др Урош Татић

научни сарадник
e-mail: uros.tatic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1976) где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 2005. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску тезу Француска и Србија 1860–1868. одбранио је 2017. године на истом факултету.
У Историјском институту ради од 2005. године.
Члан је Комисије за националну војну историју.

Област истраживања: француско-српски односи у другој половини 19. века. 

Расправе, чланци и прилози:

Улога Француске у преговорима између Илије Гарашанина и Порте 1861. године о положају муслимана у Србији // Зборник МС за историју 105 (2022) 35-55. – Résumé.

Француски капитал у трговини и рударству Кнежевине Србије од 1858. до 1868. године // Историјски часопис 71 (2022) 371–410. – Summary.

Le Soutien de la France à la Serbie pour obtenir les forteresses des Turcs en 1867 // La France et la Serbie les défis de l’amitié éternelle : hommage au 180e anniversaire des relations diplomatiques franco-serbes / Aleksandra Kolaković, Sacha Marković (dir.). – Belgrade : Institut d'études politiques 2021, 13-33.

Српски питомци на школовању у Паризу шездесетих година XIX века // Kultura : časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku 164 (2019) 99–126.

Француска и повратак на власт династије Обреновића 1859. године // Историјски часопис 58 (2019) 195–232. – Summary.

Политика Француске према Кнежевини Србији у време одржавања Преображенске скупштине 1861. године // Историјски часопис 67 (2018) 207–222. – Summary.

Став Француске поводом бомбардовања Београда 1862. године // Војно-историјски гласник 1 (2018) 9–46. – Summary.

Le plus serbe des Français : Hippolyte Mondain, officier du génie et premier ministre de la Guerre de Serbie // Revue historique des armées 280 (Paris 2015) 15–33.

Иполит Монден у Србији : Други боравак (1861–1865) // Војно-историјски гласник 1 (2014) 59–84. – Summary.

Илија Гарашанин и Француска // Историјски часопис 62 (2013) 245–275. – Summary.

Иполит Монден у Србији : Први боравак (1853–1855) // Војно-историјски гласник 1 (2013) 71–79. – Summary.

Покушај успостављања трговинских и привредних веза између Француске и Србије (1858–1868) // Зборник МС за историју 84 (2012) 63–87. – Résumé.

Став Француске према испоруци оружја Србији 1862. године // Војно-историјски гласник 1 (2012) 21–36. – Summary.

Француска и Србија и рат за уједињење Италије // Војно-историјски гласник 2 (2012) 23–46. – Summary.

Француска у Анексионој кризи 1908–1909. // Зборник МС за историју 81 (2010) 23–43. – Résumé.

Развој архивске делатности у Француској // Наша прошлост 10 (Краљево 2009) 209–219. – Résumé.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Младеновић, Живојин Јов., 39; Монден, Иполит Флорентен, 82-84; Музикравић, Сава, 120.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Маринков, Филип, 53–54; Маршићани, Будимир, 255; Медецијан, Јефта Ј., 352; Месаровић, Никола, 376; Мијатовић, Васа, 399; Миливојевић, Лазар, 497; Милијановић, Велимир, 501; Миловановић, Аврам, 546; Миловановић, Алекса Аца, 546; Михаиловић, Радојко, 880; Михаиловић, Ранко, 880.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013. – Одреднице: Вељковић, Јован, 250; Вукомановић, Алекса, 912.

Српска енциклопедија. I/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2011. – Одреднице: Берлински конгрес, 100–101; Бечки конгрес, 118–119; Блазнавац Војислав, 220–221; Блазнавац Живојин, 221; Богићевић Михаило, 260; Бонтуова афера, 366–367; Боп Огист, 367–368; Будимпештанска конвенција 1877, 631; Букурешки мир 1812, 654; Букурешки мир 1886, 654–655; Бутењев Аполинарије Петрович, 682.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Одреднице: Киш Ерне, 70; Киш Пал, 71; Книћанин Антоније, 107; Ковановић Милан, 110–111; Којић Тома, 166; Коларац Илић Вуле, 170; Константиновић Живко, 207; Крчевинац Средоје, 403; Кузмановић Таса К., 412-413; Лешјанин Јовановић Стојан, 598; Лубри Шарл, 637-638; Мале, Мари Гијом Албер, 795–796.

