др Срђан Рудић

научни саветник
e-mail: srdjan.rudic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Прокупљу (1968). Основну и средњу школу завршио је у Београду. Дипломирао је 1994. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2000. одбранио магистарску тезу Властела Илирског грбовника. Докторску дисертацију Босанска властела у XV веку одбранио је 2005. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 1996. године. На Филозофском факултету у Косовској Митровици Универзитета у Приштини од априла 2005. до октобра 2007. године држао је наставу из предмета Историја народа Југославије у средњем веку до XII века и Историја народа Југославије у средњем веку од XII до XV века.
Постављен је за вршиоца дужности директора Историјског института децембра 2010. године. Од децембра 2011. до новембра 2019. био је директор Историјског института.
Главни је уредник Иницијала – часописа за средњовековне студије. 

Област истраживања: национална историја средњег века, пре свега историја босанског краљевства, хералдика и критичко издавање ћирилских извора. 

Монографије:

Балшићи : господари Зете. – Београд : Центар за напредне средњовековне студије, 2021. – 161 стр. – Summary. – (Едиција Фронтистерион ; 3)

Босанска властела у XV веку : просопографска студија. – Београд : Историјски институт : Центар за напредне средњовековне студије ; Бања Лука : Универзитет, 2021. – 330 стр. – (Посебна издања / Историјски институт ; 75) (Едиција Фронтистерион / Центар за напредне средњовековне студије ; 2)

Властела Илирског грбовника. – Београд : Историјски институт, 2006. – 387 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 52)


Расправе, чланци и прилози:

Академик Десанка Ковачевић Којић (1925–2022) : in memoriam // Историјски часопис 71 (2022) 625–627.

Балшићи и провансалска породица Бо (Baux) : прилог проучавању порекла зетске породици Балшић // Зборник МС за историју 106, 2 (2022) 7–17. – Summary.

Повеља војводе Радосава Павловића којом потврђује Сандаљево уступање пола Конавоске жупе Дубровчанима : 1420, 3. новембар // Грађа о прошлости Босне 14 (2021) 101–112. – Résumé.

Цртице из правних односа Косача и Дубровника // Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне, Хума и Травуније // Српско писано насљеђе и историја средњовековне Босне, Хума и Травуније / ур. Зорица Никитовић. – Бања Лука : Филолошки факултет : Филозофски факултет ; Источно Сарајево : Филозофски факултет, 2021, 51–66. – Summary.

Како је повеља краља Стефана Дабише браћи Семковић доспела у Британску библиотеку // Историјски часопис 69 (2020) 99–106. – Summary.

Повеља краља Твртка II Твртковића којом потврђује Сандаљеву продају Конавала Дубровнику : Подвисоки, 1420, август 16. // Грађа о прошлости Босне 13 (2020) 157–166. – Résumé.

Повеља краља Стефана Томаша Синовима Иваниша Драгишића : Врандук, 22. август 1446. // Грађа о прошлости Босне 12 (2019) 81–94. – Résumé.

Шестокриловићи : историја и традиција // Историјски часопис 68 (2019) 125–153. – Summary.

Босна и Котор у средњем веку // Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума / ур. Зорица Никитовић. – Бања Лука : Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци : Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци ; Источно Сарајево : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2018, 241–260. –Summary.

Брачне везе босанске властеле // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука 18 (2018) 173–188. – Summary.

Кћерке војводе Вукаса обавештавају Дубровчане да су предале своју очевину у Конавлима, 1439. // Грађа о прошлости Босне 11 (2018) 117–122. – Résumé.

Рад Стојана Новаковића на проучавању српске средњовековне историје // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2018, 75–87. – Summary.

Ратна флота Балшића // Историјски часопис 67 (2018) 83–100. – Summary.

Bosnian Nobility After the Fall of the Kingdom of Bosnia in 1463 // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Editors in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 103–127. – Özet. – Резиме. – (Collection of Works ; 35)

Потврда Ђурђа Радашиновића и Влатка, сина Радича Озрисалића, да су примили добит од оставе кнеза Браила Тезаловића // Грађа о прошлости Босне 10 (2017) 165–170. – Résumé.

Др Тибор Живковић. Мостар, 11. март 1966 – Београд, 26. март 2013. : комеморација у Историјском институту, 05. новембра 2013. године // Споменица др Тибора Живковића / ур. изд. Ирена Цвијановћ ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 17–18. – (Зборник радова ; 32)

The Ideology of the Illyrian Armorial // Balcanica 47 (2016) 135–156.

Повеља војводе Петра и кнеза Николе [Павловића] Дубровнику из 1454. године : (Дубровник, 15. јул 1454; Борач, [?] 1454) // Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 101–118. – Résumé.

