Историјски часопис књ. 71 (2022) / Istorijski časopis vol. 71 (2022)

>>> Часопис у .pdf формату / Complete issue in .pdf

наслов/title језик/language удк/udc дои/doi стране/pages
Predrag Komatina
ON THE QUESTION OF THE BYZANTINE RULE IN CROATIA IN THE LATE 10TH AND EARLY 11TH CENTURY
енг94(495.02:497.5)”09/10”10.34298/IC2271011K 11-34
Владета Петровић, Гордана Гаврић
ЦРКВЕ У СРПСКИМ СРЕДЊОВЕКОВНИМ УТВРЂЕЊИМА И ГРАДСКИМ НАСЕЉИМА (XII–XV ВЕК): ИЗАБРАНИ ПРИМЕРИ
срп726.54:725.96:911.375](497.11)”11/14”10.34298/IC2271035P 35-64
Filip Van Tricht
BEING BYZANTINE IN THE POST-1204 EMPIRE OF CONSTANTINOPLE:
CONTINUITY AND CHANGE
(POLITICS, GOVERNMENT, CHURCH AND RELIGION)
енг94(459.02)”12”10.34298/IC2271065T 65-119
Ивана Коматина
О ГОДИНИ СМРТИ СВЕТОГ САВЕ СРПСКОГ
срп271.222(497.11)-36:929 Сава, свети10.34298/IC2271121K121-147
Милош Ивановић
ПОВЕЉЕ ВЕЛИКОГ ЧЕЛНИКА РАДИЧА
– ДИПЛОМАТИЧКА АНАЛИЗА
срп930.2:003.074(497.11)”1430/1433”10.34298/IC2271149I149-178
Александра Фостиков
ПРОТОИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА КРОЗ ПРИЗМУ СРПСКЕ
СРЕДЊОВЕКОВНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 14. И 15. ВЕКА
срп316.323.5/.6:338(497.11)“13/14“10.34298/IC2271179F179-200
Станоје Бојанин
ТРОВАЊЕ ЂУРЂА БРАНКОВИЋА ТОКОМ ОПСАДЕ СЕЛИМВРИЈЕ 1411. ГОДИНЕ У СВЕТЛУ ПОЗНАВАЊА ОТРОВА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ
срп929 Ђурађ Бранковић
615.916(497.11)“04/14“
10.34298/IC2271201B201-231
Аранђел Смиљанић, Мила Поповић
УЛОГА ЖЕНЕ У ДИПЛОМАТИЈИ.
ЛИЧНОСТ ТЕОДОРЕ ПАВЛОВИЋ КОСАЧА У СВЈЕТЛУ ОДНОСА ПОРОДИЦА ПАВЛОВИЋ И КОСАЧА
срп929-055.2:327(497.6)“14“10.34298/IC2271233S233-257
Срђан Катић
ВИШЕГРАД У ЗЕМЉИ ПАВЛОВИЋА И РАНОМ ПЕРИОДУ ОСМАНСКЕ ВЛАСТИ
срп908:94(497.15) Вишеград“14/15“10.34298/IC2271259K259-282
Жарко Илић
РАЗГРАНИЧЕЊЕ КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ И ОСМАНСКОГ ЦАРСТВА 1830–1834.
срп327:94](497.11:560)“1830/1834“10.34298/IC2271283I283-330
Славенко Терзић
ДУБРОВАЧКИ КНЕЗ МЕДО ПУЦИЋ (1821–1882)
поводом двестогодишњице рођења
срп929 Пуцић М.10.34298/IC2271331T331-343
Владимир Јовановић
ЗЕМЉОДЕЛСКА ШКОЛА У ТОПЧИДЕРУ И ВИЗИЈА ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА О ДРЖАВИ БЛАГОСТАЊА
срп373.54(497.11):321.01“18“10.34298/IC2271345Ј345-369
Урош Татић
ФРАНЦУСКИ КАПИТАЛ У ТРГОВИНИ И РУДАРСТВУ КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ ОД 1858. ДО 1868. ГОДИНЕ
срп339.3/.5+622(497.11):336.7(44:497.11)“1858/1868“10.34298/IC2271371T371-410
Александра Вулетић
МОРТАЛИТЕТ МУШКАРАЦА И ЖЕНА У СРБИЈИ 1862–1910. ГОДИНЕ
срп312.2(497.11)“1862/1910“10.34298/IC2271411V411-431
Јелена Н. Радосављевић
КРАЉЕВИНА СРБИЈА И ПЕРСИЈА (1889–1903)
срп327(497.11:55)”1889/1903”10.34298/IC2271433R433-447
Jasmina I. Tomašević, Nemanja M. Kalezić
THE STRUGGLE FOR INDEPENDENCE:
SERBIAAND GREECE AS MIRRORED IN THE PRESS DURING THE LAST DECADES OF THE 19TH CENTURY
енг325.83:94](497.11:495)(046)“18“10.34298/IC2271449T449–469
Fabrizio Rudi
L’ITALIA E IL CONFLITTO DOGANALE AUSTRO-SERBO (1906–1911). PREVISIONI, STRATEGIE, SOLUZIONI
ита327(450):94(497.11:436-89)”1906/1911” 339(450:497:11)10.34298/IC2271471R471–517
Миљан Милкић
ПРВИ СРПСКИ РАТНИ БРОД НА МОРУ. БРОД „СРБИЈА” НА КРФУ И ХАЛКИДИКИЈУ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
срп359:623.82(497.11)“1916/1918“10.34298/IC22715190M519-538
Радован Т. Фемић
ПРЕНОС МОШТИЈУ СВЕТОГ АРСЕНИЈА СРЕМЦА ИЗ МАНАСТИРА ОСТРОГ У МАНАСТИР ЖДРЕБАОНИК
1919. ГОДИНЕ
срп271.222-523.4-36:92910.34298/IC2271539F539-550
Јована Шаљић Ратковић
ИСЛАМ И ПРОЗЕЛИТИЗАМ У КРАЉЕВИНИ СХС
срп323(497.1):[28:27“19“10.34298/IC2271551S551-570
Прикази, Научни живот, In Memoriamсрп571-627
Showing entries (filtered from total entries)

AI Website Creator