др Владимир Јовановић

виши научни сарадник
e-mail: vladimir.jovanovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен 1966. у Београду. Дипломирао 1992. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, с темом Србија и Илинденски устанак 1903. године. Магистрирао 1997. на Катедри за општу историју новог века Филозофског факултета, са темом Србија и Бугарска (1886–1896). Докторску тезу Министарство унутрашњих дела Краљевине Србије (1882–1903) одбранио је 2005. на Катедри за националну историју новог века.
У Историјском институту ради од 1993. године.

Област истраживања: друштвена историја српског народа у 19. и почетком 20. века, чиновништво, бугарско-српски односи, историја репресивних органа власти и маргиналних група. 

Монографије:

Наличја модернизације. Српска држава и друштво у време стицања независности / В. Јовановић, Александра Вулетић, Момир Самарџић. – Београд : Историјски институт, 2017. – Summary. – (Посебна издања ; 68)

Сјај и беда варошког живота – маргиналне скупине и државна реакција у Србији 19. века. – Београд : Завод за уџбенике, 2017. – 271 стр.

Тајна полиција Кнежевине Србије. – Београд : Историјски институт, 2012. – 185 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 63)

У време Првог српског устанка. – Београд : Креативни центар, 2009. – 32 стр.

Србија и Бугарска : 1886–1896. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. – 180 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 37)


Расправе, чланци и прилози:

Земљоделска школа у Топчидеру и визија Илије Гарашанина о држави благостања // Историјски часопис 71 (2022) 345–369. – Summary.

Реферат из 1884. о узроцима бекства из казнених завода у Србији // Мешовита грађа (Miscellanea) 43 (2022) 141–160. – Summary.

Повратак режиму личне власти у Србији крајем 19. века // Историјски часопис 70 (2021) 417–434. – Summary.

Распис о устројству Полицајног одељења Попечитељства внутрених дела Кнежевине Србије из 1857. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 177–192 – Summary.

Борба против колере у Србији крајем 19. века // Историјски часопис 69 (2020) 349–373. – Summary.

Владан Ђорђевић и Ивањдански атентат // Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2020, 321–341. – Summary. – (Научни скупови ; 189. Председништво ; 14)

Начело о ратовању са гверилама // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 107–125. – Summary.

Roadside Memorials and National Identity in 19th Century Serbia / V. Jovanović, Biljana Vučetić // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 101–121. – Riassunto; Резиме: Крајпуташи и национални идентитет у Србији 19. века. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Наставленије надзиратељу заточеника у Гургусовцу // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 105–120. – Summary.

Настанак Београдског казненог завода // Историјски часопис 68 (2019) 233–259. – Summary.

Видин и Србија почетком 19. века // Историјски часопис 66 (2017) 293–319. – Summary.

Документа о финансирању тајне полиције Кнежевине Србије 1844. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 69–86.

Преки суд и преко суђење у Кнежевини Србији // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 57–77. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Homoseksualnost i srpsko društvo u 19. veku // Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik] / ur. Jelisaveta Blagojević, Olga Dimitrijević. – Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 40–59. – Summary.

„Good“ Turks and „Evil“ Ones: Multiple Perspectives on the Turkish Community Reflected in Serbian Sources of the Early Nineteenth Century // El Prezente Studies in Sephardic Culture. – Beer-Sheva : Moshe David Gaon Center for Ladino Culture Ben-Gurion University of the Negev, 2013, 77–94.

Критицизам и аутоцензура у Дневницима Николе Крстића // Српске студије 2 (2011) 51–63. – Summary.

Прогон скитница као мера контроле урбаног простора у Краљевини Србији // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) / ур. изд. Бојана Миљковић-Катић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет, 2011, 454–470. – Summary. – (Зборник радова ; 24 / Историјски институт) (Посебна издања ; 114 / Балканолошки институт САНУ)

Забрана политички неподобне литературе у Краљевини Србији 1891. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 237–257. – Summary.

Оброк о трошку државе - болничка порција у Краљевини Србији крајем 19. века // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 215–236. – Summary.

