 50 (2003) 2004, 205–286.

Из библиографије Реље Новаковића // Историјски часопис 50 (2003) 2004.

Допуна библиографије објављених српских мемоара, биографија, дневника : Библиографија необјављених мемоарских списа : Прилог библиографији објављене преписке // Писмо. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 289–312.

Библиографија др Томе Поповића / С. Мереник, Маша Милорадовић // Историјски часопис 48 (2001) 2002, 247–252.

Библиографија Вељана Атанасовског / С. Мереник, Маша Милорадовић // Историјски часопис 48 (2001) 2002, 253–254.

Библиографија објављених српских мемоара, аутобиографија, дневника // Перо и повест : српско друштво у сећањима. – Београд : Филозофски факултет, 1999, 191–233.

Михаила Гавриловића // Историјски часопис 38 (1991) 313–324. 

Slavica Merenik
Chief Librarian
e-mail: slavica.merenik@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1965.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work St. Andrew’s Day Assembly 1858/1859 in 1990.
Working in the library of the Institute of History since 1989, in the rank of higher librarian since 2005.
Specialized in preparing personal and thematic bibliographies.


Articles and essays: 

Библиографија академика Ђуре Тошића / С. Мереник, Невен Исаиловић // Споменица академику Ђури Тошићу. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2021, 17–34. – (Споменица ; 15. Одјељење друштвених наука ; 48)

Библиографија Историјског часописа LI–LXX (2004–2021) / Милица Јованчићевић, С. Мереник // Историјски часопис 70 (2021) I–LIV.

Ђорђевић, Тихомир Р. / Бојан Јовановић, С. Мереник // Енциклопедија српског народа. III/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2021, 872–873.

Разнолики историјски списи. 5 / Милорад Екмечић ; приредили Петар В. Крестић, Александар Растовић, С. Мереник. – Нови Сад : Православна реч : Архив Војводине, 2021. – 719 стр.

Библиографија радова Милорада Екмечића, 605–713.

Сећања из Првог светског рата // Војно-историјски гласник (2019) 373–398. – (Посебно издање. Први светски рат – 100 година касније = Special Edition. World War One – 100 Years Later). – Summary.

Историјски институт : 1947–2017. / [уредник Срђан Рудић, библиографије сарадника и каталог приредила С. Мереник]. – Београд : Историјски институт, 2018. – 437стр.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Обрадовић, Адам, 591–592; Окољски, Алексије, 652.

Библиографија др Љиљане Алексић-Пејковић // Историјски час часопис 66 (2017) 601–610.

Библиографија др Биљане Марковић // Историјски часопис 66 (2017) 627–630.

Библиографија др Гордане Томовић // Историјски часопис 66 (2017) 649–654.

Библиографија др Данице Петровић Милојевић // Историјски часопис 66 (2017) 631.

Библиографија др Марице Маловић Ђукић // Историјски часопис 66 (2017) 623–626.

Библиографија радова Стојана Новаковића // Стојан Новаковић : живот, дело, време : поводом 175 година од рођења. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 267–314.

Исто = Bibliography of Stojan Novaković' Published Works // Stojan Novaković : Life, Work, Times : on the Occasion of the 175th Anniversary of Stojan Novaković' Birth. – Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2017, 267–314.

Библиографија радова академика Десанке Ковачевић-Којић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2014. – 45 стр.

Исто = Библиографија академика Десанке Ковачевић Којић // Зборник радова посвећен академику Десанки Ковачевић Којић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 37–64.

Библиографија радова академика Милорада Екмечића. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2014. – 104 стр.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Марковић, Живојин, 154; Матић, Петар, правник, филолог, политичар, 302–303; Миловук, Јосиф, 576–577; Миодраговић, Константин, 744; Мирковић, Кирил / С. Мереник, З. Максимовић, 757; Мирковић, Теодор Ј., 766.

Библиографија Тибора Живковића / С. Мереник, Дејан Црнчевић // Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 11–16.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Одреднице: Ваљевске новине, 87–88; Велика Србија / Д. Иванић, С. Мереник, 202; Велика Србија (La Grande Serbie), 202; Видело, 338–339; Видовдан (Видов дан), 346; Видовдан (Видов-дан), 346–347.

Библиографија академика Симе Ћирковића / С. Мереник, Невен Исаиловић, Властимир Ђокић. – Београд : Историјски институт, 2011. – 156 стр.

Библиографија и регистар личних имена часописа Вардарски зборник 1–7 // Вардарски зборник 8 (2011) 345–358.

Библиографија Милана Ђ. Милићевића / С. Мереник, Миле Станић // Дневник 1, (1. јануар 1869 – 22. септембар 1872) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао Петар В. Крестић. – Београд : Радио телевизија Србије : Завод за уџбенике, 2011, 499–535.

Лупулов/Лупа, Петар / М. Бујас, С. Мереник // Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011, 79.

Библиографија [Радмиле Тричковић] / Аница Лолић, С. Мереник // Београдски пашалук 1687–1739. / Радмила Тричковић. – Београд : Службени гласник, 2013, 525–530.

Библиографија Данице Милић / Аница Лолић, С. Мереник // Споменица др Данице Милић. – Београд : Историјски институт, 2013, 317–345.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Игњатовић, Симеон Сима, 107; Италинскиј, Андреј Јаковљевич, 206; Каулиције, Дамјан, 909–910.

Библиографија Мешовите грађе (Miscellanea) I–XXX // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 162–175.

Bibliografija [Milene Pavlović-Barilli] // Milena Pavlović Barili Ex Post. / Lidija Merenik, Aleksandar Petrović, Magdalena Koh. – Beograd : Hesperiaedu, 2009.

Библиографија радова Руже Ћук / С. Мереник, Александра Фостиков, Невен Исаиловић // Историјски часопис 56 (2008) 15–20.

Мемоари // Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008, 639–640.

Библиографија радова о Морави // Морава. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006, 740–752.

Ужице у устанцима : прилог библиографији // Историјска баштина : годишњак Историјског архива у Титовом Ужицу 16 (2007) 323–333.

Прилог библиографији о владама Србије и Краљевине СХС/Југославије, у:Владе Србије 1805–2005. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005, 537–551.

Библиографија др Душанке Бојанић (Шопова, Лукач) // Историјски часопис 51 (2004) 241–247.

Библиографија радова о Српској револуцији. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 315 стр.

Библиографија Историјског часописа I – L (1949 – 2004) / С. Мереник, Маша Милорадовић // Историјски часопис 50 (2003) 2004, 205–286.

Из библиографије Реље Новаковића // Историјски часопис 50 (2003) 2004.

Допуна библиографије објављених српских мемоара, биографија, дневника : Библиографија необјављених мемоарских списа : Прилог библиографији објављене преписке // Писмо. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 289–312.

Библиографија др Томе Поповића / С. Мереник, Маша Милорадовић // Историјски часопис 48 (2001) 2002, 247–252.

Библиографија Вељана Атанасовског / С. Мереник, Маша Милорадовић, у: Историјски часопис 48 (2001) 2002, 253–254.

Библиографија објављених српских мемоара, аутобиографија, дневника // Перо и повест : српско друштво у сећањима. – Београд : Филозофски факултет, 1999, 191–233.

Библиографија Михаила Гавриловића // Историјски часопис 38 (1991) 313–324.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

HTML Website Maker