Владимирићи // Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић / гл. ур. Рајко Кузмановић ; одг. ур. Драгољуб Мирјанић ; ур. Ђуро Тошић ; прир. Жељко Вујадиновић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 373–380. – Summary. – (Зборник радова ; 10. Одељење друштвених наука ; 38)

Властела Павловића на повељама босанских краљева // Историјски часопис 64 (2015) 223–236. – Summary.

Повеља краља Стефана Томаша Доротеји Благајској – Сутјеска, 1446, мај 25. // Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 59–71. – Résumé.

Повеља угарског краљ Жигмунда Рестоју Милохни (18. јануар 1436. године) / С. Рудић, Јелена Тодоровић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 3 (2015) 211–224. – Summary.

Прилог познавању страдања босанске властеле након пропасти краљевства // Пад босанског краљевства 1463. године / ур. С. Рудић, Дубравко Ловреновић, Павле Драгићевић ; ур. изд. Невен Исаиловић. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 273–290. – Summary. – (Зборник радова ; 29)

Јелена – супруга кнеза Павла Петровића // Иницијал : часопис за средњовековне студије 2 (2014) 137–143. – Summary.

Радојевићи-Мирковићи, властеоска средњовековна босанска породица // Историјски часопис 63 (2014) 47–58. – Summary.

Ћирилички документи породице Боровинић // Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 59–72. – Résumé.

Балшићи и Дубровник, прилог познавању правних односа // Историјски часопис 62 (2013) 35–46. – Summary.

Потврде браће Драгишић да су подигли свој део од поклада Сандаља Хранића – (I) Дубровник, 1437, 20. април; (II) Хум, 1438, 20. јул; (III) Хум, 1438, 20. јул // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 103–117. – Résumé.

Тестамент Кларе, супруге војводе Петра Павловића / С. Рудић, Јелена Тодоровић // Зборник МС за историју 88 (2013) 93–100. – Summary.

Петар Павловић, војвода хумски и Крајине // Зборник за историју БиХ 7 (2012) 49–60. – Summary.

Повеља дуке драчког Балше II Дубровчанима – Тузи, 1385, април 24. // Стари српски архив 11 (2012) 101–106. – Résumé.

Потврда Влатка Поповића и Јурја Богишића да су примили камату од заоставштине кнеза Браила Тезаловића – Дубровник, 1469, јануар 14. // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 99–102. – Résumé.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића – II део (1918–1921) / Биљана Вучетић, С. Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 561–579. – Summary.

Повеља Балше II којом потврђује Дубровчанима привилегије добијене му од брата Ђурђа – Ратац, 1379, новембар 20. // Стари српски архив 10 (2011) 103–107. – Résumé.

Потврда да је Јурај Богишић синовац Браила Тезаловића – [Дубровник] 5. Фебруар 1468 – 1. јануар 1469. // Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 151–160. – Résumé.

Прилог познавању неких исламизованих босанских породица // Споменица академика Симе Ћирковића / ур. С. Рудић. – Београд : Историјски институт, 2011, 425–439. – Summary. – (Зборник радова ; 25)

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића – I део (1908–1913) / Биљана Вучетић, С. Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 399–426. – Summary.

О потомцима војводе Јурја (Ђурђа) Радивојевића – прилог родослову Влатковића // Spomenica akademika Marka Šunjića (1927–1998) / ur. Dubravko Lovrenović. – Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 233–241. – Summary.

Повеља Балшића Дубровчанима – на Мати, 1368, 17. јануар // Стари српски архив 9 (2010) 93–98.

Три потврде кнеза Влатка Поповића о примању дохотка од заоставштине кнеза Браила Тезаловића у Дубровнику – (I) Дубровник, 1466, јануар 1. – април 25, (II) Дубровник, 1466, април 25, (III) [Дубровник], 1468, фебруар 5. // Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 153–162.

Неколико нових података о Рестоју Милохни // Историјски часопис 58 (2009) 173–180. – Summary.

Повеља Ђурђа I Балшића Дубровнику – Дубровник, 30. новембар 1373. године // Стари српски архив 8 (2009) 101–110.

Повеља Ђурђа I Балшића Дубровчанима – Конавли, 30. мај 1374–1376 // Стари српски архив 8 (2009) 111–118.

Повеља краља Стефана Томашевића Дубровнику, Јајце, 1461, 23. новембар // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 153–168.

Прилог познавању правних односа између Босанског краљевства и Дубровника // Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа / ур. Сима Ћирковић, Коста Чавошки. – Београд : Српска академија наука и уметности, Београд, 2009, 217–232. – Summary. – (Одељење друштвених наука. Извори српског права ; 16)

Извештај Антуна Винћигуере као извор за историју средњовековне Босне // Зборник за историју БиХ 5 (2008) 150–156. – Summary.