Правила о Тајној полицији у Београду 1900. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 141–152. – Summary.

Избрисана сећања. Уништавање и ретуширање слике о несталој династији Обреновић // Годишњак за друштвену историју 1–3 (2007) 31–46. – Summary.

Писмо једног разочараног чиновника Јовану Ристићу // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 193–202. – Summary.

Распис о школским „каштигама“ из 1870. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 117–124. – Summary.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. – Београд : Clio, 2006. – Поглавља: Државна власт и појединац, 54–88; Здравље и нега тела, 359–384; Алкохол – задовољство, навика или порок, 567–590; Отпадништво и отпадници, 660–677; Затвори у Србији, 683–707; Полицијски чиновник, 759–776.

Владе Србије 1805–2005. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – Поглавља: Министарски савет 1903–1904, Влада Саве Грујића, 205–206; Министарски савет 1904, Влада Саве Грујића, 206–207; Министарски савет 1904–1905, Влада Николе Пашића, 208–209; Министарски савет 1906, Влада Саве Грујића, 214; Министарски савет 1906–1907, Влада Николе Пашића, 215–216; Министарски савет 1907–1908, Влада Николе Пашића, 216–217; Министарски савет 1908, Влада Николе Пашића, 218–219; Министарски савет 1909–1911, Влада Николе Пашића, 222–224; Министарски савет 1903–1904, Влада Милована Миловановића, 224–226; Министарски савет 1912, Влада Милована Миловановића, 227–228; Министарски савет 1912, Влада Марка Трифковића, 228–230; Министарски савет 1912–1914, Влада Николе Пашића, 230–233; Министарски савет 1914–1917, Влада Николе Пашића, 233–236; Министарски савет 1917–1918, Влада Николе Пашића, 236–238; Министарски савет 1918, Влада Николе Пашића, 238–239; Министарски савет 1918, Влада Николе Пашића, 240–241.

Жандарми и практиканти : образовни профил полицијског служитеља у Краљевини Србији // Образовање код Срба кроз векове / одг. ур. Радослав Петковић, Петар В. Крестић, Тибор Живковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 199–210. – Summary.

Juvenile Delinquency in Serbia at the End of the 19th Century // Childhood in South East Europe : historical perspective on growing up in the 19th and 20th century / Miroslav Jovanović, Slobodan Naumović (eds.). – Beograd : Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Abteilung Südosteuropäische Geschichte, 2001, 111–124.

Малолетничко преступништво у Србији крајем XIX века // Годишњак за друштвену историју 1–2 (2001) 19–30. – Summary.

Надзор над приватном преписком током владавине династије Обреновића // Писмо : зборник радова. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 95–106.

Лекари Kраљевине Србије у мемоарима // Перо и повест : српско друштво у сећањима. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 173–181. – Summary.

Мисија Николе Пашића у Софији 1889. године // Југословенски историјски часопис 1–2 (1999) 53–58. – Summary.

Светислав Симић и македонски комитети // Вардарски зборник 1 (1999) 53–67.

Тодоровићеве Мале новине (допринос развоју савременог српског новинарства у 19. веку) // Пера Тодоровић : зборник радова. – Београд : Институт за књижевност и уметност, 1999, 337–349. – Summary.

Хиландар између Србије и Бугарске на преласку XIX у XX веку // Трећа казивања о Светој Гори. – Београд : Просвета, 1999, 145–169.

Србија и Илинденски устанак // Balcanica 29 (1998) 189–207. – Summary.

Проституција у Београду током 19. века // Годишњак за друштвену историју 1 (1997) 7–24. – Summary.

