Историјски часопис књ. 70 (2021) / Istorijski časopis vol. 70 (2021)

>>> Часопис у .pdf формату / Complete issue in .pdf

наслов/title језик/language удк/udc дои/doi стране/pages
Славица Мереник, Милица Јованчићевић
БИБЛИОГРАФИЈА ИСТОРИЈСКОГ ЧАСОПИСА
LI–LXX (2004–2021)
срп-- I-LIV
Aлександар Узелац
МОНГОЛСКА ИНВАЗИЈА И СМРТ ИВАНА АСЕНА II:
ЈЕДАН ЗАНЕМАРЕНИ ИЗВОР
срп94(=512.3):930.1(497.2)“12“]:930.110.34298/IC2170015U 15-29
Небојша Порчић
МАРИЈА, СЕСТРА СРПСКЕ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ
срп929 Марија од Кајоа10.34298/IC2170031P 31-68
Драгић М. Живојиновић
СТЕФАН ДУШАН И МАНАСТИР СВЕТОГ ЈОВАНА ПРЕТЕЧЕ НА МЕНИКЕЈСКОЈ ГОРИ КОД СЕРА
срп277.222(497.11)-523.4”13”:92910.34298/IC2170069Z 69-90
Александра Фостиков
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАНАТСТВА У УРБАНИМ ЦЕНТРИМА
СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ
срп334.71:911.375(497.11)“04/14“10.34298/IC2170091F91-115
Невен Исаиловић
ОБИЧАЈНО ПРАВО У НАМЕНСКИМ ОБРАСЦИМА ПОВЕЉА БОСАНСКИХ ВЛАДАРА И ВЕЛИКАША
срп930.2:003.074(497.6)“12/14“:341.14110.34298/IC2170117I117-176
Александар Крстић
ПОСЕДИ ЈАКШИЋА У СЛАВОНИЈИ И СРЕМУ
срп929.52(Јакшићи):94(497.5:497.113)“14/15“10.34298/IC2170177K177-213
Срђан Катић, Дејан Булић
СТАРОВЛАШКЕ НАХИЈЕ БОБОЉ И ОСТАТИЈА (15–18. ВЕК)
срп911.37:94(497.11)“14/17“10.34298/IC2170215K215-251
Марија Андрић
ТРГОВИНА И КРИЈУМЧАРЕЊЕ ДУВАНА ИЗМЕЂУ ВЕНЕЦИЈЕ И ОСМАНСКОГ БАЛКАНА
срп633.71:336.13](450.341:560)”16/17”10.34298/IC2170253A253-282
Љубинка Шкодрић, Александар Марковић
ПЕЧАТИ У СРБИЈИ У XIX ВЕКУ
срп929.651:736.3(497.11)“18“10.34298/IC2170283S283-307
Данијел Радовић
MИЛАН КУЈУНЏИЋ АБЕРДАР – ОД ,,БУЧНОГ БАРДА“
ОМЛАДИНЕ ДО ,,МЛАДОКОНЗЕРВАТИВЦА“
срп329.1(497.11)“18“:929 (Кујунџић Абердар Милан)10.34298/IC2170309R309-343
Јелена Н. Радосављевић
СРБИЈА И ПЕРСИЈА 1878–1889 :
ПОЧЕТАК ДИПЛОМАТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
срп94:327](497:355)“1878/1889“10.34298/IC2170345R345-362
Душан Фундић
ПАШКО ВАСА И ИДЕОЛОГИЈА АЛБАНСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА
срп323.12(=18)“18“:929 (Васа П.)10.34298/IC2170363F363-381
Кристина Миличић
ЦАРИНСКИ ПРИХОДИ У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ
ОД 1883. ДО 1903. ГОДИНЕ
срп336.41:336.127.43(497.11)“1883/1903“10.34298/IC2170383M383-415
Владимир Јовановић
ПОВРАТАК РЕЖИМУ ЛИЧНЕ ВЛАСТИ У СРБИЈИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА
срп94:321.6](497.11)”18”10.34298/IC2170417J417-434
Урош Шешум
ПОЛИТИКА МЛАДОТУРАКА ПРЕМА ДОСЕЉАВАЊУ МУХАЏИРА ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ОСМАНСКО ЦАРСТВО 1908–1912. И РЕАКЦИЈA СРПСКЕ ВЛАДЕ НА ИСЕЉЕНИЧКИ ПОКРЕТ МУСЛИМАНА
срп327:341.24](497.1:450)”1920”:070.48(73)10.34298/IC2170461V435–459
Биљана Вучетић
РАПАЛСКИ УГОВОР (1920) У ОЧИМА АМЕРИЧКЕ ШТАМПЕ
срп94(497)”1915/1916”(093.3):821.133.1-9410.34298/IC2069443S461–492
Александра Колаковић
ЕРНЕСТ ДЕНИ И СРБИ : О „НАЈВЕЋЕМ ПРИЈАТЕЉУ СЛОВЕНАˮ ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ СМРТИ
срп930.1(44):94(497.11)“18/19“:929 Дени Е.10.34298/IC2170493К493-514
Јелена Божић
САРАЈЕВСКА ИСТОРИЈСКА ПРАВОСЛАВНА ГРОБЉА НА ЦАРИНИ И СВ. АРХАНГЕЛА У КОШЕВУ
срп271.2:718(=163.41)(497.6)10.34298/IC2170515B515-547
Прикази, Научни живот, In Memoriamсрп549-620
Showing entries (filtered from total entries)

Website Building Software