О кући Хрвоја Вукчића Хрватинића у Дубровнику // Историјски часопис 56 (2008) 353–369. – Summary.

О лажним династијама и витешким редовима – неколико писама Игора Лауница Николи Радојчићу / Биљана Вучетић, С. Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 143–162. – Summary.

Повеља краља Стефана Томашевића којом наређује својим људима да не ометају дубровачке трговце – 25. новембар 1461, Јајце // Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 165–170.

Повеља краља Стефана Томашевића којом одобрава да се у Босни користе дубровачки новци – 25. новембар 1461. године // Стари српски архив 7 (2008) 187–194.

Повеља Радича и Стефана Црнојевића Дубровнику – 1395. године // Стари српски архив 7 (2008) 157–161.

О жени војводе Вукмира Златоносовића // Историјски часопис 55 (2007) 113–118. – Summary.

Писма Милана Решетара Владимиру Ћоровићу (1919–1924) / Биљана Вучетић, С. Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 341–364. – Summary.

Повеља краља Стефана Дабише Дубровнику – 17. јул 1392. // Стари српски архив 6 (2007) 167–182.

Повеља краља Стефана Дабише браћи Семковић – 1395, 17. мај // Стари српски архив 5 (2006) 157–171.

REIP(UBLICAE) RAGUSI(NAE) EIUSQ(UE) OPTIMATUM INSIGNIA : зборник знамења дубровачких породица // Историјски часопис 53 (2006) 173–193. – Summary.

Повеља краља Стефана Дабише кћерци Стани – 1395, април 26 // Стари српски архив 4 (2005) 173–192.

Историјски и демографски развој // Сјенички крај : антропогеографска проучавања / ур. Мила Павловић. – Београд : Географски факултет, 2004, 139–156.

Повеља краља Стефана Томаша синовима Иванца Јурчинића – 1459, 19. фебруар // Стари српски архив 3 (2004) 141–150.

Боровинићи – властеоска породица из источне Босне // Земља Павловића – средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Милан Васић , одг. ур. Рајко Кузмановић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске ; Српско Сарајево : Универзитет Српско Сарајево, 2003, 259–278. – Summary. – (Научни скупови ; 5. Одјељење друштвених наука ; 7)

Повеља бана Твртка Котроманића кнезу Влатку Вукославићу – 1354. // Стари српски архив 2 (2003) 69–83.

О првом помену презимена Мрњавчевић // Историјски часопис 48 (2001) 89–95. – Summary.

Пљеваљски крај у путописима XVI века // Гласник Завичајног музеја. Пљевља 2 (2001) 129–137. – Summary.

Породица Пикјеломеновић и Илирски грбовник // Историјски часопис 47 (2000) 77–87. – Summary.

Прибојски крај у прошлости / Владета Петровић, С. Рудић // Становништво општине Прибој / ур. Вујадин Рудић. – Београд : Географски факултет, 1998, 44–58. – (Едиција Стара Рашка ; 2)


Прилози у енциклопедијама:

Енциклопедија Републике Српске. 2. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2018. – Одреднице: Винавер Вук, 133; Витез, 151–152; Владимирићи, 184-185; Владислав Клешић, 185; Владислав Херцеговић Косача, 186–187; Влатко Тумурлић, 209; Влатко Херцеговић Косача, 209; Влатковићи, 211; Влаховићи, 212; Вук Хранић, 337; Вукац Хранић, 342; Вукашин Златоносовић, 343; Вукашин Милатовић, 343; Вукић Радивојевић, 346; Вукман Југовић, 347; Вукмир Златоносовић, 349; Вуковић-Десисалић, 362; Грб, 704–705.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Павле Јурјевић, 730–731; Павле Раденовић, 732–733; Павле Чубретић, 734.

Енциклопедија Републике Српске. 1. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017. – Одреднице: Алекса Паштровић, 99; Анђело Звиздовић, 99; Бањани, 271; Баштићи, 319; Бјелавићи, 426; Бобани, 456; Бобовац, 461–462; Боровинићи, 531; Браило Тезаловић, 664–665; Бранковићи, 673–674; Будислав Богавчић, 743; Бурмази, 773–774.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Мастан Бубањић, босански војвода, 264; Милиша Николић, босански властелин, 541; Милтен Драживојевић, хумски жупан, 679; Милша Упорница, хумски властелин, 711; Миотош Цурић, кнез, дворски писар Павловића, 748; Мирко Радојевић, босански кнез, 751.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013. – Одреднице: Вардићи, средњовековна властеоска породица, 104; Вего, Марко, археолог, историчар, епиграфичар, 175; Верна служба и вера господска, 278; Високи, град у средњовековној жупи Босна, 446; Витез, 453; Владимирићи, средњовековна властеоска породица, 500; Владислав Галешић, велики војвода (XIV в.), 505; Владислав Клешић, војвода, 506; Владислав Павловић, властелин (XIV в.), 507; Владоје, логотет, 514–515; Влатко Вуковић, војвода / Нада Милошевић-Ђорђевић, С. Рудић, 535–536; Влатко Тумрлић, дипломата, 536–537; Војислава, супруга босанског бана Кулина, 650; Враговићи, влашки катун, 740; Вук Штитковић, војвода, 856; Вукас Распудић, војвода, 867–868; Вукман Југовић, кнез, 881; Вукмир Семковић, жупан, 884; Вучихна Влатковић, војвода, 960; Вучихна Тепчић, жупан, тепчија, 960.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица Српска, 2011. – Одреднице: Кујача, 416; Љубиша Богданчић, 709–710.