Устав „од корица до корица”, неки мање познати детаљи око Устава из 1888. године // Зборник МС за историју 56 (1997) 208–211. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Одреднице: Бугари, 143; Бугарско-српски односи / Д. Дон., В. Ј., 144–145; Давидовић, Љубомир, 262; Државна штампарија, 306; Државни Савет, 308; Егзархија бугарска, 342; Живковић, Љубомир, 365; Живковић, Петар, 366; Извољски, Александар Петрович, 405; Јевтић, Богољуб Д., 444; Јовановић, Богољуб, 452–453; Јовановић, Љубомир, 456; Лапчевић, Драгиша, 574; Мале новине, 609; Матић, Димитрије, 630; Министарство унутрашњих послова / Б. Д., В. Ј., 666–667; Пашић, Никола, 814; Петровић, Настас, 831, 833; Подгорина, 851; Полицијски гласник, 861; Предаја градова 1867., 887; Продановић, Јаша, 901; Ситон-Вотсон, Роберт Вилијам, 1008; Српско-бугарски рат (1885), 1074; Станојевић, Аца, 1081; Тимочка буна, 1129–1130; Устав из 1901., 1183; Устав из 1903., 1183; Царински рат, 1228. 

Vladimir Jovanović, Ph. D.
Research Associate
e-mail: vladimir.jovanovic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1966.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Serbia and Macedonian Uprising of 1903 in 1992.
M. A. thesis: Serbia and Bulgaria 1886-1896, 1997.
Ph. D. thesis: Ministry of Internal Affairs of the Kingdom of Serbia (1882-1903), 2005.
Working in the Institute of History since 1993.
Field of Research: Social history of the Serbs in the 19th and 20th centuries; personnel issues; Bulgarian-Serbian relations.
Languages: English, Bulgarian, Russian.

Monographs:

Наличја модернизације. Српска држава и друштво у време стицања независности = Facets of Modernisation : Serbian State and Society at the Time of Gaining Independence / В. Јовановић, Александра Вулетић, Момир Самарџић. – Београд : Историјски институт, 2017. – 505 p. – (Monographs ; 68). – Summary.

Сјај и беда варошког живота – маргиналне скупине и државна реакција у Србији 19. века. – Београд : Завод за уџбенике, 2017. – 271 p.

У време Првог српског устанка. – Београд : Креативни центар, 2009. – 32 p.

Тајна полиција Кнежевине Србије = Secret Police of the Principality of Serbia. – Београд : Историјски институт, 2012. – 185 p. – Summary.

Србија и Бугарска : 1886–1896. = Serbia and Bulgaria. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. – 180 p. – Summary.


Articles and essays:

Земљоделска школа у Топчидеру и визија Илије Гарашанина о држави благостања // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 345–369. – Summary: The Agricultural School in Topčider and Ilija Garašanin's Vision of a Welfare State.

Реферат из 1884. о узроцима бекства из казнених завода у Србији // Мешовита грађа (Miscellanea) 43 (2022) 141–160. – Summary: The 1884 Report on the Causes of Escape from Penitentiaries in Serbia.

Повратак режиму личне власти у Србији крајем 19. века // Историјски часопис (Historical Review) 70 (2021) 417–434. – Summary: The Restoration of the Personal Authoritarian Tegime in Serbia at the End of the Nineteenth Century.

Распис о устројству Полицајног одељења Попечитељства внутрених дела Кнежевине Србије из 1857. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 177–192 – Summary: Circular Letter of 1857 on the Organisation of the Serbian Ministry of the Interior's Police Department.

Борба против колере у Србији крајем 19. века // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020). – Summary: Struggle Against Cholera in Serbia in the Late 19th Century.

Владан Ђорђевић и Ивањдански атентат // Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : On the Occasion of the 176th Anniversary of His Birth. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2020, 321–341. – Summary: Vladan Đorđević and the Ivandan Assassination Attempt. – (Scientific Meetings ; 189. Presidency ; 14)

Начело о ратовању са гверилама // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 107–125. – Summary: Principle of Guerilla Warfare.

Roadside Memorials and National Identity in 19th Century Serbia / V. Jovanović, Biljana Vučetić // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 101–121. – Riassunto: I lapidary ai bordi delle strade e l'identità nazionale nella Serbia del XIX secolo; Резиме. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Наставленије надзиратељу заточеника у Гургусовцу // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 105–120. – Summary: Instructions to the Warden of Detainees in the Gurgusovac Tower.