Српска енциклопедија. I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2010. – Одреднице: Адолф од Карамана, 76; Алавантићева афера, 114; Арлов Сава, 312; Балкански савез 1866–1868, 500; Барловац Ђорђе, 607; Барловац Михајло / У. Татић, П. Маринковић, 607; Барковић Данило, 606; Белић Владимир, 687.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Иванић, Момчило, 37–38; Ивановић, Лазар, 97–98; Илић, Илија, 138; Исаковић, Константин, 200; Исаковић, Младен, 201; Јанић, Душан, 258–259; Јанковић, Миливоје, 291; Јевремовић, Платон, 332; Јовановић, Василије, учитељ, писац, преводилац, 464; Јовановић, Драгутин, 489–490; Јовановић, Мата, 553–554; Јовановић, Петар И. / М. Бујас, У. Татић, 605–606; Јовановић, Теодор, 640; Јовановић Ресавац, Александар Ј., 656–657; Јовић, Драгутин, 667–668; Јовичић, Добросав, 679; Југовић, Јосиф, 755; Јуришић, Коста, 764; Јуришић-Штурм, Петар Е. / Б. Пророковић-Лазаревић, У. Татић, 769–770; Калабић, Јован, 781; Карађорђевић, Алекса, претендент за владара Србије, 829–830; Карађорђевић, Ђорђе, кнез, / Б. О. Поповић, У. Татић, 832–833; Карамарковић, Јоксим, 845–846; Карамарковић, Мата, 846; Карамарковић, Никола, 847; Караматић, Јован, 854; Карановић, Милутин, 856; Катић, Стеван, 903.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Одреднице: Данић, Данило, апелациони судија, 107–108; Данић, Данило Ј., члан Државног савета, 108; Ђелмаш, Љубомир П., 485; Ђорђевић, Мана, 562; Ђорђевић, Станоје, 585; Ђурић, Боривоје, 640–641. 

Uroš Tatić, Ph.D.
Research Associate
e-mail: uros.tatic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1976.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work France in the Eastern question 1875-1878 in 2005.
Ph. D. thesis: France and Serbia 1860-1868. in 2017.
Working in the Institute of History since 2005.
Field of Research: Serbian-French relations in the 19th and the beginning of 20thcenturies.
Languages: French, Spanish.


Articles and essays: 

Улога Француске у преговорима између Илије Гарашанина и Порте 1861. године о положају муслимана у Србији // Зборник МС за историју 105 (2022) 35-55. – Résumé: Le role de la France dans les pourparlers entre Ilija Garašanin et la Porte en 1861 sur la situation des musulmans en Serbie.

Француски капитал у трговини и рударству Кнежевине Србије од 1858. до 1868. године // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 371–410. – Summary: French Investments in Trade and Mining of the Principaloty of Serbia from 1858 to 1868.

Le Soutien de la France à la Serbie pour obtenir les forteresses des Turcs en 1867 // La France et la Serbie les défis de l’amitié éternelle : hommage au 180e anniversaire des relations diplomatiques franco-serbes / Aleksandra Kolaković, Sacha Marković (dir.). – Belgrade : Institut d'études politiques 2021, 13-33.

Српски питомци на школовању у Паризу шездесетих година XIX века // Kultura : časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku 164 (2019) 99–126.

Француска и повратак на власт династије Обреновића 1859. године // Историјски часопис (Historical Review) 58 (2019) 195–232. – Summary: France and the Return of the Obrenović Dynasty in 1859.

Политика Француске према Кнежевини Србији у време одржавања Преображенске скупштине 1861. године // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 207–222. – Summary: French Attitude towards the Resolutions of the Great National Assembly of Preobraženje in 1861.

Став Француске поводом бомбардовања Београда 1862. године // Војно-историјски гласник 1 (2018) 9–46. – Summary.

Le plus serbe des Français : Hippolyte Mondain, officier du génie et premier ministre de la Guerre de Serbie // Revue historique des armées 280 (Paris 2015) 15–33.

Иполит Монден у Србији. Други боравак (1861–1865) // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2014) 59–84. – Summary: Hypollite Monden in Serbia. Second Stay (1861–1865).

Илија Гарашанин и Француска // Историјски часопис (Historical Review) 62 (2013) 245–275. – Summary: Ilija Garasanin and France.