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима. – Београд : Завод за уџбенике, 2010. – Одреднице: Бијело Поље, 44; Бобовац, 47–50; Борач, 50–52; Вратар, 77–78; Врбовац, 78; Ђурђевац, 106; Жир / С. Рудић, Марија Копривица, 108–109; Каменица, 125–126; Медведград, 179; Нови, 198; Олово, 204–205; Остружница, 208; Павловац, 209; Прача, 217; Соко / С. Рудић, Марија Копривица, Катарина Митровић, 274; Топлик, 296; Ћеће, 302; Ходидјед, 310–311; Хртар, 314.

Српска енциклопедија. I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2010. – Одреднице: Аноним, 243; Батало Шантић, 628; Батић Мирковић, 630.

Српска енциклопедија. I/2. – Нови Сад : Матица Српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2010. – Одреднице: Бјелице, 202; Бољари, 360; Боровина Вукашин, 381; Боровинићи, 381; Браило Тезаловић, 478; Бранко Занчић, 492; Бранко Пећпал, 494; Брсково, 577.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Иваниш Драгишић, 42; Иваниш Павловић, 43.

Лексикон српског средњег века. – Београд : Knowledge, 1999. – Одреднице: Грб / Сима Ћирковић, С. Рудић, 131–133; Послуга / Сима Ћирковић, С. Рудић, 560–561.

Енциклопедија српске историографије. – Београд : Knowledge, 1997. – Одреднице: Гласник Међуопштинског историјског архива у Ваљеву (Гласник МИА Ваљево), 72–73; Нумизматичар, 96; Радови Научног друштва Босне и Херцеговине, Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине (Радови НД БиХ + АНУБиХ), 99–100; Ружичић Никанор, 629; Стојаковић Момчило, 654. 

Srđan Rudić, Ph. D.
Principal Research Fellow
e-mail: srdjan.rudic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1968.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work The Ideology of the Ruling Class in the Codex of Danilo in 1994.
M. A. thesis: The Noblility of Illyrian Coat-of-arms Collection, 2000.
Ph. D. thesis: Bosnian Nobility in 15th century, 2005.
Working in the Institute of History since 1996.
Director of the Institute of History since 2010.

Field of Research: Medieval national History.
Languages: English, Italian.

Monographs:

Балшићи : господари Зете = Balšić Family ords of Zeta. – Београд : Центар за напредне средњовековне студије, 2021. – 161 р. – Summary. – (Едиција Фронтистерион ; 3)

Босанска властела у XV веку : просопографска студија = Bosnian Nobility in the 15th Century : Prosopographical Study. – Београд : Историјски институт : Центар за напредне средњовековне студије ; Бања Лука : Универзитет, 2021. – 330 стр. – (Monographs / Institute of History ; 75) (Phrontisterion / Centre for Advanced Medieval Studies ; 2)

Властела Илирског грбовника = The Nobility of the Illyric Coat of Arms. – Београд : Историјски институт, 2006. – 387 p. – Summary. – (Monographs ; 52)


Articles and essays:

Академик Десанка Ковачевић Којић (1925–2022) : in memoriam // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 625–627.

Балшићи и провансалска породица Бо (Baux) : прилог проучавању порекла зетске породици Балшић // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 106, 2 (2022) 7–17. – Summary: The Balšić Family and the Provençal Family de Bauh : A contribution to the study of the origin of the Balšić family from Zeta.

Повеља војводе Радосава Павловића којом потврђује Сандаљево уступање пола Конавоске жупе Дубровчанима : 1420, 3. новембар // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 14 (2021) 101–112. – Résumé: Charte du voïvode Radosav Pavlović par laquelle il confirme au Dubrovnik la joupa des Konavli et la ville Sokol.