Настанак Београдског казненог завода // Историјски часопис (Historical Review) 68 (2019) 233–259. – Summary: Origins of the Belgrade Penitentiary Institution.

Видин и Србија почетком 19. века // Историјски часопис (Historical Review) 66 (2017) 293–319. – Summary: Vidin and Serbia in the Early 19th Century.

Документа о финансирању тајне полиције Кнежевине Србије 1844. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 69–86. – Summary: Documents about Financing of the Secret Police of the Principality of Serbia in 1844.

Преки суд и преко суђење у Кнежевини Србији // Држава и политике управљања (18–20. век) = State and Governing Policies (18–20th Centuries) / Ed. Petar V. Krestić ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2017, 57–77. – Summary: Court Martial and Court Martial Trials in the Principality of Serbia. – (Collection of Works ; 33)

Homoseksualnost i srpsko društvo u 19. veku // Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova] = Between Us : The Untold Stories about Gay and Lesbian Lives. – Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 40–59. – [Summary:] Homosexuality and Serbian Society in the 19th Century, 440–441.

"Good" Turks and "Evil" Ones: Multiple Perspectives on the Turkish Community Reflected in Serbian Sources of the Early Nineteenth Century, El Prezente Studies in Sephardic Culture. – Beer-Sheva : Moshe David Gaon Center for Ladino Culture Ben-Gurion University of the Negev, 2013, 77–94.

Критицизам и аутоцензура у Дневницима Николе Крстића // Српске студије (Serbian Studies) 2 (2011) 51–63. – Summary: Criticism and Auto-censorship in Nikola Krstic's Diaries.

Прогон скитница као мера контроле урбаног простора у Краљевини Србији // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) = The Spatial Planning in Southeastern Europe (Until the Secong World War) / Ed. Bojana Miljković-Katić ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 455–470. – Summary: Persecution of Tramps as a Control Measure of the Urban Area in the Kingdom of Serbia. – (Collection of Works / Institute of History ; 24. Special Editions / Institute for Balkan Studies SASA ; 114)

Забрана политички неподобне литературе у Краљевини Србији 1891. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 237–257. – Summary: Prohibition of politicaly improper Literature in Kingdom of Serbia in Year 1891.

Оброк о трошку државе – болничка порција у Краљевини Србији крајем 19. века // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 215–236. – Summary: State offered Meal Plate – a hospital Food in 19th Century Serbia.

Правила о Тајној полицији у Београду 1900. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 141–152. – Summary: Regulations of the Secret Police in Belgrade in the Year of 1900.

Писмо једног разочараног чиновника Јовану Ристићу // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 193–202. – Summary: The Letter of a dissapointed Bureaucrat to Jovan Ristić.

Распис о школским "каштигама" из 1870. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 117–124. – Summary: The Order on the School Corporal Punishment from 1870.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. – Београд : Clio, 2006. – Chapters: Државна власт и појединац, 54–88; Здравље и нега тела, 359–384; Алкохол – задовољство, навика или порок, 567–590; Отпадништво и отпадници, 660–677; Затвори у Србији, 683–707; Полицијски чиновник, 759–776.

Избрисана сећања. Уништавање и ретуширање слике о несталој династији Обрановић // Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 1–3 (2007) 31–46. – Summary: Erased memoires. Destroying and retouching the image of the lost Obrenović dinasty.

Владе Србије 1805–2005 = The Goverments of Serbia 1805–2005. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – 595 стр. – Chapters: Министарски савет 1903–1904, Влада Саве Грујића, 205–206; Министарски савет 1904, Влада Саве Грујића, 206–207; Министарски савет 1904–1905, Влада Николе Пашића, 208–209; Министарски савет 1906, Влада Саве Грујића, 214; Министарски савет 1906–1907, Влада Николе Пашића, 215–216; Министарски савет 1907–1908, Влада Николе Пашића, 216–217; Министарски савет 1908, Влада Николе Пашића, 218–219; Министарски савет 1909–1911, Влада Николе Пашића, 222–224; Министарски савет 1903–1904, Влада Милована Миловановића, 224–226; Министарски савет 1912, Влада Милована Миловановића, 227–228; Министарски савет 1912, Влада Марка Трифковића, 228–230; Министарски савет 1912–1914, Влада Николе Пашића, 230–233; Министарски савет 1914–1917, Влада Николе Пашића, 233–236; Министарски савет 1917–1918, Влада Николе Пашића, 236–238; Министарски савет 1918, Влада Николе Пашића, 238–239; Министарски савет 1918, Влада Николе Пашића, 240–241.