Иполит Монден у Србији. Први боравак (1853–1855) // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 2 (2013) 71–79. – Summary: Hypollite Monden in Serbia. First Stay (1853–1855).

Покушај успостављања трговинских и привредних веза између Француске и Србије (1858–1858) // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 84 (2012) 63–86. – Summary: Attempt at Establishing Trade and Economic Relations between France and Serbia (1858–1868).

Став Француске према испоруци оружја Србији 1862. године // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2012) 21–36. – Summary: French Attitude Towards Supplying Weapons to Serbia in 1862.

Француска и Србија и рат за уједињење Италије // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 2 (2012) 23–45. – Summary: France and Serbia and Unification of Italy.

Француска у Анексионој кризи // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 81 (2010) 23–42. – Summary: France in the Annexation Crisis in 1908–1909.

Развој архивске делатности у Француској // Наша прошлост (Our Past) 10 (Краљево 2009) 209–219. – Résumé: Le développement de l'activité des archives en France.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Entries: Маринков, Филип, 53–54; Маршићани, Будимир, 255; Медецијан, Јефта Ј., 352; Месаровић, Никола, 376; Мијатовић, Васа, 399; Миливојевић, Лазар, 497; Милијановић, Велимир, 501; Миловановић, Аврам, 546; Миловановић, Алекса Аца, 546; Михаиловић, Радојко, 880; Михаиловић, Ранко, 880.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Entries: Вељковић, Јован, 250; Вукомановић, Алекса, 912.

Српска енциклопедија. I/2. – Нови Сад, : Матица српска, 2011. – Entries: Берлински конгрес, 100–101; Бечки конгрес, 118–119; Блазнавац Војислав, 220–221; Блазнавац Живојин, 221; Богићевић Михаило, 260; Бонтуова афера, 366–367; Боп Огист, 367–368; Будимпештанска конвенција 1877, 631; Букурешки мир 1812, 654; Букурешки мир 1886, 654–655; Бутењев Аполинарије Петрович, 682.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Entries: Киш Ерне, 70; Киш Пал, 71; Книћанин Антоније, 107; Ковановић Милан, 110–111; Којић Тома, 166; Коларац Илић Вуле, 170; Константиновић Живко, 207; Крчевинац Средоје, 403; Кузмановић Таса К., 412–413; Лешјанин Јовановић Стојан, 598; Лубри Шарл, 637–638; Мале, Мари Гијом Албер, 795–796.

Српска енциклопедија. I/1. – Нови Сад, : Матица српска, 2010. – Entries: Адолф од Карамана, 76; Алавантићева афера, 114; Арлов Сава, 312; Балкански савез 1866–1868, 500; Барловац Ђорђе, 607; Барловац Михајло / У. Татић, П. Маринковић, 607; Барковић Данило, 606; Белић Владимир, 687.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Иванић, Момчило, 37–38; Ивановић, Лазар, 97–98; Илић, Илија, 138; Исаковић, Константин, 200; Исаковић, Младен, 201; Јанић, Душан, 258–259; Јанковић, Миливоје, 291; Јевремовић, Платон, 332; Јовановић, Василије, учитељ, писац, преводилац, 464; Јовановић, Драгутин, 489–490; Јовановић, Мата, 553–554; Јовановић, Петар И. / М. Бујас, У. Татић, 605–606; Јовановић, Теодор, 640; Јовановић Ресавац, Александар Ј., 656–657; Јовић, Драгутин, 667–668; Јовичић, Добросав, 679; Југовић, Јосиф, 755; Јуришић, Коста, 764; Јуришић-Штурм, Петар Е. / Б. Пророковић-Лазаревић, У. Татић, 769–770; Калабић, Јован, 781; Карађорђевић, Алекса, претендент за владара Србије, 829–830; Карађорђевић, Ђорђе, кнез, / Б. О. Поповић, У. Татић, 832–833; Карамарковић, Јоксим, 845–846; Карамарковић, Мата, 846; Карамарковић, Никола, 847; Караматић, Јован, 854; Карановић, Милутин, 856; Катић, Стеван, 903.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Entries: Данић, Данило, апелациони судија, 107–108; Данић, Данило Ј., члан Државног савета, 108; Ђелмаш, Љубомир П., 485; Ђорђевић, Мана, 562; Ђорђевић, Станоје, 585; Ђурић, Боривоје, 640–641.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

AI Website Generator