Цртице из правних односа Косача и Дубровника // Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне, Хума и Травуније // Српско писано насљеђе и историја средњовековне Босне, Хума и Травуније / ур. Зорица Никитовић. – Бања Лука : Филолошки факултет : Филозофски факултет ; Источно Сарајево : Филозофски факултет, 2021, 51–66. – Summary: Notes from Legal Communications between the Kosača Family and Dubrovnik.

Како је повеља краља Стефана Дабише браћи Семковић доспела у Британску библиотеку // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 99–106. – Summary: How the Charter of King Stephen Dabiša to Semković Brothers Came to the British Library.

Повеља краља Стефана Томаша Синовима Иваниша Драгишића : Врандук, 22. август 1446. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 12 (2019) 81–94. – Résumé: Charte du roi Stefan Tomaš aux fils d'Ivaniš Dragišić : Vranduk, le 22 août 1446.

Шестокриловићи : историја и традиција // Историјски часопис (Historical Review) 68 (2019) 125–153. – Summary: Šestokrilović Family : History and Tradition.

Босна и Котор у средњем веку // Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума / ур. Зорица Никитовић. – Бања Лука : Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци : Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци ; Источно Сарајево : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2018, 241–260. – Summary: Bosnia and Kotor in the Middle Ages.

Брачне везе босанске властеле // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 18 (2018) 173–188. – Summary: Marital Links of Bosnian Nobility.

Кћерке војводе Вукаса обавештавају Дубровчане да су предале своју очевину у Конавлима, 1439. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 11 (2018) 117–122. Résumé: Les filles du voïvode Vukas Raspudić informent les Ragusains qu'elles ont vendu leur patrimoine à Konavli 1439.

Рад Стојана Новаковића на проучавању српске средњовековне историје // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп = Stojan Novaković : Regarding One Hundred and Seventy Five Years since Birth : Scientific Meeting. – Београд : САНУ, 2018, 75–87. – Summary: Stojan Novaković's Work on Studying of Serbian Medieval History.

Ратна флота Балшића // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 83–100. – Summary: Balšić's War Fleet.

Bosnian Nobility After the Fall of the Kingdom of Bosnia in 1463 // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Eds. in chief S. Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 103–127. – Özet: Bosna Kralliği'nin 1463. Yilinda yikilmasindan sonra Bosna'da soylular tabakasi. – (Collection of Works ; 35)

Потврда Ђурђа Радашиновића и Влатка, сина Радича Озрисалића, да су примили добит од оставе кнеза Браила Тезаловића // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 10 (2017) 165–170. – Résumé: Certificat de Djuradj Radašinović et Vlatko, fils de Radič Ozrisalić, confirmant avoir reçu les revenus provenant de l'héritage du knèze Brailo Tezailović.

The Ideology of the Illyrian Armorial // Balcanica 47 (2016) 135–156.

Повеља војводе Петра и кнеза Николе [Павловића] Дубровнику из 1454. године : (Дубровник, 15. јул 1454; Борач, [?] 1454) // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 9 (2016) 101–118. – Résumé: Charte du voïvode Petar et du knez Nikola [Pavlović] pour Dubrovnik en 1454 : Dubrovnik, 1454, 15 juillet; Borač, [?] 1454.

Владимирићи // Зборник радова посвећен академику Десанки Ковачевић Којић = Conference Proceedings in Honor to Academician Desanka Kovačević Kojić / Ed. in chief Rajko Kuzmanović ; Executive ed. Dragoljub Mirjanić ; Ed. Đuro Tošić ; Prep. by Željko Vujadinović. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 373–380. – Summary: Vladimirići.

Властела Павловића на повељама босанских краљева // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 223–236. – Summary: The Noble Family Pavlović in the Charters of Bosnian Kings.

Повеља краља Стефана Томаша Доротеји Благајској : Сутјеска, 1446, мај 25. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 8 (2015) 59–71. – Résumé: Charte du roi Stefan Tomaš adresse a Doroteja Blagajska : Sutjeska, 1446, mai 25.

Повеља угарског краља Жигмунда Рестоју Милохни (18. јануар 1436. године) / С. Рудић, Јелена Тодоровић // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 3 (2015) 211–224. – Summary: The Charter of Hungarian King Sigismund Issued to Restoja Milohna (18 January 1436).

Прилог познавању страдања босанске властеле након пропасти краљевства // Пад Босанског краљевства 1463. године = Fall of the Bosnian Kingdom in 1463 / Eds. in chief Srđan Rudić, Dubravko Lovrenović, Pavle Dragičević ; Ed. Neven Isailović. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 273–290. – Summary: Contribution to Knowledge about the Suffering of Bosnian Magnates After the Fall of the Kingdom. – (Collection of Works ; 29)

Јелена – супруга кнеза Павла Петровића // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 2 (2014) 137–143. – Summary: Jelena – Wife of Prince Pavle Petrović.