Жандарми и практиканти : образовни профил полицијског служитеља у Краљевини Србији // Образовање код Срба кроз векове = Education of the Serbs through the Centuries / Eds.-in-chief Radoslav Petković, Petar V. Krestić, Tibor Živković. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 199–210. – Summary: Gendarms and Civil-Servants Educational Profile of Police Servant in the Kingdom of Serbia.

Juvenile Delinquency in Serbia at the End of the 19th Century // Childhood in South East Europe : Historical Perspective on Growing Up in the 19th and 20th century. – Belgrade ; Graz, 2001, 111–124.

Малолетничко преступништво у Србији крајем XIX века // Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 1–2 (2001) 19–30. – Summary: Juvenile Delinquency in Serbia Towards the End of the 19th Century.

Надзор над приватном преписком током владавине династије Обреновића // Писмо : зборник радова = Letter : Collection of Works. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 95–106.

Лекари Kраљевине Србије у мемоарима // Перо и повест српско друштво у сећањима : зборник радова = Pen and Past : Serbian Society im Memories : Collection of Works. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 173–182. – Summary: The Medical Profession in the Kingdom of Serbia in Memoirs.

Mисија Николе Пашића у Софији 1889. године // Југословенски историјски часопис (Yugoslav Historical Magazine) 1–2 (1999) 53–58. – Summary: The Mission of Nikola Pašić in Sophia in 1889.

Светислав Симић и македонски комитети // Вардарски зборник (Recueil de Vardar) 1 (1999) 53–67. – [Summary:] Svetislav Simić and Macedonian Committees.

Тодоровићеве Мале новине (допринос развоју савременог српског новинарства у 19. веку) // Пера Тодоровић : зборник радова. – Београд : Институт за књижевност и уметност, 1999, 337–349.

Хиландар између Србије и Бугарске на преласку XIX у XX век // Трећа казивања о Светој Гори. – Београд : Просвета, 1999, 145–169.

Србија и Илинденски устанак // Balcanica 29 (1998) 189–207. – Summary: Serbia and the Ilinden Uprising.

Проституција у Београду током 19. века // Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 1 (1997) 7–24. – Summary: Prostitution in Belgrade in the 19th Century.

Устав “од корица до корица”, неки мање познати детаљи око Устава из 1888. године // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 56 (1997) 208–211. – Summary: Report of the Bulgarian Diplomatic Agent in Belgrade about of the Constitution from 1888 in Serbia.


Encyclopedic entries:

Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Entries: Бугари, 143; Бугарско-српски односи / Д. Дон., В. Ј., 144–145; Давидовић, Љубомир, 262; Државна штампарија, 306; Државни Савет, 308; Егзархија бугарска, 342; Живковић, Љубомир, 365; Живковић, Петар, 366; Извољски, Александар Петрович, 405; Јевтић, Богољуб Д., 444; Јовановић, Богољуб, 452–453; Јовановић, Љубомир, 456; Лапчевић, Драгиша, 574; Мале новине, 609; Матић, Димитрије, 630; Министарство унутрашњих послова / Б. Д., В. Ј., 666–667; Пашић, Никола, 814; Петровић, Настас, 831, 833; Подгорина, 851; Полицијски гласник, 861; Предаја градова 1867., 887; Продановић, Јаша, 901; Ситон-Вотсон, Роберт Вилијам, 1008; Српско-бугарски рат (1885), 1074; Станојевић, Аца, 1081; Тимочка буна, 1129–1130; Устав из 1901., 1183; Устав из 1903., 1183; Царински рат, 1228.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Mobirise