Радојевићи-Мирковићи властеоска средњовековна босанска породица // Историјски часопис (Historical Review) 63 (2014) 47–58. – Summary: Radojević – Mirković, Medieval Aristocratic Bosnian Family).

Ћирилички документи породице Боровинић // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 7 (2014) 59–72. – Résumé: Document en cyrillique de la famille Borovinić.

Белешке са историјско-географских истраживања средњег Полимља (13–17. мај 1996) // Историјски часопис (Historical Review) 42–43 (1995–1996) 1997, 534.

Белешке са историјско-географских истраживања Призрена и околине од 18. до 24. маја 1997. године // Историјски часопис (Historical Review) 44 (1997) 1998, 390–391.

Прибојски крај у прошлости / Владета Петровић, С. Рудић // Становништво општине Прибој = Population of Priboj Commune. – Београд : Географски факултет, 1998, 44–58.

Пљеваљски крај у путописима XVI века // Гласник Завичајног музеја (Review of Regional Museum) 2 (Пљевља 2001) 129–137. – Summary: The Region of Pljevlja in the Travelers Accounts of the XVI Century.

Породица Пикјеломеновић и Илирски грбовник // Историјски часопис (Historical Review) 47 (2000) 2002, 77–87. – Summary: Piccolomini Family and Illyrian Coat of Arms Collection.

О првом помену презимена Мрњавчевић // Историјски часопис (Historical Review) 48 (2001) 2002, 89–95. – Summary: On the First Mention of the Family Name of Mrnjavčević.

Боровинићи : властеоска породица из источне Босне // Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа = The Land of the Family Pavlović : Middle Ages and Period of the Ottoman Rule : Collection of Works from the Scientific Conference / Ed. in chief Milan Vasić ; Ed. Rajko Kuzmanović. – Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2003, 259–278. – Summary: Borovinići – the Aristocratic Family from the Eastern Bosnia.

Повеља бана Твртка Котроманића кнезу Влатку Вукославићу // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 2 (2003) 69–83. (Charte du Ban Tvrtko Kotromanić adressée au prince Vlatko Vukoslavić.)

Историјски и демографски развој // Сјенички крај : антропогеографска проучавања : научна монографија. – Београд : Географски факултет Универзитета у Београду, 2004, 139–157.

Повеља краља Стефана Томаша синовима Иванца Јурчинића // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 3 (2004) 141–150. (Charte du roi Stefan Tomaš délivrée aux fils d'Ivanac Jurčinić.)

Повеља краља Стефана Дабише кћерци Стани // Стари српски архив 4 (Old Serbian Archives) (2005) 173–192. (Charte du roi Dabiša à sa fille Stana.)

Повеља краља Стефана Дабише браћи Семковић // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 5 (2006) 157–171. (Charte du roi Dabiša en faveur des frères Semković.)

Reip(ublicae) Ragusi(nae) eisq(ue) optimatum insignia // Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 173–194. – Summary.

О жени војводе Вукмира Златоносовића // Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 113–117. – Summary: On the Wife of the Duke Vukmir Zlatonosović.

Писма Милана Решетара Владимиру Ћоровићу 1919–1924. године / Биљана Вучетић, С. Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 341–364. – Summary: Correspondence from Milan Rešetar to Vladimir Ćorović (1919–1924).

Повеља краља Стефана Дабише Дубровнику – 17. јул 1392 // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 6 (2007) 167–182. (Charte du roi Stefan Dabiša à l'attention de Raguse.)

Извештај Антуна Винћигуере као извор за историју средњовековне Босне // Зборник за историју БиХ (Recuel de l'histoire de Bosnie et Herzegovine) 5 (2008) 149–156. – Summary: Antonio Vinciguerra's Report as a Historical Source on Medieval Bosnia.

О кући Хрвоја Вукчића Хрватинића у Дубровнику // Историјски часопис (Historical Review) 56 (2008) 353–369. – Summary: About Hrvoje Vukčić Hrvatinić's House in Dubrovnik.

Повеља краља Стефана Томашевића којом наређује својим људима да не ометају дубровачке трговце // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 1 (2008) 165–170. (Charte du roi Stefan Tomašević ordonnant à ses gens de ne pas importuner les commerçants ragusains.)

Повеља краља Стефана Томашевића којом одобрава да се у Босни користе дубровачки новци // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 7 (2008) 187–194. (Charte du roi Stefan Tomašević autorisant l'utilisation en Bosnie de la monnaie de Raguse.)

Повеља Радича и Стефана Црнојевића Дубровнику // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 7 (2008) 157–161. (Charte de Radič et Stefan Crnojević pour Raguse.)

Неколико нових података о Рестоју Милохни // Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 173–180. – Summary: Some new Data on Restoje Milohan.

О лажним династијама и витешким редовима / С. Рудић, Биљана Вучетић // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 143–162. – Summary: On false Dynasties and Equestrian Orders.

Повеља Ђурђа I Балшића Дубровнику // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 8 (2009) 101–110. (Charte de Đurađ Ier Balšić à Dubrovnik.)

Повеља Ђурђа I Балшића Дубровчанима // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 8 (2009) 111–117. (Charte de Đurađ Ier Balšić aux Ragusains.)

Повеља краља Стефана Томашевића Дубровнику, Јајце, 1461, 23. Новембар // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 2 (2009) 153–168. (Charte du roi Stefan Tomašević aux Ragusains.)

Прилог познавању правних односа између Босанског краљевства и Дубровника // Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа одржаног 19–21. марта 2009. = Medieval Law in Serbs in the Mirror of Historical Sources : Proceedings of the Scientific Conference Held from March 19 to 21, 2009 / Eds. Sima Ćirković, Kosta Čavoški. – Београд : САНУ, 2009, 217–232. – Summary: A Contribution to Learning the Legal Relations Between Bosnian Kongdom and Dubrovnik.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића – I део (1908–1913) / Биљана Вучетић, С. Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 399–426. – Summary: Jagić's Letters to Vladimir Ćorović (1st part).

О потомцима војводе Јурја (Ђурђа) Радивојевића – прилог родослову Влатковића // Spomenica akademika Marka Šunjića (1927–1998). – Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 233–242. – Summary: About the Descedants of Duke Juraj Radivojević – A Contribution to the Genealogy of the Vlatkovići.

Повеља Балшића Дубровчанима : на Мати, 1368, 17. јануар // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 9 (2010) 93–98. (Charte des Balšić aux Ragusains.)

Три потврде кнеза Влатка Поповића о примању дохотка од заоставштине кнеза Браила Тезаловића у Дубровнику – (I) Дубровник, 1466, јануар 1. – април 25, (II) Дубровник, 1466, април 25, (III) [Дубровник], 1468, фебруар 5. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 3 (2010) 153–162. (Trois confirmations du knez Vlatko Popović concernant le versement du revenu provenant du patrimoine du knez Brailo Tezalović à Dubrovnik.)

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића : II део (1918–1921) / С. Рудић, Биљана Вучетић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 561–579. – Summary: Jagić's Letters to Vladimir Ćorović (2st part).

Повеља Балше II којом потврђује Дубровчанима привилегије добијене од брата му Ђурђа : Ратац, 1379, новембар 20. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 10 (2011) 103–107. – Résumé: Charte de Balša II portant confirmation aux Ragusains des privilèges accordés par son frère Djuradj : Ratac, 1379, 20 novembre.

Потврда да је Јурај Богишић синовац Браила Тезаловића – [Дубровник] 5. фебруар 1468 – 14. јануар 1469 // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 4 (2011) 151–160. – Résumé: Attestation du fait que Juraj Bogišić est le neveu de Brailo Tezalović : [Dubrovnik], 5 février 1468 – 14 janvier 1469.

Прилог познавању неких исламизованих босанских породица // Споменица академика Симе Ћирковића = Homage to Academician Sima Ćirković / Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2011, 425–439. – Summary: Supplement to Account on some islamized Bosnian Families.

Петар Павловић – Војвода Хумски и Крајине // Зборник за историју БиХ (Recuel de l'histoire de Bosnie et Herzegovine) 7 (2012) 49–60. – Summary: Petar Pavlović – Duke of Hum and Krajina.

Повеља дуке драчког Балше II Дубровчанима : Тузи, 1385, април 24. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 11 (2012) 101–106. – Résumé: Charte du duc de Dyrrachium Balša II en faveur des Ragusains : Tuzi, 1385, avril 24.

Потврда Влатка Поповића и Јурја Богишића да су примили камату од заоставштине кнеза Браила Тезаловића : Дубровник, 1469, јануар 14. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 5 (2012) 99–102. – Résumé: Confirmation de Vlatko Popović et Juraj Bogišić attestant la reception des interets dus sur l'heritage du knez Brailo Tesalović : Raguse, 1469 Janvier 14.

Балшићи и Дубровник : прилог познавању правних односа // Историјски часопис (Historical Review) 62 (2013) 35–46. – Summary: The Balšić Family and Dubrovnik : a Contribution to Understanding Legal Relations.

Потврде браће Драгишић да су подигли свој део од поклада Сандаља Хранића : (I) Дубровник, 1437, 20. април, (II) Хум, 1438, 20. јул, (III) Хум, 1436, 20. јул // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 6 (2013) 103–117. – Résumé: Actes des freres Dragisic attestant qu'ils ont retire la part qui leur revenait de l'heritage de Sandalj Hranić : (I) Dubrovnik, 1437, 20 avril (II) Hum, 1438, 20 juillet (III) Hum, 1438, 20 juillet.

Тестамент Кларе, супруге војводе Петра Павловића / С. Рудић, Јелена Тодоровић // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 88 (2013) 93–100. – Summary: The Last Will of Klara, Wife of the Duke Petar Pavlović.


Encyclopedic entries:

Енциклопедија Републике Српске. 2. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2018. – Entries: Винавер Вук, 133; Витез, 151–152; Владимирићи, 184–185; Владислав Клешић, 185; Владислав Херцеговић Косача, 186–187; Влатко Тумурлић, 209; Влатко Херцеговић Косача, 209; Влатковићи, 211; Влаховићи, 212; Вук Хранић, 337; Вукац Хранић, 342; Вукашин Златоносовић, 343; Вукашин Милатовић, 343; Вукић Радивојевић, 346; Вукман Југовић, 347; Вукмир Златоносовић, 349; Вуковић–Десисалић, 362; Грб, 704–705.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Entries: Павле Јурјевић, 730–731; Павле Раденовић, 732–733; Павле Чубретић, 734.

Енциклопедија Републике Српске. 1. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017. – Entries: Алекса Паштровић, 99; Анђело Звиздовић, 99; Бањани, 271; Баштићи, 319; Бјелавићи, 426; Бобани, 456; Бобовац, 461–462; Боровинићи, 531; Браило Тезаловић, 664–665; Бранковићи, 673–674; Будислав Богавчић, 743; Бурмази, 773–774.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Entries: Мастан Бубањић, босански војвода, 264; Милиша Николић, босански властелин, 541; Милтен Драживојевић, хумски жупан, 679; Милша Упорница, хумски властелин, 711; Миотош Цурић, кнез, дворски писар Павловића, 748; Мирко Радојевић, босански кнез, 751.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Entries: Вардићи, средњовековна властеоска породица, 104; Вего, Марко, археолог, историчар, епиграфичар, 175; Верна служба и вера господска, 278; Високи, град у средњовековној жупи Босна, 446; Витез, 453; Владимирићи, средњовековна властеоска породица, 500; Владислав Галешић, велики војвода (XIV в.), 505; Владислав Клешић, војвода, 506; Владислав Павловић, властелин (XIV в.), 507; Владоје, логотет, 514–515; Влатко Вуковић, војвода / Нада Милошевић-Ђорђевић, С. Рудић, 535–536; Влатко Тумрлић, дипломата, 536–537; Војислава, супруга босанског бана Кулина, 650; Враговићи, влашки катун, 740; Вук Штитковић, војвода, 856; Вукас Распудић, војвода, 867–868; Вукман Југовић, кнез, 881; Вукмир Семковић, жупан, 884; Вучихна Влатковић, војвода, 960; Вучихна Тепчић, жупан, тепчија, 960.

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands. – Београд : Завод за уџбенике, 2010. – Entries: Бијело Поље, 44; Бобовац, 47–50; Борач, 50–52; Вратар, 77–78; Врбовац, 78; Ђурђевац, 106; Жир / С. Рудић, Марија Копривица, 108–109; Каменица, 125–126; Медведград, 179; Нови, 198; Олово, 204–205; Остружница, 208; Павловац, 209; Прача, 217; Соко / С. Рудић, Марија Копривица, Катарина Митровић, 274; Топлик, 296; Ћеће, 302; Ходидјед, 310–311; Хртар, 314.

Српска енциклопедија. I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2010. – Entries: Аноним, 243; Батало Шантић, 628; Батић Мирковић, 630.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Иваниш Драгишић, 42; Иваниш Павловић, 43.

Лексикон српског средњег века = The Lexicon of Serbian Middle Ages. – Београд : Knowledge, 1999. – Entries: Грб / Сима Ћирковић, С. Рудић, 131–133; Послуга / Сима Ћирковић, С. Рудић, 560–561.

Енциклопедија српске историографије = The Encyclopedia of Serbian Historiography. – Београд : Knowledge, 1997. – Entries: Гласник Међуопштинског историјског архива у Ваљеву (Гласник МИА Ваљево), 72–73; Нумизматичар, 96; Радови Научног друштва Босне и Херцеговине, Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине (Радови НД БиХ + АНУБиХ), 99–100; Ружичић Никанор, 629; Стојаковић Момчило, 654.


Other:

Др Тибор Живковић. Мостар, 11. март 1966 – Београд, 26. март 2013. : комеморација у Историјском институту, 05. новембра 2013. године // Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković / Ed. Irena R. Cvijanović ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2016, 17–18. – (Collection of Works ; 32)

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Best AI Website Creator